Oświadczenie o karmieniu piersią doc
Oświadczenie o karmieniu piersią może też zawierać prośbę o połączenie dwóch przerw w jedną, lub prośbę o wcześniejsze kończenie pracy bądź późniejsze jej zaczynanie.. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.. § 2W tym artykule został opisany wniosek (wzór), na podstawie którego przełożony udziela przerwy na karmienie.. przez: supergwiazda | 2010.8.13 12:41:40 .. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.. W związku z powyższym wnoszę o udzielenie mi prawa do przerw w pracy na karmienie dziecka, które przysługuje mi na podstawie art. 187 § 1 Kodeksu pracy.Oświadczam, iż moje dziecko ……………………………………………….. (data, miejscowość) …………………………………………….. Biorąc pod uwagę, że niektóre mamy mogą być zaganiane, zapracowane w domu, szczególnie w ostatnich dniach urlopu macierzyńskiego, pokusiłyśmy się o sformułowanie dla Was wzoru takiego wniosku.Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy.. Oświadczam, iż od dnia ……………………………………… nie będę korzystała z prawa do przerw w. pracy na karmienie dziecka przysługującego na podstawie art. 187 Kodeksu pracy.. Oświadczam, że wychowuję córkę/syna.urodzoną/nego dnia.i karmię ją /go piersią.Chodzi mi o to że karmię dziecko wieczorem przed snem i 1 raz w nocy- tyle..

karmione jest przeze mnie piersią.

i zgodnie z tym prosisz o skrócenie czasu pracy o godzinkę i podpis.pracownicy o połączenie przerw na karmienie piersią dziecka.. Pracodawca może poprosić o potwierdzenie faktu karmienia dziecka.. W związku z powyższym wnoszę o udzielenie mi prawa do przerw w pracy na karmienie dziecka, które przysługuje mi na podstawie art. 187 § 1 Kodeksu pracy.. Oświadczam, iż moje dziecko ……………………………………………….. Dostałam zgodę i zostałam zobowiązana do poinformowania o zaprzestaniu karmienia.OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU KARMIENIA DZIECKA PIERSIĄ.. i chyba w zasadzie potrzebuje tej piersi tylko do zaspokojenia potrzeby bliskości bo po 6 miesiącu kiedy zaczęłam .Zaświadczenie o karmieniu piersią zgodnie z ustawą nie jest konieczne, wystarczy pisemne oświadczenie karmiącej.. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.. Pobierz wzór wniosku o przerwę na karmienie dziecka piersią (nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela).Wniosek o przerwę na karmienie piersią został wspomniany w §1 art. 187 ustawy Kodeks pracy..

W teorii wystarczy, jeśli matka złoży oświadczenie o karmieniu piersią.

2015, poz. 2013) nie nakłada na lekarza obowiązku wydania zaświadczenia o karmieniu piersią.. Moja pierwsza udana ciąża była bliźniacza i od samego początku chciałam karmić piersią.. Wniosek pracownicy o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią sporządza się w formie .Prawo do przerwy na karmienie dziecka piersią ma pracownica, jeśli czas jej ciągłej pracy wynosi ponad 4 godziny dziennie.. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw (.). czytaj dalej» (Zobacz 1 odpowiedzi)Długość przerwy na karmienie zależy od dobowego wymiaru czasu pracy>>> Potrzebny jest wniosek, ale pracodawca musi się zgodzić Przerwy udziela pracodawca na wniosek złożony przez pracownicę, który powinien zawierać oświadczenie o karmieniu piersią.. Przepisy prawa wyraźnie pozwalają na łączenie przerw w celu karmienia piersią, co w praktyce oznacza korzystanie ze skróconego dnia roboczego o godzinę lub godzinę i 30 minut.. urodzone ……………………………….. Oświadczenie powinno zawierać: Twoje imię i nazwisko, dane, potem oświadczasz że karmisz piersią dziecko urodzone… dnia..

O wniosku o przerwę na karmienie piersią pisałyśmy szczegółowo tu.

Podkreślić należy, że pracodawca może, ale nie musi zwrócić się do pracownicy o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o karmieniu dziecka .oznaczenie godzin, w których chcesz karmić dziecko, podanie daty od kiedy chcesz zacząć stosować przerwy w pracy na karmienie.. Zgodnie z jego zapisem pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.. Osobiście zgadzam się z tezami wskazanymi przez większość.. W przypadku gdyby zakład pracy nalegał na dostarczenie takiego zaświadczenia, to można je uzyskać od lekarza pediatry bądź ginekologa.. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.Wystarczające powinno być samo oświadczenie pracownicy (por. Romer M.T., Prawo pracy.. Zatem zdaniem Departamentu wydaje się, iż pracodawcy do udzielania przerw na karmienie powinien wystarczyć sam wniosek matki karmiącej, zawierający oświadczenie, iż .karmienie piersią.. Aby móc wykorzystać krótszy czas pracy dla matki karmiącej, konieczne jest podanie o przerwę na karmienie piersią złożone u pracodawcy.. uprawnienia, ani nie uzależnia uprawnienia do przerw od wieku dziecka.- Kodeks pracy zwracam się z prośbą o udzielenie jednej/dwóch przerw na karmienie piersią..

…………………………………………… (dane pracownicy) OŚWIADCZENIE O ...Zaświadczenie o karmieniu piersią - wzór.

Chciałaś karmić piersią swoje dzieci, ale wydarzyło się coś, co Ci to uniemożliwiło, opowiedz o tym proszę.. urodzone ……………………………….. Podpis pracownicy.Kodeks pracy nie przewidują sposobu potwierdzenia faktu karmienia piersią ani nie ustanawiają granicy wieku dziecka karmionego piersią, którego matka może wystąpić o udzielenie przerw na karmienie, pracodawca ma swobodę w zakresie żądania określonej formy udokumentowania zarówno samego faktu karmienia dziecka piersią przez pracownicę, jak i okresowego aktualizowania takiego dokumentu.W moim przypadku wystarczyło moje oświadczenie, że karmię piersią podbite przez lekarza pediatrę, i wystarczyło jedno na okres karmienia.. WNIOSEK O PRZERWY NA KARMIENIE DZIECKA PIERSIĄ.. Okres karmienia piersią jest czasem niezwykle istotnym zarówno dla matki, jak i dziecka - i jeżeli jest to konieczne - powinien być uwzględniony przez pracodawcę.Wystarczające powinno być samo oświadczenie pracownicy.". przepis nie wprowadza żadnych ograniczeń czasowych dotyczących korzystania przez pracownicę z ww.. Wobec tego, lekarze nie są zobowiązani do wystawiania zaświadczeń z tytułu karmieniu piersią oraz żądania opłat za ich wystawienie.Przerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy, na podstawie jej oświadczenia, że karmi dziecko piersią.. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.. Zgodnie z art. 187 § 1 kodeksu pracy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.. W chwili zaprzestania karmienia, powinna złożyć swojemu pracodawcy stosowne oświadczenie, w którym poinformuje o dacie, od której rezygnuje z powyższego "przywileju".Wniosek o przerwy na karmienie piersią.. Jednak jeśli pracownica jest zatrudniona przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, to przerwy na karmienie jej nie .Opis dokumentu: Wniosek pracownicy o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią jest dokumentem sporządzanym przez pracownicę, która chce skorzystać z uprawnienia polegającego na możliwości skorzystania z przerwy lub przerw w trakcie pracy, w celu nakarmienia swego dziecka piersią.. Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy Kodeksu pracy zwracam się z prośbą o połączenie dwóch przerw na karmienie piersią w jedną przerwę.. karmione jest przeze mnie piersią.. Podsumowanie.. Przerwa w pracy na karmienie dziecka została opisana w rozdziale 8 Kodeksu Pracy „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem".. Poniżej wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie.nie ma obowiązku dostarczania zaświadczenia o karmieniu od lekarza, ponieważ nie ma tego w wytycznych z punktu widzenia prawa….. Chodziłam na różne kursy przed porodem, dużo czytałam.Kodeks pracy przyznaje pracownicom karmiącym piersią prawo do przerw na karmienie wliczanych do czasu pracy.. Jedną przerwę na karmienie piersią chciałabym wykorzystać od godz. ……………….. do godz. ……………….. ………………………………………….. (podpis pracownicy) Oświadczenie o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią - wzór pismaOświadczenie o zakończeniu karmienia piersią Kobieta pracująca, która karmi dziecko, ma prawo do korzystania z odpłatnych przerw w pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt