Nowy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2020
Dodatkowy czas został wyznaczony do 11 czerwca 2021 r., jednak wysłanie wniosku po 17 maja .Agata Wodzień 2 czerwca 2020, 18:00. pixabay.com.. Nowy termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r., A nie 15 maja, co pozwoli rolnikom na większą elastyczność w wypełnianiu wniosków w tych trudnych i niespotykanych czasach.. Podczas trwającego naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok rolnicy, którzy wcześniej skorzystali ze wsparcia na zalesianie gruntów, teraz mogą dostać premię pielęgnacyjną i zalesieniową.. Dziś biura Agencji są otwarte dłużej.W przyjętej przez Sejm ustawie wskazano ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o płatność - do 31 maja roku, w którym wniosek został złożony.Aby przedłużyć termin o jeden miesiąc, Komisja przygotowuje obecnie kroki prawne, które należy podjąć, aby umożliwić odstępstwo od obecnych przepisów.. Złożone do tej pory wnioski stanowią 75% z 1,3 miliona, które w ubiegłym roku złożyli rolnicy.Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).W 2021 roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (15 maja przypada w sobotę)..

Do kiedy można składać wnioski o płatności bezpośrednie?

Komisarz wyjaśnił w komunikacie, że powodem są opóźnienia administracyjne związane z wdrażania nowej Wspólnej Polityki Rolnej.INFORMACJE, STATYSTYKI, PORADY.. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, .Jeżeli domagają się tego rolnicy, termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie będzie przedłużony o miesiąc do 15 czerwca - poinformował PAP w poniedziałek minister rolnictwa Jan .. Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej .Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową oraz płatności bezpośrednie i obszarowe 11 maja 2020 by admin w Aktualności Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan .Dopłaty 2020. dopłat bezpośrednich do 15 kwietnia Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.Przypominamy, że na skutek trwającej epidemii COVID-19 producenci rolni mają więcej czasu na dostarczenie dokumentów w ramach składanych oświadczeń..

UWAGA: Termin składania wniosków uległ zmianie.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 lipca 2020 r.PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W ROKU 2020 - TERMIN SKŁADANIA ZMIANY DO WNIOSKU Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br.15 czerwca mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie pełnej wysokości W 2020 roku termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW został przedłużony o miesiąc, do połowy czerwca.. Przypominamy, ile pieniędzy można dostać i do kiedy złożyć wniosek.Oświadczenie ws.. Zgodnie z ustawą oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli nie później niż do 15 czerwca 2020 r.ARiMR: dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń .. Każdego roku europejscy rolnicy składają wnioski o wsparcie dochodu WPR.Jeżeli domagają się tego rolnicy, termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie będzie przedłużony o miesiąc do 15 czerwca - poinformował PAP w poniedziałek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.Termin składania wniosku i zmian do wniosku w roku 2021..

Jest nowy termin składania oświadczeń ...

Jednak po wydłużeniu tego terminu mają na to więcej czasu - do 15 czerwca.. 15 czerwca jest ostatnim dniem, kiedy rolnicy mogą złożyć wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW na rok 2020 - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. Z przedłużonego terminu składania wniosków będą mogli skorzystać rolnicy we wszystkich państwach członkowskich.Dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń.. Oświadczenie w sprawie dopłat bezpośrednich będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli do 15 maja.TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU W ROKU 2020.. Nowy termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r., a nie 15 maja, co pozwoli rolnikom na większą elastyczność w wypełnianiu wniosków w tych trudnych czasach.15 marca rusza kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.. dopłat bezpośrednich będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności tj. do 15 maja - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca br. Do 8 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.Wnioski o dopłaty bezpośrednie do 15 czerwca - jest projekt rozporządzenia..

Dziś upływa termin składania wniosków.

Do 8 maja do ARiMR .Jednak to państwa członkowskie decydują, czy skorzystać z tego rozszerzenia.. Resort rolnictwa proponuje wydłużenie o miesiąc możliwość składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2020 r. Nowa ostateczna data złożenia wszelkich niezbędnych dokumentów to 15 czerwca.Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan zapowiedział w piątek przedłużenie terminu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników.. Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca .Od pierwszego dnia składania wniosków o przyznanie płatności za 2020 rok, czyli od 15 marca, ma natomiast zacząć obowiązywać rozporządzenie ministra, wprowadzające obowiązek składnia oświadczeń przez rolnika o posiadaniu tytułu prawnego do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, do której obiega się on o przyznanie płatności.Oświadczenia ws.. Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Pierwotnie termin na złożenie oświadczenia kończył się 15 kwietnia 2020 r. .. Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.. W roku 2021 wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.. Tegoroczna różni się od wcześniejszych głównie tym, iż nie będzie możliwości złożenia oświadczenia o braku zmian w stosunku do ubiegłorocznego wniosku.. Dopłaty 2020..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt