Deklaracja gry amatora podkarpacki zpn
(nazwisko i imię) ur. dn. .. 19 ……….. w sezonie rozgrywkowym _____/_____ (podpis zawodnika) _____ _____ (podpisy opiekunów ustawowych) _____, dnia _____ 200___ roku _____ (podpis przedstawiciela Klubu) (pieczęć Klubu) Zatwierdzony przez ZPN dnia_____Ograniczenia nie dotyczą rozgrywek młodzieżowych drużyn zrzeszonych w strukturach Podkarpackiego ZPN (posiadających stosowne zaświadczenie) Rozgrywki grup młodzieżowych będą się odbywały zgodnie.Regulamin Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN Zgłoszenie do rozgrywek w sezonie 2020/21 Zgłoszenie do rozgrywek w sezonie 2020/21 Tabela ekwiwalentów sędziowskich Kalkulator wymiaru ekwiwalentu Uchwała PZPN z dnia 12 Lipca dotycząca opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika RODO - deklaracja gry amatoraW związku z nowymi regulacjami uchwalonymi przez Zarząd PZPN przygotowano nowy wzór deklaracji gry amatora oraz formularz zgód na przetwarzanie danych przez klub, Pomorski ZPN oraz PZPN.. (skan deklaracji należy dołączyć do systemu Extranet i przechowywać w klubie) POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ DEKLARACJA GRY AMATORA (skan deklaracji należy dołączyć do systemu Extranet i przechowywać w klubie) Zgodnie z art. 13 ust.. w sezonie rozgrywkowych ………………./…………………….. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.. ……………………………………………… (czytelny podpis zawodnika pełnoletniego); (czytelny podpis przedst..

Deklaracja gry amatora oraz zgody 2021.pdf 04.02.21 2.

.……….. rok w ………………………….…………….. zobowiązuje się grać w Klubie ………………………….…………….6.. UCHWAŁY PZPN .. DEKLARACJA GRY AMATORA2020/2021.. wypożyczenia; Oświadczenie zawodnika wolnego; Porozumienie - Rozwiązanie DGA; Wniosek zawodnika oraz oświadczenie klubu odstępującego .. 1 i ust.. Wielkopolski ZPN zwraca uwagę, by do tego czasu nie opracowywać dokumentacji dotyczących zmian przynależności klubowej .DEKLARACJA GRY AMATORA (skan deklaracji należy dołączyć do systemu Extranet i przechowywać w klubie) .. dalej organów pomorskiego ZPN, zawodników, trenerow, instruktortN/, menedŽerów dy pHkarzy, sedziów, licercjonwvanych pifkarskich osob zatrudnionych w sporcie pifki noŽnej Podlaski Związek Piłki Nożnej.. DEKLARACJA GRY AMATORA.. Wielkopolski ZPN Statut Struktura organizacyjna Władze Komisja Rewizyjna Wydziały i komisje Uchwały Zarządu Biuro Związku Identyfikacja wizualna6.. (nazwisko i imię) ur. dn. .. …….…….. (nazwisko i imię) ur. dn. .. ……….. na zamknięciu obiektów sportowych, które obejmują również rozgrywki amatorskie.. 1 i ust.. Wystaczy, że wszystkie kluby udokumentują, że wypłacają zawodnikom stypendia.. : 58 522 50 30. ul. Uczniowska 22. [email protected] ODCINEK DLA Podlaski ZPN.. DEKLARACJA GRY AMATORA.. rok w. zobowiązuje się grać w Klubie ………………………………….. rok w ……………………………….. zobowiązuje się grać w Klubie FKS STAL MIELEC w sezonie rozgrywkowych 2018./2019Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ogłasza konkurs na trenera kadry U 13 dziewcząt..

Lubelski Związek Piłki Nożnej prezentuje nowy wzór deklaracji gry amatora, zgodny z art. 13 ust.

Możliwość oficjalnego przeprowadzania transferów zostanie ponownie otwarta 1 lipca i potrwa, jak zwykle, do 31 sierpnia.. Status zawodnika, transfery; Ekwiwalent za wyszkolenie; Ryczałt 23-28 latZatwierdzony przez Podkarpacki ZPN dnia…………………….. Od dziś (4 lutego 2021) obowiązywać będzie załączony wzór - koniecznie wszystkie trzy strony zawarte w pliku.NOWY WZÓR DEKLARACJI GRY AMATORA Z KLAUZULĄ DOTYCZĄCĄ RODO.. ODCINEK DLA Podkarpackiego ZPN.. Warunkiem uprawnianiaW dziale Dokumenty d pobrania publikujemy aktualną na najbliższy sezon Deklarację Gry Amatora.. Prosimy o uzupełnienie dat i godzin meczów, których Wasz klub jest gospodarzem spotkania przez złożenie propozycji w module klubowym systemu Extranet na stronie .Należy przy tym pamiętać m.in. o obowiązywaniu deklaracji gry amatora do 30 czerwca.. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Rozgrywki 4 ligi podkarpackiej na pewno zostaną dokończone.. DEKLARACJA GRY AMATORA.. bezpieczeństwa w rozgr.. Kluby wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, OZPN- y lub Podokręgi mają obowiązek posiadania deklaracji gry amatora zawodników (deklaracja gry amatora stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).. Następnie Wydział Gier i Ewidencji akceptuje wniosek i zawodnicy są uprawnieni do rozgrywek.ZPN w sez..

podpis zawodnika ………………………………………………..„Oświadczenia o wygaśnięciu umowy - kontraktu; deklaracji gry amatora*".

rok w. zobowiązuje się grać w Klubie ………………………………….. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i .Pomorski ZPN.. Wszyscy zainteresowani trenerzy proszeni są o złożenie drogą e-mail stosownego CV w którym powinny znaleźć się dane adresowe, wykształcenie trenerskie, doświadczenie zawodnicze, doświadczenie trenerskie.. Kluby wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, OZPN- y lub Podokręgi mają obowiązek posiadania deklaracji gry amatora zawodników (deklaracja gry amatora stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.. NIP: 957-05-47-438. nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128Podkarpacki Związek piłki Nożnej / OZPN Krosno.. Podkarpacki Związek piłki Nożnej.. 80-530 Gdańsk.. (nazwisko i imię) ur. dn. .. rok w. zobowiązuje się grać w Klubie …………………………………………….……………….……….. w sezonie rozgrywkowym…………./…………….….Deklaracja Gry Amatora - RODO; Aneks dot.. ODCINEK DLA Klubu ……………….……………………………………………….. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.Wydział Gier ŚZPN w Kielcach informuje, że w zakładce komunikaty na stronie głównej zamieszczone zostały terminarze klas okręgowych Młodzików Starszych rocznik 2008..

Warunkiem uprawniania zawodnika do rozgrywek jest załączenie przez klub skanu deklaracji gry amatoraWielkopolski ZPN.

Postanowienia dot.. Ograniczenia nie dotyczą rozgrywek młodzieżowych drużyn zrzeszonych w strukturach Podkarpackiego ZPN .07.07.2017 [Zmiana w przepisach] Rozwiązanie deklaracji gry amatora.. w sezonie rozgrywkowych ………………./…………………….DEKLARACJA GRY ZAWODNIKA AMATORA j RA ubu …………………………………………………….. Porozumienie - rozwiązanie .Wprowadzenie dodatkowej, szóstej zmiany, obowiązek przedstawienia przy rejestracji zawodników deklaracji gry amatora, wpłata kwoty ryczałtowej na poczet kartek - to najważniejsze zmiany w regulaminie rozgrywek 4 ligi i niższych klas rozgrywkowych, który został przyjęty podczas ostatniego (07-08.07) posiedzenia Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.Zatwierdzony przez Podlaski ZPN dnia…………………….. .Dokonywane jest elektronicznie za pośrednictwem modułu klubowego systemu Extranet.. Podobnie sytuacja wygląda w Klasach O, A i B.deklaracja gry amatora (o dcinek la zpn) created date: 3/28/2019 12:29:22 pm .Komunikat Wydziału Gier i Ewidencji Podlaskiego ZPN z dnia 14.04.20201 r. w sprawie kontynuacji rozgrywek od dnia 19.04.2021 r. 14 kwietnia, .Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 20 marca 2021 roku na terenie całego kraju wprowadzone zostały obostrzenia, polegające m. in.. ustawowego zawodnika niepełnoletniego) * niepotrzebne skreślićDEKLARACJA GRY AMATORA (ODCINEK DLA ZPN) _____ (nazwisko i imiona) ur dn. _____ 19 ___ r w _____ zobowiązuje się grać w Klubie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt