Urząd skarbowy wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach do stypendium
Urząd Skarbowy w Suwałkach ul. 1 Maja 2A 16-400 Suwałki tel: 87 5666983 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH DO STYPENDIUM Dane wnioskodawcy: Nazwisko i Imię lub nazwa firmy Adres zamieszkania lub adres siedziby nr telefonu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach NIP/REGON/PESELW ramach Projektu e-Urząd Skarbowy przygotowywana jest funkcjonalność elektronicznego złożenia wniosku o zaświadczenie i jego pobranie.. Nazwa instytucji, w której zostanie przedłożone zaświadczenie:.. Informacje o zeznaniu podatkowym za poprzedni rok podatkowy (dotyczy zaświadczeń o dochodach)Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) - CFR-1 (plik PDF 358.0 KB); Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości wpłaconych zaliczek (plik PDF 271.0 KB); Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (plik PDF 275.0 KB);Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach i o formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.. Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić..

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości: dochodu.

(jeżeli zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku tut.. Formularze do druku: .. Źródło: Ministerstwo Finansów W tym miejscu znajdziesz wzory wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, ograniczeniu poboru zaliczek, umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu podatku na raty.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH, PRZYCHODACH, OBROTACH I O FORMIE OPODATKOWANIA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: art. 306a, art. 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn.. Strona 1 z 2Dane adresowe Urzędu Skarbowego do uzupełnienia formularzy i wysyłki: Urząd Skarbowy w Elblągu ul. Adama Mickiewicza 43, 82 - 300 Elbląg.. ORGAN PODATKOWY 3. należnego podatku.. Dz. U. z 2018, poz. 800 ze zm.) A.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach do stypendium.pdf ( 256 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach w celach świadczeń rodzinnych.pdf ( 256 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia z zakresu podatku od spadków i darowizn.pdf ( 272 KB )WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA A.. DANE IDENTYFIKACYJNE 5.N 4.„Proszę o wydanie zaświadczenia o dochodach za rok 2018" cel wydania zaświadczenia, np. „Zaświadczenie jest potrzebne celem przedłożenia w sprawie stypendium" adnotację „Rezygnuję z doręczenia w formie elektronicznej" - jeśli chcemy, aby zaświadczenie zostało wydane w wersji papierowej..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.

ORGAN PODATKOWY 5.. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.Zaświadczenie o wysokości dochodu za dany rok jest wydawanie przez urząd skarbowy na żądanie osoby ubiegającej się o nie.. Nr lokalu Podstawa prawna: art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j.. inne………………………………………………………………………………………………….. Ponadto, wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć oraz zaświadczenie uzyskać za pomocą: - ePUAP, jako załącznik do pisma głównego ( do pobrania.. Naczelnik Urzedu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek B. DANE PODATNIKA I WSPÓLMALŽONKADrugi Urząd Skarbowy Kraków; Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie; .. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą .. Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 57 KB ) Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania.pdf ( 204 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 78 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 49 KB ) Deklaracja dostępności Przejdź do góryWniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, należnym podatku dochodowym, figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą i o formie opodatkowania prowadzonej działalności ..

Celem zaświadczenia jest potwierdzenie informacji, jakimi organ dysponuje, w tym m.in. o: dochodach i obrotach firmy.

Urząd odeśle .Opłata skarbowa wydanie zaświadczenia - 17 zł na rachunek Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 Nie dotyczy zaświadczeń zwolnionych z opłaty skarbowej Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza ul. Krowoderskich Zuchów 2 31-272 Kraków Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego:WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie .. I WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WSPÓLNYCH DOCHODACH) 15.Nazwisko 16.Pierwsze imię .. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn.. TREŚĆ WNIOSKU.. Cel wydania zaświadczenia: ( stypendium ( akademik ( świadczenie rodzinne(( świadczenie socjalne ( kredyt bankowy ( ubezpieczenie społeczne ( rozliczenie za granicą ( inne …………………………………………….. UWAGA!. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn.Wniosek ZOD.pdf ( 167 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, formie opodatkowaniaWniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, należnym podatku dochodowym, figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą i o formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej..

Wnioski: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

zm.).Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie; Drugi Urząd Skarbowy w GliwicachUrząd Skarbowy w Puławach, ul. Władysława Grabskiego 4, 24-100 Puławy WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Do Naczelnika Urzędu Skarbowego W Puławach FORMULARZ F-053/3 Obowiązuje od 20.03.2014 Podstawa prawna: art. 306 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA DANE PODATNIKA .Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim .. NIP / PESEL C.. Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy - plik doc Na żądanie podatnika organ podatkowy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w określonej sprawie.. We wniosku trzeba dokładnie: wskazać organ, do którego składamy.wniosek o wydanie zaŚwiadczenia (Z WYŁĄCZENIEM ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU/STANIE ZALEGŁOŚCI) A.. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWY DLA WNIOSKODAWCY19.. .Złożyła w sierpniu 2011 r. do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Zaświadczenie było jej potrzebne do uzyskania stypendium na uczelni.Wzory wniosków.. Alternatywnie możemy w treści pisma napisać „Proszę o wydanie zaświadczenia jak w załączniku" i dołączyć skan wypełnionego ręcznie wniosku o zaświadczenie .Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt