Wzór wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie
W ostatnim wpisie pt. " Składka chorobowa zapłacona po terminie " opisywałam, co należy zrobić w przypadku niezapłacenia w terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.W sytuacji, gdy zapłata składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie ma charakter jednorazowy ZUS, co do zasady powinien wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, inaczej natomiast wygląda sytuacji, gdy płatnik składek składa kolejny wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.. Instrukcja wypełniania.. "Zwracam się o wyrażenie zgody na opłacenie po terminie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i przywrócenie ciągłości w podleganiu temu ubezpieczeniu".. Terminowe opłacanie składek ZUS jest o tyle ważne, że jak wskazuje portal zus.pox.pl,Każdy przedsiębiorca ma bowiem prawo wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.. Odsetki za zwłokęWniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe: 15: Z-10: Z-10: Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego) 16: Z-12: Z-12: Wniosek o zasiłek pogrzebowy: 17 .W razie odmowy wyrażenia zgody na opłacenie składek po terminie przedsiębiorca zawsze może zażądać wydania decyzji w sprawie okresów podlegania/niepodlegania temu ubezpieczeniu, od .W tym zakresie trzeba mieć też na uwadze występujące w orzecznictwie rozbieżności, według części sądów podstawą wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie są tylko okoliczności o charakterze wyjątkowym, nadzwyczajnym (patrz np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 lipca 2017 r., sygn.akt III AUa 1434/16 czy też .Jej wniosek do ZUS o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie został rozpatrzony negatywnie..

Gotowy wzór takiego wniosku udostępniamy do pobrania tutaj.

Czym charakteryzuje się wniosek o przywrócenie terminu wyjaśniamy poniżej.W niektórych sytuacjach na wniosek osoby zainteresowanej ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie.. Formalnie, wniosek ten ZUS nazywa "wnioskiem o przywrócenie terminu do opłacania składek".. Jesteś osobą, która utraciła dobrowolne ubezpieczenie (emerytalne i .Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / chorobowe Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r. Formularz:Wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) proszę o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie za miesiąc: grudzień 2012 r.Więcej na temat wniosku o przywrócenie terminu płatności składek dowiesz się z wpisu, który znajdziesz tutaj.. W takiej sytuacji powinna złożyć formularz ZUS ZWUA i wyrejestrować się ze wszystkich ubezpieczeń, do których była zgłoszona, wpisując w pole „data ustania ubezpieczeń" - 01.02.2011 r.Gdyby Agnieszka W. wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora ZUS o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za marzec 2016 r. i otrzymała decyzję pozytywną, wówczas nabyłaby prawo do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy tj. od 10 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.Gdy ZUS odmówił ubezpieczonemu wypłaty zasiłku z powodu ustania ubezpieczenia chorobowego, a ubezpieczony występuje do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie, wniosek ten jest traktowany jako ponowny wniosek o wypłatę zasiłku.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w tej sprawie, zasiłek będzie w takim przypadku przysługiwał, jeżeli prawo do niego nie .WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA OPŁACENIE SKŁADEK PO TERMINIE NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE CHOROBOWE US-9 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w internecie - Strona 1 z 2 Instrukcja wypełniania Jesteś osobą, która utraciła dobrowolne ubezpieczenie (emerytalne i rentowe albo chorobowe), ponieważ składka Na czym to polega?.

Znajdziesz tam również wzór wniosku o przywrócenie terminu płatności składek.

Rozpatrzony pozytywnie wniosek spowoduje zachowanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego.. Natomiast w przypadku odpowiedzi negatywnej ubezpieczenie chorobowe ustanie od pierwszego dnia miesiąca, za który składki zostały opłacone po terminie lub w zaniżonej wysokości.. Re: przywrocenie terminu ZUS (chorobowe) - pismo.. Jeżeli chcesz pieniądze z chorobowego, kiedy ZUS ci powiedział, żeKompetencja organu rentowego do wyrażania zgody na opłacenie składki po terminie oznacza kompetencję do uznania, że mimo nieopłacenia składki w terminie, ubezpieczenie nie ustało, a nieokreślenie w ustawie przesłanek „wyrażenia zgody" na opłacenie składki po terminie nie oznacza przyznania ZUS niczym nie skrępowanego uznania w uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o wyrażenie zgody.ZUS US-10 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) proszę o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie za miesiąc: grudzień 2012 r.Przywrócenie terminu a wniosek o uzasadnienie.. We wniosku należy wskazać, jakie uzasadnione okoliczności wystąpiły w terminie płatności składek, które uniemożliwiły ich opłacenie w terminie czy w prawidłowej kwocie..

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe.

Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij go do nas.Wniosek US-9 tj. Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/chorobowe można dostarczyć do ZUS-u na trzy sposoby.. Wniosek US-9 - inforgrafika.US-10 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Created Date: 4/23/2015 2:49:41 PMOpis: ZUS US-9 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe - z wysyłką do PUE ZUS.. Ale w obu przypadkach było to przed zaniesieniem L4, czyli sam to wykryłem, nie ZUS.. Złożenie kolejnego wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie bardzo często skutkuje odmową ZUS, niemniej jednak nie zawsze takie stanowisko organu .ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki chorobowej po terminie, jeśli przedsiębiorca wystąpi z odpowiednio umotywowanym wnioskiem.. Poza tym opóźnienia w zapłacie składek ZUS, może narazić Cię na konieczność zapłaty: II..

Wypełnij wniosek US-9 - Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe/chorobowe.

Metody dostarczenia formularza zostały szczegółowo opisane tutaj.. Kinga Matyasik-Ochlust 20 kwietnia 2018.. Gdy przekroczenie było nieznaczne i z uzasadnionych .Wymagane dokumenty w tej drodze dostarczenia to wyłącznie wypełniony i podpisany formularz albo samodzielnie napisane pismo o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub chorobowe wraz z podpisem składającego.Pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku, które polega na wyrażeniu zgody przez ZUS na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie, pozwala na utrzymanie ciągłości w tym ubezpieczeniu i możliwość ewentualnego ubiegania się o wypłatę zasiłku chorobowego i pomniejszenie bieżących składek ZUS za okres niezdolności do pracy (poza składką zdrowotną, która opłacana jest zawsze w pełnej wysokości).Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe.. Zaloguj się do swojego konta na portalu PUE ZUS.WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK.. Następnie, ZUS przesyła pismo informujące o wyrażeniu zgody bądź o odmowie wyrażenia zgody.Wzór wniosku o przywrócenie terminu płatności składekW uzasadnionych przypadkach ZUS, może wyrazić zgodę na opłacenie składek po obowiązującym terminie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt