Wzór wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy
Odpowiednie rubryki zaznaczanym znakiem X.. W takiej sytuacji zamiast wyrabiać nowy dokument należy wystąpić o wydanie tzw. wtórnika.. Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie prawa jazdy,W przypadku pobrania wniosku o wydanie prawa jazdy, zamieszczonego na naszej stronie informujemy, że jego wydruk musi być wiernie odwzorowany i zgodny z zamieszczonym wzorem.. Oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku niezbędne będzie oświadczenie o utracie dokumentu, złożone w obecności urzędnika oraz aktualna fotografia spełniająca obowiązujące wymogi wzoru zdjęcia do prawa jazdy.Osoby ubiegające się o wymianę lub wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia składają następujące dokumenty: Wniosek o wydanie prawa jazdy wniosek prawo jazdy.PDF wniosek prawo jazdy.doc.. Możemy sobie oszczędzić bieganiny, jeśli wniosek o wydanie wtórnika złożymy przez Internet.. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy .. Każda zmiana innych danych zawartych w prawie jazdy wiąże się z koniecznością jego wymiany.. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami osoba uprawniona do kierowania .W części E informacje wpisują osoby ubiegające się o wydanie wtórnika prawa jazdy lub zmianę danych w obecnie posiadanym prawie jazdy..

Sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy.

PRAWO JAZDY - POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM.. ; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.. Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty:WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy ENG (321.5 KB) WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy DE (46.19 KB) Rezerwacja wizyty: Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.. Jeśli nie masz zdjęcia w .Wniosek_o_wydanie_prawa_jazdy (60.67 KB) WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy DE (46.19 KB) WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy RU (58.97 KB) WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy ENG (321.5 KB) Rezerwacja wizyty: Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.. Podpowiadamy, jak uzyskać wtórnik prawa jazdy.Wymiany prawa jazdy w trybie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym dokonują osoby posiadające „stary" , książeczkowy wzór prawa jazdy (dokumenty wydawane do 30.06.1999 roku) lub osób dokonujących zmiany danych w posiadanym prawie jazdy (nazwiska, adresu, terminu ważności, inne)W części E informacje wpisują osoby ubiegające się o wydanie wtórnika prawa jazdy lub zmianę danych w obecnie posiadanym prawie jazdy.. Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy (kat.. Jeżeli składasz wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy to musisz zaznaczyć punkty 1-6.Zgodnie z § 30 ust..

Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki.

Możemy sobie oszczędzić bieganiny, jeśli wniosek o wydanie wtórnika złożymy przez internet.. PRAWO JAZDY - POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM 1.W sytuacji, gdy nasze prawo jazdy zostało utracone, zniszczone lub skradzione należy złożyć wniosek o wydanie tzw. wtórnika prawa jazdy.. Jeżeli ze względów technicznych wydruk będzie odbiegał od zamieszczonego wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy, koniecznym będzie jego powtórne wypełnienie w .E-mail: [email protected]: Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańca/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze),About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Wniosek właściciela o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.. Nie wypełniaj tej części.Wniosek o wydanie wtórnika należy złożyć w tym samym urzędzie, w którym zostało zgłoszone zgubione prawo jazdy..

Część G dotyczy oświadczeń przy składaniu wniosku.

1.Osoby ubiegające się o: - prawo jazdy/pozwolenie wypełniają część C, F, G - potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej wypełniają część D, F, G - wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia wypełniają część E, F, G C.. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, dotychczasowe druki wniosków o wydanie prawa jazdy mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów pod warunkiem dołączenia do wniosku oświadczeń w .Wniosek o wydanie prawa jazdy (zwrot, przywrócenie, międzynarodowe, wpis) Zgoda rodzica lub opiekuna na uczestnictwo w szkoleniu osób ubiegających się o prawo jazdy (.doc) Wersja (.pdf) Wzór wniosku o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (.doc)Wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy nie trzeba składać w urzędzie, można to zrobić przez internet Możemy też poprosić o przesłanie nowego prawa jazdy pod wskazany adres Jeśli odnajdzie się dokument, który zgłosiłeś wcześniej jako utracony, nie próbuj go używać!Z różnych powodów dokument prawo jazdy może ulec zniszczeniu, zaginąć lub zostać skradzionym..

W przypadku zmiany adresu zamieszkania prawa jazdy nie podlegają wymianie.

; Dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku gdy został zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność).. Warto wiedzieć, że niektóre urzędy mogą udostępniać również usługę wydania pierwszego prawa jazdyStanowiska ds. praw jazdy uniwersalny wniosek.. Odpowiednie rubryki zaznaczanym znakiem X.. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg z rejestru badań technicznych, jeżeli są wymagane.Wbrew stereotypom wiedza, jak wypełnić wniosek o wymianę prawa jazdy, przyda się każdemu, ponieważ dokument ten traci ważność nie tylko w przypadku, kiedy wygasają uprawnienia kierowcy do prowadzenia pojazdu (na przykład czasowe badania lekarskie), ale również sam dokument ma określoną ważność (maksymalnie jest on ważny 15 lat).C] c) kserokopiq orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazañ psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku locrowcy, d) kserokopie posiadanego prawa jazdy, C] e) wyraŽnq, aktualnq i kolorowq fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, C] f ) dowód uiszczenia optaty za wymiane prawa jazdy w wysokoSci .. Część G dotyczy oświadczeń przy składaniu wniosku.. Jeżeli składasz wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy to musisz zaznaczyć punkty 1-6.Zgubienie prawa jazdy lub zmiana danych może nas zmusić do wyrobienia wtórnika tego dokumentu.. Wniosek o wydanie prawa jazdy musisz złożyć w odpowiednim urzędzie przed rozpoczęciem szkolenia, a nie dopiero po zdaniu egzaminu i przed wydaniem prawa jazdy.. Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: wypełniony formularz wniosku, dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na .Od dnia 4 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory praw jazdy, które nie posiadają miejsca zamieszkania.. WYDANIE WTÓRNIKA 1.Prawo jazdy - wydanie wtórnika - utrata, zniszczenie Karta informacyjna w pdf .. Prawo jazdy - wydanie międzynarodowego prawa jazdy Karta informacyjna w pdf .. wydanie na wniosek właściciela, wtórnika z powodu jego całkowitego zniszczenia lub utraty.Tą część zostaw pustą - wypełniają ją tylko osoby składające wniosek o wydanie wtórnika lub wymianę prawa jazdy.. PRAWO JAZDY.. Na jego podstawie otrzymasz PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę, który jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia na kierowcę.Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy (z powodu zagubienia, kradzieży, zniszczenia) Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy, z powodu utraty dokumentu, jego kradzieży bądź zniszczenia.Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy z Profilem Zaufanym Zgubienie prawa jazdy lub zmiana danych może nas zmusić do wyrobienia wtórnika tego dokumentu.. Część G dotyczy oświadczeń przy składaniu wniosku.. Natomiast w punkcie numer 2. zaznacz opcję a) b) c).. Odpowiednie rubryki zaznaczanym znakiem X..Komentarze

Brak komentarzy.