Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej
moje dziecko kontynuowało naukę w klasie pierwszej* /drugiej* w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im.. Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie.. OŚWIADCZENIE O BRAKU KWALIFIKACJI KANDYDATA NA.. Stanisława Lubomirskiego.. Pouczenie .. który/a w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczął/a naukę w klasie I tutejszej szkoły, kontynuował/a naukę .. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.wniosek-o-kontynuacje-nauczania-w-klasie-pierwszej-szkoly-podstawowej-2016-2017.. w klasie I w roku szkolnym 2016/2017.podstawowej do której wniosek został złożony.. plik WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KL I.docx; plik WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KL I.pdfdo klasy pierwszej .. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. z 2016 r. poz. 35 ), proszę o umożliwienie kontynuacji nauki mojego dzieckaWniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej Proszę o umożliwienie kontynuacji nauki mojego dziecka w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im.. 1 dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.w Zamościu WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1..

Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej - POBIERZ.

Autor (wymagane) E-mail (nie będzie nigdzie publikowany) (wymagane) Strona WWW (niewymagane) Treść:w Sosnowcu Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej*/ drugiej* w roku szkolnym 2016/2017 1. w Nowym.. do „zerówki" - Zespół Szkół Publicznych w Karnicach.. Wniosek .. w …………………………w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.. Karola miarki w Lędzinach INFORMACJA Na podstawie art. 24 ust.. WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.. * proszę zaznaczyć właściwe .. Dane osobowe dziecka:Szkoła'Podstawowa'nr'15'w'ZespoleSzkół'Podstawowo6Gimnazjalnych'nr'1'w'Nowym'Sączu' Wniosek(o(kontynuację(nauki(w(klasie(pierwszej(w(roku .Kontynuacja nauki w klasie pierwszej - POBIERZ.. NADZÓR PEDAGOGICZNY.. Deklaruję, że od 1 września 2016 roku moje dziecko lub dziecko, nad którym sprawuję opiekę prawną będzie kontynuowało naukę w klasie pierwszej w Szkole Podstawowej nr 32 w Toruniu ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U..

... Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym.

KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Deklaruję, że od 1 września 2016 roku moje dziecko (lub dziecko, nad którym sprawuję opiekę .. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane .o kontynuację nauki w klasie pierwszej / drugiej * Proszę o wyrażenie zgody na kontynuację nauki w klasie I / II * w Szkole Podstawowej nr 7 .. Wniosek wypełniają oboje rodzice/opiekunowie prawni.. Zamów abonament.. Takie .wniosek o kontynuacjĘ nauki w klasie pierwszej szkoŁy podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Proszę o umożliwienie kontynuacji nauki w klasie I mojemu synowi /córce ……………………………………………………………… ur. ………………………………….. Wiśniczu.. Zapomniałem hasła.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. 4 dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust.. Władysława Broniewskiego w Szubinie w roku szkolnym 2016/2017.. Oświadczenia wnioskodawcy 1. poz.35).Kontynuowanie nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 Deklaruję, że od 1 września 2016 roku moje dziecko lub dziecko, nad którym sprawuję opiekę prawną będzie kontynuowało naukę w klasie pierwszej w Szkole Podstawowej w Pigży, ul.w Jabłkowie.. Wiśniczu ..

Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 1.

Regulamin zajęć - Muzeum Historyczne w Legionowie.. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1 2.. Formularz zgłoszenia do kl I.Podpisana w grudniu nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła kilka istotnych zmian, w tym m.in. przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków.. Zaloguj.. Kontynuowanie nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017.. Wnioskodawcą są oboje rodzice dziecka, gdyż jest to sprawa należąca do kategorii „istotnych spraw" w rozumieniu art.97 § 2 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 Wnoszę o kontynuowanie przez mojego syna/córkę* ……….…………………………… imię i nazwisko dziecka urodzonego/urodzoną ……………………………, ucznia/uczennicy* klasy ……………….,Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 Dane osobowe kandydata i rodziców 1 (Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 1 Nazwisko Imię/ Imiona 2 Data urodzenia 3 PESEL Nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku brakuZgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, na wniosek rodziców - złożony do końca marca 2016 r. - w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci: • urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej; • urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym .WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1..

o kontynuację nauki w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej.

Wniosek o kontynuację nauczania w klasie pierwszej .Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej Proszę o umożliwienie kontynuacji nauki mojego dziecka w klasie pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „KMK KOS" w Kosowie w roku szkolnym 2020/2021 .. DANE O DZIECKU I RODZINIE Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia ucznia Nr PESEL ucznia, (w przypadku braku PESEL; seria i nr paszportu, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) inny dokument: Adres miejsca zamieszkania uczniaWniosek o kontynuację nauczania w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 - podstawa prawna: art.9 ustawy z dnia 29 grudnia 2015r.. W związku z tym w szkołach i przedszkolach pojawia się problem, kiedy dziecko może kontynuować klasę I i II, w jaki sposób odraczać obowiązek szkolny i jakie konsekwencje niosą za sobą wprowadzone zmiany.Witam serdecznie, W serwisie nadzórpedagogiczny.pl pojawił się zamówiony przez Państwa dokument: Wniosek o kontynuację nauczania w klasie pierwszej szkoły podstawowej Proszę o wzór wniosku w sytuacji, kiedy rodzic zdecyduje się na kontynuowanie nauki w klasie pierwszej dziecka, które poszło do klasy I w wieku sześciu lat.. 9 ust.. Dane o dziecku i rodzinie Imię (imiona) i nazwisko dziecka Data urodzenia dziecka Nr PESEL dziecka Adres miejsca zamieszkania dziecka Imiona i nazwiska rodziców dziecka Matki Ojca Adres zamieszkania rodziców dziecka Numer telefonu rodziców dziecka 2.. Dodatkowe informacje o dzieckuWniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt