Terminy składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
Trwa nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021. r e k l a m a Resort rolnictwa właśnie opublikował projekt rozporządzenia, który przewiduje w 2019 roku wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do 31 maja (piątek).. Do kiedy jest czas?. Za nami nieco ponad 2 tygodnie naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok.Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).Podobnie jest z dopłatami bezpośrednimi.. Od 2021 roku nie ma możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego, ponownie przypomina rolnikom.Podstawowy termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie został wydłużony do 17 czerwca 2021.. Terminem granicznym jest 10 lipca, wówczas to kwota potrąceń będzie bardzo duża.MRiRW chce wprowadzić zmiany w ustawie o płatnościach.. Wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br.. Dotyczyć będą m.in. wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021, które rolnicy będą składać do 31 maja.Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).Pierwotny termin miał upłynąć 17 maja (15 maja wypada w tym roku w sobotę)..

UWAGA: Termin składania wniosków uległ zmianie.

Jednak w projekcie ustawy zastrzeżono, że minister rolnictwa będzie mógł w drodze rozporządzenia określić dłuższy termin składania wniosków lub zgłaszania zmian do wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich.Standardowy termin składania wniosków o płatności bezpośrednie to każdego roku 15 marca - 15 maja.. Autor: MRiRW 25 kwietnia 2021 12:28Podstawowy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie mija 17 maja 2021 (15.05 to sobota).. W roku 2021 wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ich ponad 1,3 mln.Termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie wydłużony do 17 czerwca!. Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania rozporządzenia w tym zakresie.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Polska skorzysta z możliwości zaproponowanej przez Komisję Europejską i wydłuży termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie; wymagać to jednak będzie zmiany przepisów.. Bywa jednak przedłużany, np. w poprzednim okresie ze względu na pandemię, wówczas ARiMR prowadziła.Aktualnie obowiązujący termin składania wniosków o płatności bezpośrednie 2021 to 17 maja (ponieważ ustawowy 15.05 przypada w sobotę) pixabay.com/ SimoneVomFeld..

Do 20 kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 300 tys. rolników.

Tak wynika z przedstawionego przez ministra rolnictwa projektu rozporządzenia.. Wg ustaleń Komisji Europejskiej, państwa członkowskie ustaliły, że wnioski można składać nie później niż do 15 czerwca.Resort rolnictwa przypomina o obowiązujących w tym roku terminach dotyczących oświadczeń i wniosków o płatności bezpośrednie.. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ich ponad 1,3 mln.. Ministerstwo rolnictwa wydłużyło do 17 czerwca termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz płatności w ramach PROW.ARiMR przedłużyła termin składania oświadczeń w sprawie dopłat bezpośrednich.. W związku z tym, że 15 maja w 2021 roku przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do dnia 17 maja 2021 r.Dopłaty 2021 - wnioski tylko przez internet.. Termin w 2021 roku mija 17 maja (2 dni później niż zazwyczaj, ponieważ w tym roku 15.05 przypada w sobotę).Minister rolnictwa wydłuża termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie Grzegorz Puda, minister rolnictwa poinformował dziś, że do 17 czerwca 2021 roku wydłuża termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW:TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU W ROKU 2020..

Ci rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o dopłaty bezpośrednie mają czas do 15 maja.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, termin .- Do 17 czerwca wydłużamy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego - poinformowało dziś po południu ministerstwo rolnictwa.Trzeba się spieszyć.. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie 8 czerwca 2020 r. Tydzień później, 15 czerwca 2020 r. przypada ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW.Oświadczenie ws.. Niestety od 16 czerwca za każdy dzień opóźnienia potrącony Wam będzie 1% należnej kwoty.. Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 lipca 2020 r.Do 17 czerwca 2021 r. wydłużony został także termin składania zmian do wniosków..

Jak informuje ARiMR, do 20 kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 300 tys. rolników.

15 czerwca 2020 r. przypada ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).W tym roku również zostanie przedłużony termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich.. Zamiast do 15 maja na złożenie wniosków byłby czas do 15 czerwca.TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU W ROKU 2020.. Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.Czas na składanie wniosków pozostał bez zmian, czyli od 15 marca do 15 maja.. UWAGA: Termin składania wniosków uległ zmianie.. Foto_Joanna Michalewska Oświadczenie w sprawie dopłat bezpośrednich będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie .Płatności bezpośrednie oraz wybrane płatności w ramach PROW.. Owszem można złożyć je później, ale trzeba się liczyć z pomniejszeniem płatności.Mamy dla Was dobrą wiadomość!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt