Wniosek o rejestrację pojazdu warszawa wiktorska
Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w oryginale.. Profesjonalna rejestracja pojazdów (zielone tablice) Pełnomocnictwo.doc• dowód wpłaty dokonany przez wprowadzającego w wysokości 500 zł (z podaniem numeru VIN pojazdu na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014), o którym mowa w art. 12 ust.. Kierownik Działu; Andrzej Ciecierski 44- 36- 979. rejestracja pojazdów; 44 - 36 - 994 44 - 36 - 933 44 - 36 - 992 44 - 36 - 990 44 - 36 - 991. wydawanie praw jazdy; 44 - 37 - 007. postępowania administracyjne z zakresu spraw komunikacyjnych; 44 - 36- 983Wnoszę o rejestrację - czasową rejestrację w celu ………………………………………………….. - wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu4 następującego pojazdu: 1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie……………………………………………………………………….Wzory wniosków, upoważnień oraz informację "jak wypełnić wniosek" znajdziecie państwo w dziale "pobierz wniosek".. Przed planowaną wizytą umów się telefonicznie (kliknij w link numery telefonów do poszczególnych urzędów dzielnic) lub poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl .Do rejestracji samochodu lub innego pojazdu w Wydziale Komunikacji są potrzebne: wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01.. Do wniosku należy załączyć: Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu; dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności)Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz zgodę (formularze dostępne są również w urzędzie)..

* Numer REGON podaje si, gdy włacicielem pojazdu jest przedsibiorca.

Po drugiej stronie górnej części wniosku wpisujemy miejscowość wraz datą, a także nazwę organu rejestrującego pojazd.rejestracja pojazdÓw - skŁadanie wnioskÓw - zmiany, wtÓrniki, zbycie, adnotacje, wyrejestrowanie (osoby fizyczne) ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE) 300+ DOBRY START, 500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE1.. URZĄD Dzielnicy Mokotów M.ST. WARSZAWY ul. Wiśniowa 37, 02-545 WarszawaWniosek o rejestrację samochodu lub pojazdu składa się w formie papierowej w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu; 2. .. (podpis właściciela)Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - wzór (PDF) Przed wyruszeniem w drogę do wydziału komunikacji zadbajmy o zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych dokumentów.. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. URZĄD Dzielnicy Mokotów M.ST. WARSZAWY ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa tel.. Wniosek o rejestrację pojazdu składamy w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu itd..

Zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu; 3.

** Dat urodzenia wpisuj tylko cudzoziemcy, którzy nie maj ustalonego nr PESEL.. Czasowa rejestracja jest ważna tylko przez 30 dni, podczas których otrzymujesz tymczasowe tablice rejestracyjne, tzw. zjazdowe.Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu 6): .. Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: tak/nie 6) Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.. Pozostałe pisma uzależnione są od sprawy, którą chcemy załatwić.Dział Rejestracji Pojazdów i Wydawania uprawnień do Kierowania pojazdami.. Uwaga!. Kartę pojazdu, jeśli była wydana; 4.Wniosek o rejestrację czasową samochodu składamy m.in. w sytuacji, gdy chcemy wywieźć auto za granicę lub, gdy musimy pojechać samochodem w celu jego naprawy bądź przeprowadzenia badania technicznego.. Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc)Uzupełnianie wniosku należy rozpocząć od podania danych właściciela pojazdu, czyli imienia i nazwiska, adresu i numeru PESEL.. upoważnienie do rejestracji pojazdu jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik.wniosek o rejestrację pojazdu - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie, dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu.Do wniosku o jego rejestrację musisz dołączyć: dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu - będzie to umowa kupna-sprzedaży lub faktura, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu - jeżeli pojazd nie ma tablic, będziesz musiał złożyć oświadczenie,Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu..

Jest on wymaganym dokumentem w procedurze sprowadzenia pojazdu zza granicy.

Wniosek musi być czytelnie wypełniony wielkimi literami lub drukiem maszynowym.. Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.Elektroniczny Urząd Podawczy (ZUS) Pomocnicze druki do pobrania; Upoważnienie do załatwiania spraw związanych z rejestracją pojazdu (185.67 KB); Upoważnienie do odbioru prawa jazdy (46.31 KB); Upoważnienie do załatwiania spraw związanych z działalnością gospodarczą (59.28 KB); Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót (258.17 KB)Wniosek o rejestrację pojazdu w formacie PDF .. Jeżeli z kolei kupiłeś auto z kratką, to nie wystarczy jej zdemontowanie - zmiana przeznaczenia pojazdu oznacza konieczność przejścia przewidzianej prawem procedury administracyjnej.WNIOSEK O REJESTRACJĘ POJAZDU UŻYWANEGO ZAKUPIONEGO NA TERENIE RP JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny tel..

Załączniki:We wniosku o jego rejestrację będziesz musiał podać rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie.

Wydział komunikacji w Warszawie oprócz rejestracji pojazdów zajmuje się również m.in. wydawaniem prawa jazdy i udzielaniem licencji transportu drogowego.Umawianie wizyt do stanowisk obsługi bezpośredniej Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich - Wiktorska 91Apoprzez stronę: rezerwacje.um.warszawa.pl(link otwiera się w nowym oknie), telefonicznie i e-mail: Rejestracja pojazdów (wszystkie rodzaje spraw)- (22) 443 65 02, 443 65 03, 443 64 67,Wniosek o rejestrację pojazdu | Warszawa - oficjalny portal stolicy Polski.Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu w Warszawie.. 46 874-31-64, 46 874-20-91 e-mail - [email protected] PODSTAWA PRAWNA 1.. URZĄD Dzielnicy Mokotów M.ST. WARSZAWY ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa tel.. dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej.. Rejestracja samochodu w Warszawie rozpoczyna się wypełnieniem i złożeniem wniosku o rejestracje..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt