Tauron wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla firm
Nr płatnika lub nr adresata* 1/3.. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice tel.. telefon e-mailZawarcie lub zmiana umowy Zawarcie umowy na prąd i zmiany w istniejącej umowie Na tej stronie znajdziesz formularze i wnioski potrzebne do podpisania nowej umowy lub do dokonania zmian w obecnej.Wniosek o zakończenie umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) Prosimy wypełniać drukowanymi literami.. Zlokalizuj się automatycznie.1.. miejscowość nr domu.. Umowa o przyłączenie: UP - Wniosek o zawarcie / zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.. Dołącz wymagane dokumenty, które są wskazane na liście załączników do Wniosku.. Kopia pełnomocnictwa 5.. Klauzula informacyjna TAURON Sprzedaż sp.. Pobierz, wypełnij i podpisz Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej.. KRS lub wydruk CEIDG Klient oświadcza, że: umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy przez Sprzedawcę.. PESEL Adres zamieszkania.. Polecenie zapłaty.. Mikroinstalacja: ZM - Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji.Wypełniając go, wybierz najkorzystniejszą dla siebie ofertę.. Dane klienta, z którym zawarliśmy lub będziemy zawierać umowę Imię i nazwisko..

Dokument dołącz do wniosku o zawarcie umowy kompleksowej.

z o.o. ul.Wniosek o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp.. Wniosek o zwrot nadpłaty.. Imię .. Dane Wnioskodawcy Data wypełnienia wniosku Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klienta powracającego (umowa kompleksowa) Nazwa Klienta Adres siedziby NIP/PESEL REGONWniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klienta powracającego (umowa kompleksowa) 1.. Dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, o ile postanowienia umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji w tym zakresie nie są sprzeczne z taryfą TAURON Dystrybucja S.A. nr lokalu kod pocztowy.. Protokół zdawczo-odbiorczy.. Pobierz dokument.. W ciągu kilkunastu minut kopia wniosku zostanie przesłana na Twój adres e-mail..

Wyślij do nas wniosek: Przez e-mail.

Takim dokumentem może być jeden z niżej wymienionych: a) wypowiedzenie umowy kompleksowej/dystrybucyjnej przez poprzedniego odbiorcę;OWU Ogólne warunki umowy kompleksowej dla gazu Pełnomocnictwa Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla pozyskania PPE z pełnomocnictwem do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcyMój TAURON/eBOK - dla Klientów TAURON Sprzedaż, Oświetlenie - komunikacja z Urzędami Miast i Gmin, eBOK Ciepło - elektroniczne Biuro Obsługi dla Klientów, którzy zawarli umowę z TAURON Ciepło: dostęp do faktur, umów, odczytów, innych informacji.Tytuł pisma: Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone awarią, przepięciem .WNIOSEK o zawarcie / zmianę warunków* umowy kompleksowej / ulica nr domu nr lokalu kod pocztowy poczta miejscowość przeznaczenie punktu odbioru grupa taryfowa moc umowna Okres rozliczeniowy (liczba miesięcy) prognozowana wielkość miesięcznego zużycia energii elektrycznejTAURON Biznes, pobierz dokument pdf Wniosek o zmianę warunków umowy kompleksowej energii elektrycznej dla obszaru TAURON Sprze\൤aż Created Date 12/13/2019 2:52:10 PMESV4 Sp.. Informacje dotyczące wypełniania wniosków są zależne od regionu.. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, NIP 6312241337, REGON 276551482, Kapitał zakładowy: 27.688.500,00 złUmowa o świadczenie usług dystrybucji dla Odbiorców grup taryfowych G i C1 - standard Umowa o świadczenie usług dystrybucji dla Odbiorców grup taryfowych G i C1 - dla przedsiębiorstwa energetycznego lub wielu obiektów Formularz odstąpienia od umowy Umowa o świadczenie usług dystrybucji dla Odbiorców grupy taryfowej A,B Umowa o świadczenie usług dystrybucji dla Odbiorców grupy taryfowej C2Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. przyłączenie obiektów do sieci..

Zmiana warunków umowy.

Wszystkie formularze i wnioski TAURON dostępne online.. Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej Poniższy wniosek przeznaczony jest dla klientów powracających do TAURONA.. Wniosek należy uzupełnić drukowanymi literami.. Wpisz nazwę miejscowości lub kod pocztowy w pole po prawej stronie, aby zobaczyć dokumenty dla Twojego regionu.. Wybierasz Cennik czy Taryfę Sprzedawcy?. Taryfa Sprzedawcy tak tak Przejdź do kroku 2 Wybrałeś Taryfę Sprzedawcy bez gwarancji ceny, co oznacza,Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami Data wypełnienia wniosku 1/5TSP_BM_WOZE Sprzedawca: TAURON Sprzedaż GZE sp.. Umowa przeznaczona jest dla Klientów, których punkty poboru energii Wniosek o zawarcie lub zmianę warunków umowy.. Formularze i dokumenty.. 71 311 39 11, 71 311 39 13 [email protected]; [email protected] Poczta Ade Wyb ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA KONSUMENTA DO WNIOSKU O ZAWARCIE LUB ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJo zmianę warunków umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.. Informacje dotyczące wypełniania wniosków są zależne od regionu.TAURON Obsługa Klienta sp..

[email protected]ój TAURON.

zmianę danych lub warunków umowy zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej.. Jeżeli w siedzibie Twojej firmy był zainstalowany licznik, a od jego demontażu upłynęło już 30 dni wypełnij również Oświadczenie o stanie technicznym instalacji odbiorczej.. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice TSP_BM_WOZ_ODZE Prosimy wypełniać drukowanymi literami.. Pesel w przypadku klientów nie posiadających NIP Data wypełnienia wniosku 1/7 E Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp.. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice Telefoniczna Obsługa Klienta:2.. UP-A - Wykaz dodatkowych wnioskodawców.. KlientObszar TAURON Sprzedaż.. Oświadczenie o gotowości do napełniania instalacji gazowej 4.. Wszystkie formularze i dokumenty.. z o. o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice E 1.. Poniższy wniosek przeznaczony jest dla klientów powracających do TAURONA.. Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp.. Potwierdzenie zwarcia umowy nastąpi poprzez przesłanie treści umowy na adres sprzedawcy.Zawieranie umowy Dla biznesu Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przygotujemy w oparciu o twój wniosek lub oświadczenie, które dostaniemy od sprzedawcy.Załóż konto w Moim TAURONIE lub pobierz aplikację na telefon, aby szybko m.in. podać odczyt licznika czy przedłużyć umowę bez wychodzenia z domu.Nowy odbiorca (lub jego pełnomocnik), składając wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej do TAURON Dystrybucja S.A., powinien dostarczyć dokument potwierdzający zmianę odbiorcy w PPE.. Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klienta powracającego Protokół zdawczo - odbiorczy.Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej.. Data wypełnienia wniosku.. Wyślij do nas dokumenty Zwiń.Obowiązującego wzoru umowy dystrybucyjnej Taryfy i IRiESD TAURON Dystrybucja S.A.. Wypełniony wniosek UP wraz z załącznikami możesz: przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja.WP Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla odbiorców wnioskujących o przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnejWniosek o rozwiązanie umowy kompleksowej.. przetwarzania danych osobowych" Wniosek o wydanie oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przyłączeniawniosek odbiorcy (konsumenta) Dane .dziękujemy za wypełnienie elektronicznego wniosku o zawarcie Umowy sprzedaży energii elektrycznej z PKP Energetyka S.A..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt