Oświadczenie rady gminy
Oświadczenie Majątkowe 2019 .. Łuczko Józef.. Roboty drogowe.. w sprawie programu tzw. „dobrowolnych nabyć" ziemi na potrzeby Portu Solidarność.. W dniu 2 grudnia 2020 Pełnomocnik Rządu ds. CPK Marcin Horała oraz prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny Mikołaj Wild ogłosili otwarcie programu dobrowolnych nabyć nieruchomości na potrzeby Portu Solidarność.Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WŁADZ GMINY RUTKI ZA ROK 2017.. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „ nie dotyczy ".RODO W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że od dnia 25 .Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia .Wójt (burmistrz, prezydent miasta) składa oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym, będąc organem gminy jako osoby prawnej (postanowienie WSA w Gliwicach z 9 marca 2011 r., II .Oświadczenie Rady Społecznej ds. CPK..

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy.

Kubeł Stanisław.. Oświadczenie Majątkowe 2020 .. Mędrycki Andrzej.. · wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, .Zgodnie z obowiązującym obecnie art. 24h ust.. Pyzowski Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siemiatycze.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{3596na9992]gminareszel.plZgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. Występowanie od 2021-05-11 08:00 do 2021-05-17 16:00.. Zablokowany pas ruchu.. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). Oświadczenie .Oświadczenie majątkowe Bajena Jerzy Oświadczenie na początek VIII kadencji Rady Gminy Bielsk Podlaski 2018-2023 oraz za 2018 rok; 2.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.. Ostrzeżenie 1 stopnia.. Bogusław Rejman.. oświadczenie majątkowe za rok 2014Na prośbę gminy Łubnice publikujemy zapowiadane oświadczenie wójta, przewodniczącego Rady Gminy oraz dyrektor SP w Łubnicach.. oświadczenie o swoim stanie majątkowym mają obowiązek złożyć: radny, wójt (burmistrz .Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta muszą złożyć oświadczenia o swoim stanie majątkowym..

Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od złożenia ślubowania.Dane Jednostki.

Perlejewo, dnia 9.04.2003 r. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. Oświadczenie Rady Gminy Kętrzyn w sprawie lokalizacji na terenie Gminy Kętrzyn elektrowni wiatrowych (PDF, 48.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-01-09 08:00:45 | Data wytworzenia informacji: 2012-01-09Sesje Rady Gminy (porządki, protokoły) - kadencja 2018-2023 XL Sesja Rady Gminy Moszczenica- 31 marca 2021 roku XXXIX Sesja Rady Gminy Moszczenica- 25 marca 2021 roku Kiedy oświadczenie.Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.. Mapa serwisu Szukaj Instrukcja korzystania z BIP .. Newsletter.. Newsletter: Adres E-mail: Anuluj Zapisz .. oświadczenie majątkowe za rok 2014. oświadczenie majątkowe za rok 2015. oświadczenie majątkowe za rok 2016. oświadczenie majątkowe za rok 2017. oświadczenie majątkowe za rok 2018.. Grzyb Anna.. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Sołtys.. „Radni Rady Gminy Sitkówka-Nowiny wyrażają swój sprzeciw wobec zmian w budżecie a także zmanipulowanej polityce medialnej jaką wokół tych zmian prowadzi Wójt Gminy pan Sebastian Nowaczkiewicz.Rada Gminy Dębe Wielkie w dniu 27 lutego 2020 r. przyjęła oświadczenie, w którym sprzeciwia się wariantom prowadzącym m.in. przez Górki, okolice przystanku PKP Dębe Wielkie, Aleksandrówkę, Cięciwę i Cezarów, Walercin..

stanu na dzień 31.12.2018 r. oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31.12.2019 r.Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy.

11.Oświadczenie Radnych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 marca 2018 roku zawierające stanowisko w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok.. Natomiast przewodniczący rady i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają .Przewodniczącego Rady Gminy.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: \ący sprawę Kazimierówka, dnia 03-09-2014 r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia .. Boguszewski Adam - Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze.. W swoim oświadczeniu Wójt Gminy Rutki Teresa Grodzka wykazała, że posiada wraz z mężem 90 tys. zł oraz 1 tys. USD oszczędności.Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Baćkowice z dnia 05.12.2018 r. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Baćkowice z dnia 23.04.2019 r. Korekta oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy w Baćkowicach złożonego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji jst 2018-2023.OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY SZUMOWO ZA ROK 2017:: Przewodnicząca Rady Gminy Szumowo Elżbieta Szymańska - dom o powierzchni 111 m 2 - wartość 300 tys. zł - mieszkanie o powierzchni 55,70 m 2 - wartość 250 tys. zł - gospodarstwo rolne o powierzchni 10,31 ha - wartość 200 tys. złZałączniki..

Bardziej szczegółowooświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji rady gminy; oświadczenie majątkowe złożone wg.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 100%.. Oświadczenie majątkowe Borowski Andrzej Oświadczenie na początek VIII kadencji Rady Gminy Bielsk Podlaski 2018-2023 oraz za 2018 rok; 3.OŚWIADCZENIE RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE Aktualności - Strona Urzędu Gminy Rymanów.. Wcześniej prezentowaliśmy stanowisko i komentarz radnej Iwony Chadryś.Oświadczenie Nr 1/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. do SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pobierz [.. ]Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Siemiatycze za 2015 rok, na dzień 31.12.2015 r. 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt