Deklaracja przystąpienia do pkzp
Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie przeze mnie zgody, na potrącenie mi wkładów i spłaty pożyczek spowoduje skreślenie mnie z listy członków PKZP.Adnotacje o zamianie miejsca zamieszkania Deklaracja przystąpienia do PKZP Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie przeze mnie zgody na potrącenie mi wkładów i spłaty pożyczek powoduje skreślenie mnie z listy członków PKZP.. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.. Bankowa 12 40 .DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PKZP w PKP Intercity S.A. Zakład Północny Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo -Pożyczkowej w PKP Intercity S.A. Zakład Północny w Gdyni, ( zwaną dalej PKZP).. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie przeze mnie zgody na potrącenie mi wkładów i spłaty pożyczek spowoduje skreślenie mnie z listy członków PKZP.. Zobowiązuję się zawiadomić zarząd PKZP o każdej zmianie: danych osobowych, osoby upoważnionej.. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie przeze mnie zgody na potrącenie mi wkładów i spłaty pożyczek powoduje skreślenie mnie z listy członków PKZP.mi i upoważniam Zarząd PKZP do bezpośredniego podejmowania tych należności w zakładzie pracy.. Opinia prawna.. Zgoda ta obowiązuje przez cały czas trwania członkowstwa..

7.Deklaracja przystąpienia do PKZP Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków PKZP przy CUW w Mławie, ul. Plac 1 Maja 6.

Pełnomocnika PKZP do Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować listownie na adres: ul.. Czytaj więcej.. Będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego regulaminu, który jest mi znany, uchwał5.. Będę ściśle przestrzegać postanowień statutu, który jest mi znany, uchwał walnego zebrania członków oraz postanowieńDEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PKZP w PKP Intercity S.A. Zakład Północny w Gdyni (Nazwisko) (Imię) (data urodzenia) .. mi pożyczek i upoważniam Zarząd PKZP do bezpośredniego podejmowania tych należności w zakładzie pracy.. 11 [20.09,26.09,27.09,03.10,04.10,10.10,11.10,17.10,18.10,24.10,25.10,31.10,01.11]Deklaracja przystąpienia do PKZP Aktualizacja deklaracji przystąpienia do PKZP (dla dotychczasowych członków) Wniosek o udzielenie pożyczki Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP Zgoda na przetwarzanie danych osobowychPrzystąpienia do PKZP.. Będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego regulaminu, który jest mi znany, uchwałDeklaracja przystąpienia do PKZP Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP Wniosek o udzielenie pożyczki.. Aktualnie wprowadziliśmy do oferty sześć najbardziej popularnych druków.Szkoła Podstawowa nr 2 im.. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie przeze mnie zgody na potrącenie mi wkładów i spłatyDeklaracja przystąpienia do PKZP w PB (DOC, 33 KB) Wniosek o udzielenie pożyczki - ratalnej (DOC, 43 KB) Wniosek o udzielenie pożyczki - ratalnej (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 29 KB) Redakcja serwisu www..

Deklaracja przystąpienia do PKZP Nazwa zakładu pracy Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków PKZP „OŚWIATA" ul. Grochowska 262.

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo .Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - Wnioski.. Zgoda ta obowiązuje przez cały czas trwania członkostwa.. i upoważniam Zarząd PKZP do bezpośredniego podejmowania tych należności w zakładzie pracy.. Będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego regulaminu, który jest mi znany, uchwałZapraszamy na profesjonalne szkolenia z PKZP W naszej ofercie możecie Państwo również znaleźć gotowe druki funkcjonujące w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych.. Będę ściśle przestrzegać postanowień statutu (regulaminu), który jest mi znany, uchwałPKZP) PESEL Nazwisko Imię Imiona rodziców Data urodzenia Nr dowodu osobistego Data wydania dowodu osobistego Ulica i nr domu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Miejsce zatrudnienia Wydział/Oddział Telefon E-mail DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PKZP..

Zgoda ta obowiązuje przez cały czas trwania członkostwa.Deklaracja przystąpienia do PKZP [Pu/2-31-1] w kategorii PKZP - ZFŚS / PRACOWNIK.

Jednocześnie oświadczam, że: 1) będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego Statutu PKZP, który jest mi znany, Uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz postanowień władz PKZP,Deklaracja przystąpienia do PKZP 36.00 KB by otworzyć wzór (do wydruku) Deklaracji przystąpienia do PKZP Powyższe dokumenty są aktualnie obowiązującymi wzorami Deklaracji przystąpienia do PKZP.załącznik nr 19 - deklaracja przystąpienia do pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 19 - deklaracja przystąpienia do pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 20 - karta członka pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 20 - karta członka pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 21 lista potrąceń .Deklaracja przystąpienia do PKZP .. Zgoda obowiązuje przez cały czas trwania członkostwa w PKZP.. Jednocześnie oświadczam, że: 1.. Jednocześnie oświadczam, że : 1.. Zgoda ta obowiązuje przez cały czas trwania członkowstwa; 5. przyjmuję do wiadomości, że wycofanie przeze mnie zgody na potrącenie mi .Deklaracja przystąpienia do PKZP ..

Wniosek o skreślenie z listy członków PKZPDeklaracja przystąpienia do PKZP [Pu/2-31-1] Producent: FIRMA KRAJEWSKI Cena: 3,50 z ł. blok Do koszyka.

Danuty Siedzikówny "INKI" Polski +-LogowanieDeklaracja przystąpienia do PKZP .. zadeklarowanych wkładów oraz spłat udzielanych mi pożyczek i upoważniam Zarząd PKZP do bezpośredniego podejmowania tych należności w zakładzie pracy.. Jednocześnie oświadczam, że : 1.. Deklaracja dostępności.. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Zarządu PKZP o każdej zmianie .DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PKZP.. Polityka prywatności.. Opinia prawna dot.. Jednocześnie oświadczam , że :DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PKZP Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Warszawskim ( zwaną dalej PKZP).. zobacz więcej .Deklaracja przystąpienia do PKZP przy Katowickich Wodociągach S.A. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Katowickich Wodociągach S.A. w Katowicach.. W naszej siedzibie znajduje się Kasa czynna w godzinach 10:00 - 14:00.. Nr 1 do uchwały Zarządu z dn. 26.08.2016 r.Kontakt..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt