Oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu na terytorium kraju
W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:UWAGA.. OŚWIADCZENIE (dotyczące wprowadzenia pojazdu na terytorium kraju) Ja niżej podpisany(a)……………………………………………………………………… oświadczam iż, pojazd marki: …………………………………………………………………………………………….. o numerzePobierz Dokument: Oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z państwa członkowskiego UE na terytorium kraju Jeżeli jesteś bezpośrednim importerem pojazdu sprowadzonego z zagranicy i nie dokonujesz rejestracji pojazdu tylko sprzedajesz dalej, jesteś zobowiązany przekazać nowemu właścicielowi oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.OŚWIADCZENIE .. (miejscowość, data) (imię i nazwisko lub nazwa sprowadzającego) (adres) (nr PESEL lub REGON) Oświadczam, że pojazd: marki o numerze rejestracyjnym o numerze nadwozia (VIN) sprowadziłem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w dniu.Oświadczenie o wprowadzeniu pojazdu na terytorium kraju w 2016 roku (oświadzczenie o sprowadzeniu samochodu z zagranicy w 2016 roku) Jeżeli prowadzisz firme zajmującą się handlem pojazdów (np. komis samochodowy), a sprowadziłeś pojazd do naszego kraju w 2016, do rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji musisz przedstawić stosowne oświadczenie, .Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny", podrodzaju „czterokołowiec" - kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki" - kategoria homologacyjna L6e).Po zmianie rozporządzenia zbywca będzie bowiem dokonywał adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE oraz dołączał do dowodu własności wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu..

Natomiast zgodnie z art. 140mb pkt 1 w/w ustawyw celu zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymagane jest dostarczenie zagranicznych tablic rejestracyjnych lub oświadczenie o przyczynach ich braku.

W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 7), oraz za nie zawiadamianie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu (zgodnie z art. 78 ust..

OŚWIADCZENIE O BEZPORŚEDNIM IMPORCIE Oświadczam, że jestem bezpośrednim importeremSankcje karne w wysokości od 200 do 1000 zł nakładane zgodnie z Art. 140mb ustawy o ruchu drogowym za nie rejestrowanie pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 71 ust.

Wniosek o rejestrację pojazdu będzie połączony z zawiadomieniem o jego nabyciu.terytorium kraju po 1 stycznia 2016r.Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju- w przypadku importu , wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju- w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia..

Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,W zależności z jakiego kraju pojazd został sprowadzony, występują różne komplety dokumentów.

Zazwyczaj powinniśmy otrzymać dowód rejestracyjny część I oraz dowód rejestracyjny część II który jest odpowiednikiem polskiej karty pojazdu.Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (27 KB) Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu (31.5 KB) pełnomocnictwo (30 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE po 01.01.2020 r. właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Polski: a.W przypadku nabycia samochodu lub pojazdu, o których mowa powyżej od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu .6..

2 pkt 1) to bardzo gorący temat w ostatnim czasie.Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Wymagane dokumenty do wniosku winny być złożone w formie oryginału.. Oryginał dowodu własności pojazdu, Oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dotyczy samochodu osobowego) albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.Oświadczam, iż pojazd marki ………………………………….………….. o numerze identyfikacyjnym …….…………………….………………… Został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych* Tablice rejestracyjne w/w pojazdu zostały zwrócone do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony * …………………………….…………… Data i podpis składającego oświadczeniedołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt