Wzór świadectwa jakości paliw stałych pdf
Liczba stron: 1.. Data i miejsce wystawienia świadectwa ELBLĄG, dn. 27.03.2020Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust.. Odpłatność:WZÓR 1.. POBIERZ.. Formularz w wersji aktywnej, w formacie Word.. W związku z powyższym w Comarch ERP Optima w wersji 2019.5.1 umożliwiono Wydruk świadectwa jakości paliw stałych.. Wszystkie te rozporządzenia zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od ich ogłoszenia w .Rozporządzenie określa wzór świadectwa jakości paliw stałych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.. Na podstawie art. 6e ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654 i 1669) zarządza się, co następuje: § 1.Świadectwo jakości paliw stałych: Opis: Dz.U.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Szczegóły zostały opisane pod linkiem: wzorze świadectwa jakości znajdują się parametry, które powinno spełniać określone paliwo stałe, jednakże w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych znajduje się parametr "Zawartość siarki całkowitej", którego nie ma we wzorze świadectwa jakości.Przedsiębiorca w momencie sprzedaży paliwa stałego wystawia dokument potwierdzający spełnienie przez paliwo wymagań jakościowych zwany dalej świadectwem jakości (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)..

Świadectwo jakości paliw stałych nr …………….. 2.

Wzór opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.Wydruk świadectwa jakości paliw stałych oraz związane z tym ustawienia są dostępne w programie Comarch ERP Optima po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza - wyroby węglowe parametru Akcyza na wyroby węglowe.Świadectwo jakości węgla powinno zawierać rzeczywiste wartości parametrów dla sprzedawanej partii paliwa oraz ich porównanie z wartościami określonymi w rozporządzeniu.. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.Wydawanie świadectw jakości już wkrótce będzie możliwe, bo 4 października 2018 r. zostały opublikowane 4 rozporządzenia ministra energii w sprawie: wymagań jakościowych dla paliw stałych (zobacz treść), metod badania jakości paliw stałych (zobacz treść), sposobu pobierania próbek paliw stałych (zobacz treść) oraz wzoru świadectwa jakości paliw stałych (zobacz treść).. Dokument dostępny jest w formie bloczka samokopiującego w formacie A5.. 2018 poz. 1890): wersja dostępna cyfrowo.pdfokreślony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust..

POBIERZ.Kontrola jakości paliw stałych poprawi czystość powietrza w Polsce.

Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2018 r. Dostępne wzory i formaty do pobrania: doc_9087-0.dot.. To rozporządzenie również weszło w życie 4 listopada 2018 roku.. Świadectwo jakości paliw stałych nr …………….…………….. 2.Wzór świadectwa jakości paliw stałych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych Dz.U.2018.1892 z dnia 2018.10.04 Wejście w życie: 4 listopada 2018 r. 1.Świadectwo jakości paliw stałych nr .Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust.. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy.. 4 świadectwa jakości paliwa stałego powinien zostać wpisany rodzaj paliwa, który jednoznacznie wskaże jedną z 9 grup produktów paliw stałych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.ŚWIADECTWO wzór świadectwa jakości paliw stałych..

Wzór świadectwa jakości paliw stałych określił Minister Energii w rozporządzeniu z 27 września 2018 roku.

2 pkt 1 rozporządzenia .Świadectwo jakości paliw stałych (wzór) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U.. Eliminacja z rynku paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych jest głównym celem wydanych przez Ministra Energii rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.15.4.9 Zapisywanie kopii świadectw jakości paliw stałych z możliwością ich wyszukiwania oraz edycji.. 2018, poz. 1892: Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2018 r. Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.. POBIERZ.. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.. 156/PW/SO/2019We wzorze świadectwa jakości znajdują się parametry, które powinno spełniać określone paliwo stałe, jednakże w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych znajduje się parametr "Zawartość siarki całkowitej", którego nie ma we wzorze świadectwa jakości.rzania paliw, magazynowania paliw oraz wprowadzania do obrotu paliw stałych, u których dokonywana będzie kontrola jakości paliw lub paliw stałych;", c) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) ustalanie sposobu oznaczania próbki, próbki paliwa stałego i kopii świadectwa jakości w celu uniemożli-W pkt..

2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Minister Energii: K. Tchórzewski.. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numerŚwiadectwo jakości paliw stałych.. Z O.O. ul. Radomska 5 -7 82-300 Elbląg NIP: 578-311-01-66 REGON: 221662402Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust.. Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze .Nowy druk 2019 - Świadectwo jakości paliw stałych.. Wydruk zintegrowany jest z fakturą vat więc nie ma potrzeby drukowania dwóch osobnych dokumentów dla klienta.Poza tym w Dzienniku Ustaw w czwartek ukazały się pozostałe trzy akty: rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw stałych, w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych i w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, z którym zapoznać można się już na portalu urzędowym Dziennika Ustaw RP.Sprzedawca ma obowiązek przekazania kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem każdemu klientowi.. Wzór świadectwa został ściśle określony w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych i został dokładnie odwzorowany w programie.WZÓR 1.. Świadectwo jakości paliw stałych nr …………….. 1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust.. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.. Wzór świadectwa jakości opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz.U.. 15.4.6 Dodano możliwość powiązania towarów w cenniku ze szablonami świadectw jakości paliw stałych - przy wystawianiu dokumentu sprzedaży lub dokumentu dostawy, program automatycznie wybierze odpowiedni szablon..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt