Zgoda na samodzielny powrót
- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.. Podstawa prawna: 1. o godzinie: ……………………………….wyrażam zgodę na samodzielny powrót córki/syna do domu ze świetlicy szkolnej: o godzinie w poniedziałek we wtorek w środę w czwartek w piątek Zgoda jest ważna w okresie od ……….……….. do ……….…………….. (data) (podpis rodziców/prawnych opiekunów) Title.. Zanim jednak pozwolimy dziecku na tak odważny krok, upewnijmy się, że jest na to gotowe (w miarę dojrzałe i odpowiedzialne), a wracając ze szkoły będzie BEZPIECZNE, bo taki też obowiązek nakłada na nas prawodawstwo.ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki w roku szkolnym …………….. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych lekcjach zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.Zgoda na samodzielny powrót do domu Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki: Imię, nazwisko: ………….………………………………………………………………………………………………………………………Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.. poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek.. ……………………………………………….ZGODA NA JEDNORAZOWY SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka .. z klasy .. w dniuTitle: ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU Author: amilinska Last modified by: jaworska Created Date: 8/31/2018 7:53:00 AM Other titles: ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMUZgoda na samodzielny powrót z półkoloni 21 czerwca 2019 By Adam Kozłowski Zamieszczamy dla Państwa zgodę na samodzielny powrót lub odebranie uczestnika półkolonii przez inną osobę niż rodzic.sosw_swiebodzin_pl e-mail: [email protected]_swiebodzin_pl tel_/fax: 68 47 55 118 Specjalny Oérodek Szkolno-Wychowawczy im..

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU-zezwolenie jednorazoweAby dopełnić formalności, rodzice muszą wówczas napisać dla szkoły specjalne oświadczenie o zgodzie na samodzielny powrót dziecka ze szkoły.. z 2005r.załącznik nr 1 do procedury dotyczĄcej bezpieczeŃstwa dzieci w szkole, zasad przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoŁy podstawowej nr 84 w warszawie Oświadczam, ze wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie……………………………….. Wzory znajdują się poniżej.. Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art. 43 ust.. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).. ucznia klasy ……… po zakończonych zajęciach w szkole.. : Imię i nazwisko: …………………………….…………………… klasa: ….… do domu w dniu: …………………………….. Narażenie dziecka na niebezpieczeństwo przez osobę na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo podlega odpowiedzialności karnej.. Mamy dla was WZÓR takiego oświadczenia .. Oczywiście, zezwalając na samodzielny powrót dziecka, należy uwzględnić stopień jego dojrzałości oraz możliwe zagrożenia.Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu córki */ syna* .. ucznia* / uczennicy* klasy ..

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojej córki/mojego syna..... (imię i nazwisko dziecka/ klasa) .....

/ imię i nazwisko dziecka, klasa / do domu, po zajęciach w świetlicy szkolnej.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudniaZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE SZKOŁY Proszę o wyrażenie zgody na samodzielny powrót do domu mojego dziecka (imię i nazwisko)W przypadku wyrażenia woli dotyczącej samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły/ świetlicy szkolnej pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.. (kliknij)→ Wyrażam zgodę na odbiór mojego dziecka (1) (kliknij)→ Wyrażam zgodę na samodzielny powrót ze szkoły do domu mojego dziecka 2020 (1)ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA Z MIEJSCA WYPOCZYNKU DO DOMU Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka: ………………………………………………………………………………………………..

Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.Zgoda rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu Ja………………………………………………………………….

1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.. Jednocześnie oświadczam/y, że ponoszę/ ponosimy całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego/ naszego dziecka podczas samodzielnego powrotu do domu.Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka …………………………………………………………… (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu szkoły przez syna/córkę przejmuję nad nim/nią opiekę i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego/jej bezpieczeństwo i zachowanie oraz sposób powrotu do domu.Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka …………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) klasa ………………………….. do domu w następujące dni i o godzinach: Dzień tygodniaGodziny.. W przypadku obaw pracowników szkoły, że samodzielny powrótZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 312 W WARSZAWIE DO DOMU (dotyczy wyłącznie uczniów klas II-V) Podanie poniższych danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej do domu.. Oświadczam, że syn/córka * ma ukończone 7 lat.10 lat.. Lecha Wierusza ul. Žaków 1, 66-200 SwiebodzinZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA Z PÓŁKOLONIIOkazuje się, że samodzielny powrót dziecka ze szkoły regulują przepisy ruchu drogowego, a wówczas pełną odpowiedzialność za dziecko w drodze do domu przejmują rodzice/opiekunowie prawni..

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwoWyrażam/y zgodę na samodzielny powrót do domu mojego/naszego dziecka …………………………………………………….

Ustawa z dnia 7 września 1991r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt