Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny ministra środowiska
z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU 1) AKTUALIZACYJNY 2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1.. Skontaktuj się z nami (+48) 223-692-900 .. Rejestr-BDO .. Dane podmiotu 1 .. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. 2) 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn.. 2018, poz. 2528 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r. Liczba stron: 30 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 30 kwietnia br. w godzinach 18.00-21.00 Infolinia BDO nie będzie obsługiwać połączeń telefonicznych.. Dane podmiotu WNIOS EK O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) .. Należy podać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).. MAPA STRONY; POLITYKA PRYWATNOŚCI; OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI .Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru .. której integralną częścią jest rejestr..

Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.

Załącznik nr 1 FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I. Przepraszamy.Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz. 2458) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNYFormularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. Załącznik 1 Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny Załącznik 2 Formularz o wykreślenie z rejestru.. Wniosek podzielony jest na trzy części .1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust.. 3.Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.. Dane podmiotu WNIOSEKMinistra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU AKTUALIZACYJNY .Ministerstwo Klimatu i Środowiska: Tytuł dokumentu: Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny dotyczący produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami: Opis: Dz.U.. Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutajFORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. 2018 poz. 2528) - załącznik nr 1Współpraca NFOŚiGW oraz ARiMR na rzecz czystego powietrza..

Formularz o wpis do rejestru oraz formularz aktywacyjny stanowią ten sam wzór i obejmują 30 stron.

Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3 .Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2528) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNYZałączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2528) Załącznik nr 1.. Załącznik do rozporządzenia.. ul. Wawelska 52/54 (Wejście od ul. Reja 3/5) 00-922 Warszawa.. Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Środowiska > OdpadyFormularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r. Liczba stron: 30 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3 .Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2528) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dane podmiotu .. z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3 .Objaśnienia: 1) Zgodnie z art. 49 ust.. 4) Wniosek w postaci papierowej opatruje się .1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2528) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNYMinistra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U..

Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528) - obowiązuje od 15.01.2019 r.Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2528) Załącznik nr 1 Wzór Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. …) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Formularz rejestrowy/o wykreślenie z rejestru, aktualizacyjny dotyczący produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i .Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U..

Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ... 07.05.2021 ... stopka Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU 1) zaznaczają firmy, które dokonują wpisu po raz pierwszy AKTUALIZACYJNY 2)FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. WNIOSEK .. INFORMACJE OGÓLNE.. 3) O ile posiada.. z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2528) Załącznik nr 1.. Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Wzór.. STRONA GŁÓWNA; Media; BDO-Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny; .. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego - zgodnie z art. 53 ust.. Wpisu do rejestru BDO na wniosek(od stycznia 2020 rejestracja tylko online).BDO-Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.. 5)Podać symbole .Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.. 2528 i z 2019 r. poz. 919) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dane przedsiębiorcy19 kwietnia 2021 (aktualizacja) Na podstawie artykułu 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) odpowiedni marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami(BDO).. WZÓR - FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY.. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz. 2458) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dzia I. formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjnYMinistra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.