Wniosek o duplikat karty pojazdu katowice
Jeśli chcesz wymienić kartę pojazdu z powodu jej zniszczenia dołącz oryginały poniższych dokumentów: • dowód rejestracyjny • karta pojazdu.. Planowane jest zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu od 2022 roku.. W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 81 466 3215, 81 466 3243, 81 466 3245, 81 466 3246, 81 466 3253, 81 466 3254.Od dzisiaj nowe zasady obowiązują w jednym z najbardziej obleganych wydziałów.. Na początku wypełnić trzeba pole wskazując nazwę i adres organu rejestrującego samochód.Posiadając profil zaufany i konto na platformie skorzystasz z 300 usług, które dają możliwość wysłania do Urzędu Miasta Katowice wniosku drogą elektroniczną (np. zgłoszenie zbycia pojazdu, wniosek o rejestrację pojazdu, odpis aktu stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia z akt meldunkowych, wymeldowanie, deklarację .Kartę pojazdu powinien mieć każdy samochód, który został zarejestrowany w Polsce po 1 lipca 1999 roku.. Wypełnij te, które dotyczą ciebie i nie zapomnij ich podpisać.. "Pomyśl o wtórniku, czyli duplikacie karty pojazdu, który wydaje starostwo powiatowe.. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska, [email protected]).. Utrata karty pojazdu: - dowód rejestracyjny pojazdu, - stosowne oświadczenie KK pod odpowiedzialnością karną za składanie.. Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej..

Wydanie duplikatu karty parkingowej.

Jeśli zgubiono kartę pojazdu, właściciel auta powinien złożyć w urzędzie wniosek o wydanie wtórnika.40-028 Katowice ul. pkt.. Wypełniony Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31) 2.. Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji w przypadku utraty karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu.. Dowód rejestracyjny (dotyczy wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu).. Warto także wcześniej pobrać wniosek o rejestrację i go wypełnić.Opis: WoWDT-Kat Wniosek o wydanie wtórnika Katowice W celu uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.. Są to: umowa kupna, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice rejestracyjne.. W wydziale uprawnień komunikacyjnych w Katowicach wprowadzone zostały procedury dla osób, które chcą załatwić sprawy odbioru dowodu rejestracyjnego, rejestracji pojazdu fabrycznie nowego lub sprowadzonego z zagranicy i złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy..

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję.Wniosek powinien zawierać: podania pełnej nazwy firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych), adresu wraz z kodem, nr NIP (lub PESEL), nr telefonu kontaktowego, wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby go wnoszącej.Uwagi do wniosku.. 4.Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (nie dotyczy oświadczenia składanego w trybie odpowiedzialności karnej w przypadku wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu .Do odbioru wtórnika karty pojazdu należy przedłożyć dowód rejestracyjny w celu dokonania adnotacji o nr wtórnika karty pojazdu.. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej.. dla celów realizacji zadań wynikających z Regulaminu Śląskiej Karty Usług Publicznych na podstawie Umowy o korzystanie z Karty, zgodnie z informacją powyżej, informacji o mieście bądź gminie zamieszkania oraz kodzie pocztowym, danych dotyczących Kart w systemie ŚKUP, w tym składanych .Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny..

Wypełnij wniosek 2.

7.Administratorem Twoich danych jest AutoISO Sp.. 9 - wpisz numer PESEL,jeśli nie posiadasz numeru PESEL przydatne informacje znajdziesz w sekcji PESEL,Wniosek.. Dowód rejestracyjny i pozwolenie czasowe są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana.. Nie zapomnij o dodaniu wzoru podpisu do umieszczenia na karcie i podpisaniu wniosku.Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).. Z uwagi na dużą liczbę zapytań telefonicznych zachęcamy do kontaktu mailowego na adres: [email protected]świadczenie potwierdzające dane z karty pojazdu ,jeśli pojazd będzie rejestrowany w innym urzędzie niż dotychczas -(właściciel uzyskuje zaświadczenie we właściwym urzędzie, w którym pojazd jest zarejestrowany); pisemną informację wskazującą producenta, importera lub organu rejestrującego który wydał utraconą kartę;*Wniosek o wydanie wtórnika.. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.Wniosek o wydanie wtórnika / wymianę karty pojazdu Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (adnotacje, adres, zmiany konstrukcyjne) Oświadczenie w sprawach związanych z rejestracją pojazduWniosek o kartę spersonalizowaną ŚKUP..

Wnieś opłatę za wydanie karty pojazdu oraz opłatę ewidencyjną.

nr rejestracyjny .. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) .. wtórnika karty pojazdu ze względu na: zniszczenie zagubienie kradzież Załączniki:Właściciele pojazdów, które są przeznaczone do rejestracji, muszą udać się Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice z wymaganymi załącznikami.. UWAGA Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (nie dotyczy oświadczenia składanego w trybie odpowiedzialności karnej w przypadku wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu, zagubienia utraty tablicy rejestracyjnej.PWPW daje możliwość sprawdzenia statusu wykonania dokumentu osobom, które złożyły wniosek o wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz karty do Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu.1.. W celu wyrobienia duplikatu utraconej lub zniszczonej karty parkingowej należy złożyć w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach ponowny wniosek o wydanie karty parkingowej.• oświadczenie o utracie karty - jeśli zgubiłeś bądź zniszczyłeś kartę, • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji - jeśli karta została ci ukradziona.. Zabierz ze sobą: • dowód osobisty • pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu • polisa OC.. fałszywych zeznań, Zniszczenie kartypojazdu: - dowód rejestracyjny pojazdu, - dotychczasową kartę, Zagubienie karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu:W tym celu prosimy o złożenie kompletnego wniosku (wypełnione wszystkie rubryki) wraz z fotografiami i należną opłatą skarbową.. W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją - potwierdzenie od producenta lub importera, że karta została wydana.. Francuska 70 Wniosek o rejestracj .. - karta pojazdu - tablice rejestracyjne - wyci ąg ze świadectwa homologacji ( świadectwo zgodno ści WE + o świadczenie)4.. Wypełnij oświadczenia - oświadczenia znajdziesz we wniosku.. Wraz z wnioskiem musisz przedstawić w urzędzie: a) dowód rejestracyjny, b) dowód osobisty (odpis KRS dla przedsiębiorców), c) oświadczenie właściciela pojazdu o utracie lub zniszczeniu karty pojazdu,1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt