Wniosek o reklamacje karty kierowcy
Pierwszym i zarazem najważniejszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie karty wraz z drukami zawierającymi szczegółowe dane osobiste do odpowiedniego organu.. W przypadku nie dołączenia formularza reklamacji do uszkodzonej karty, wniosek zostanie potraktowany jako wymiana karty na twój koszt.. Do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydanie karty uprawniony jest tylko kierowca.Wnioskować o kartę kierowcy mogą kierowcy pojazdów używanych do przewożenia towarów lub osób gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, włącznie z przyczepą lub naczepą, przekracza 3,5 tony.Należy przypomnieć, iż dane wpisane do wniosku muszą być zgodne z danymi znajdującymi się na prawie jazdy oraz że wniosek o wydanie karty .Zgodnie z treścią Art. 29 Ustawy o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r., jako podmiot wydający karty kierowcy wybrana została Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Wyrabianie karty kierowcy realizowane jest na podstawie wniosku, który możemy przekazać w formie elektronicznej (jeżeli dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w tradycyjnej formie papierowej, gdzie wypełniamy wydrukowany wniosek i przesyłamy go dalej pocztą.Wniosek o wydanie/aktualizację karty identyfikacyjnej Kierowcy dla samoobsługowych odbiorów Produktów z Terminali Wnioskuję o: (właściwe zaznaczyć) Pierwsze wydanie wymianę przedłużenie ważności aktualizację danych DANE KIEROWCY 1..

Wypełnij wniosek 2.

Metoda tradycyjna - czyli w formie papierowej; taki wniosek należy przesłać do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Pocztą Polską.. Do wniosku, który jest składany w formie tradycyjne, należy dołączyć: - fotografię - nie wolno samodzielnie naklejać jej na wniosek, - kopię awersu i rewersu prawa jazdy, - kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty - wynosi ona 172,20 zł brutto.. Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach na dokumencie znajdują się: a) imię (imiona) i nazwisko oraz miejsce i adres zamieszkania,Wniosek o wydanie karty kierowcy trzeba wydrukować i wraz z załącznikami (nowe wzory oświadczeń) wysyłać na adres PWPW.. Nazwisko 2. ważność kat B?. 1.KK Wniosek o wydanie karty kierowcy Wypełnia przyjmujący wniosek: Przyjmujący: Data przyjęcia wniosku: (dd - mm - rrrr) - - Nr wniosku: Miejsce na zdjęcie kierowcy (na .. Należy ją wnieść na konto PWPW S.A. o numerze 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545, w tytule podając NIP lub PESEL oraz imię i nazwisko kierowcy.. Kto musi posiadać kartę kierowcy Kierowcy pojazdów używanych do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz kierowcy pojazdów do przewozu osób (co najmniej 9 osób z kierowcą) wyposażonych w tachografy cyfrowe jest zobowiązany do używania karty kierowcy.Nr karty (obowiązkowo w przypadku karty uszkodzonej) ..

Zapłać za kartę.Opis: WoKK Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy.

Nie zapomnij o dodaniu wzoru podpisu do umieszczenia na karcie i podpisaniu wniosku.Co zrobić.. Zagubienie, uuszkodzenie, reklamacja KK.txt.Każdy kierowca prowadzący wyposażony w tachograf cyfrowy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - włącznie z przyczepą lub naczepą, musi posiadać ważną kartę kierowcy.Kierowca musi złożyć wniosek o Kartę Kierowcy co najmniej 15 dni roboczych przed upływem ważności karty.. Wnioskować o kartę kierowcy mogą kierowcy pojazdów używanych do przewożenia towarów lub osób gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, włącznie z przyczepą lub naczepą, przekracza 3,5 tony.Wypełnij wniosek o kartę kierowcy wraz z załącznikami.. 2.Wniosku o wydanie Karty Kierowcy Informacje ogólne Forma Wniosku Wniosek dostępny jest w dwóch wersjach: do wypełniania ręcznego oraz do wypełniania elektronicznego w formacje aktywnego pliku PDF Wypełnianie Wszystkie pola należy wypełniać wielkimi literami Podpisanie Wniosku Wniosek może podpisać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentacjiWniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć na dwa sposoby.. • oświadczenie o utracie karty - jeśli zgubiłeś bądź zniszczyłeś kartę, • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji - jeśli karta została ci ukradziona.. Uwaga: wniosek o wymianę karty nie jest tym samym co wniosek o jej zamianę!Kierowca jest upoważniony do korzystania wyłącznie z karty kierowcy personalizowanej przy użyciu jego danych osobowych..

Wyślij wniosek w formie elektronicznej lub drogą pocztową.Co dołączyć do wniosku?

Do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydanie karty uprawniony jest tylko kierowca.Kwiecień 2020; P W .Nie przyjmujemy wniosków przywiezionych osobiście!. UWAGA!. następującego wzoru: Karta kierowcy OPŁATA ZA KARTĘ KIEROWCY [numer NIP kierowcy], imie i nazwisko, np.Wniosek o wydanie karty kierowcy jest dostępny w Internecie.. Wypełnij oświadczenia - oświadczenia znajdziesz we wniosku.. Wypełnij te, które dotyczą ciebie i nie zapomnij ich podpisać.. Istnieją dwie opcję składania wniosku: 1.. Wydrukuj i wypełnij formularz reklamacyjny.. Karta kierowcy jest dokumentem ze zdjęciem, który zawiera dane kierowcy, prawa jazdy, kraj, w którym została wydana oraz zdjęcie jej właściciela.Wniosek o wydanie karty kierowcy.pdf.. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych do wniosku o wydanie .. Pierwszym z nich jest wydrukowanie dostępnego na stronie PWPW formularza, wypełnienie go i odesłanie z kompletem wymaganych załączników w formie tradycyjnej, pocztowej bądź przesyłki kurierskiej.Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty przedsiębiorstwa: Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kontrolnej: Oświadczenie przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o zatrudnieniu kierowcy: Oświadczenie kierowcy o posiadaniu ważnego prawa jazdy: Oświadczenie kierowcy o normalnym .Jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy, karty przedsiębiorstwa..

Wniosek o wydanie karty kierowcy przedkłada się na podstawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych.

Imię 3.Zagubienie, uuszkodzenie, reklamacja KK.txt.. Pobrany i prawidłowo wypełniony dokument, wraz z kserokopią potwierdzeniem dokonania opłaty, kserokopią awersu i rewersu aktualnego prawa jazdy i własną fotografią, spełniającą określone warunki możesz złożyć osobiście lub przesłać do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w wersji papierowej.Karta kierowcy .. Karty Kierowcy (KK) dołącza się: kopię prawa jazdy 2:1, fotografię kierowcy: rozmiar: 3,5cm x 4,5cm, tło białe,KK Wniosek o wydanie karty kierowcy Wypełnia przyjmujący wniosek: Przyjmujący: Data przyjęcia wniosku: (dd - mm - rrrr) - - Nr wniosku: Miejsce na zdjęcie kierowcy (na białym tle, półprofil lub twarz) 45 mm 35 mm zdjęcie przykleja przyjmujący wniosek Podpis kierowcy do umieszczenia na karcieOpłata za wymianę (wydanie) karty kierowcy wynosi 172,20 zł.. Wydrukuj i wypełnij wniosek o kartę - do wniosku przygotuj wszystkie niezbędne załączniki i oświadczenia.. Adres lub nr faxu lub e-mail, na który chcemy otrzymać od PWPW zaświadczenie o zgłoszeniu zagubienia lub uszkodzenia karty .. .- jeżeli dochodzi do wymiany karty z powodu jej uszkodzenia bądź wadliwego działania, a także w przypadku wznowienia z powodu zmiany danych administracyjnych lub zamiany karty z powodu zamiany kraju zamieszkania, należy wraz z kompletem dokumentów odesłać dotychczas posiadaną kartę.. Warto jednak zrobić to wcześniej, gdyż przy składaniu wniosku o wydanie nowej karty wnioskujący nie otrzyma żadnego zaświadczenia jego złożenia (wyjątkiem jest ubieganie się o kartę zastępczą).» Karty kierowcy oraz karty przedsiębiorstw do tachografów cyfrowych » Dział Sprzedaży - eLegitymacje » Dział Sprzedaży Druków ZabezpieczonychKarta kierowcy - wniosek Treść wniosku o wydanie (a także przedłużenie i wymianę) karty kierowcy jest ustalona przez wspomnianą ustawę..Komentarze

Brak komentarzy.