Bip wniosek o rejestrację pojazdu
1) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.. Wniosek o rejestrację samochodu lub pojazdu składa się w formie papierowej w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.Wniosek elektroniczny w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu lub o wyrejestrowanie pojazdu może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie .Korzystanie z elektronicznego sposobu składania wniosku o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową, wyrejestrowanie pojazdu oraz wydanie prawa jazdy uwarunkowane jest posiadaniem przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego - kwalifikowanego lub profilu zaufanego.Wymagane dokumenty.. Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z wymaganymi prawem załacznikami, organ rejestruje pojazd czasowo na okres 30 dni wydając pozwolenie czasowe oraz tablice rejestracyjne.Wniosek o rejestrację /druk nr 1/ do pobrania: - na stronie - w Biurze Obsługi Klienta /BOK/ stanowiska Wydziału Spraw Obywatelskich, Referat Rejestracji Pojazdów: Opłaty * skarbowe: od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17,00 zł /w przypadku osób niespokrewnionych/.Jak załatwić sprawę i elektroniczne wzory wniosków ; Komunikacja i Transport ; Rejestracja pojazdu ; Wniosek o rejestrację pojazdu pdfWniosek o rejestrację według załączonego wniosku; Dowód własności pojazdu ; Dowód rejestracyjny jeśli pojazd był zarejestrowanyWniosek o wyrejestrowanie/zbycie /druk nr 7/ oraz oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań /druk nr 8 dot..

Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.

lub zaświadczenia [do pobrania PDF] e.Właściciel pojazdu lub osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo składa wniosek o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami w Wydziale Komunikacji.Wniosek o rejestrację według załączonego wzoru; Dowód rejestracyjny ; Karta pojazdu, jeśli była wydana; Dowód własności pojazdu; Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane; Tablice rejestracyjne; Dowód osobisty; Polisa OC - przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnegoWzór wniosku o rejestrację pojazdu (DE) (21.48 KB) Wzór wniosku o rejestrację pojazdu (RU) (22.36 KB) Wzór wniosku o rejestrację pojazdu (ENG) (41 KB) Wzór wniosku o rejestrację pojazdu (UA) (22.48 KB) Rezerwacja wizyty: Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.. Wniosek o wtórnik nalepki na szybę, wydanie kserokopii dowodu rej.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.W przypadku rejestracji pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa, jednostki Samorządu Terytorialnego nabytego w drodze licytacji należy przedstawić oryginał dowodu własności pojazdu, z adnotacją, że ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny danego pojazdu i karta pojazdu - jeżeli była wydana oraz zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.a..

Przed zakupem warto zapoznać się z historią pojazdu.

Do wniosku załącz następujące dokumenty: wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (mogą to być np. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).wniosek o rejestrację; dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności); dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, tablice rejestracyjne);1) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.. Wydział komunikacji w Białej Podlaskiej oprócz rejestracji pojazdów zajmuje się również m.in. wydawaniem prawa jazdy i udzielaniem licencji transportu drogowego.rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki upowaŻnionej do przeprowadzania badaŃ homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposaŻenia lub czĘŚci - w celu umoŻliwienia odpowiednich badaŃ; rejestracja czasowa pojazdu na wniosek wŁaŚciciela/li/ rejestracja pojazdu marki 'sam'Pojazd (samochód, motocykl, motorower itp.) należy zarejestrować w ciągu 30 dni od dnia zakupu lub darowizny..

-Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: Tak/Nie6) Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.1) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.. Konto na które należy uiścić opłatę recyklingową: BGK III O/W-wa, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 65-1130-1062-0000-0109-9520-0014 Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy .Wniosek o rejestrację samochodu lub pojazdu składa się w formie papierowej w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.. Wniosek o dopisanie do dowodu rejestracyjnego współmałżonka [do pobrania PDF] d.. Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy -REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO Do rejestracji należy przedstawić wniosek wraz z dokumentami przedstawionymi w oryginale lub kopie poświadczone notarialnie • Dokument własności pojazdu • Karta pojazdu (jeżeli była wydana)Rejestracji pojazdu dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej.. 2) Nnumer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek (wywóz pojazdu za granicę, badania techniczne pojazdu zarejestrowanego w kraju, przejazdowe na terenie kraju) zamów kolejkę: Wydanie nalepki do oznaczenia pojazdu napędzanego gazem ziemnym; Profesjonalna rejestracja pojazdu; Zawiadomienie o nabyciu pojazduWniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu..

2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.

Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc) Wniosek o rejestrację pojazdu (.odt) .Redakcja BIP: [email protected] W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.. wyrejestrowania pojazdu/ do pobrania: - na stronie - w Biurze Obsługi Klienta /BOK/ stanowiska Wydziału Spraw Obywatelskich, Referat Rejestracji PojazdówWniosek o rejestrację pojazdu dostępny jest w Wydziale Komunikacji, Punktach Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.Wnoszę o rejestrację - czasową rejestrację w celu……………………………………………………..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt