Nfz tychy wniosek o wydanie karty ekuz
Wniosek o certyfikat tymczasowo zastepujacy ekuz.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Napisz odręcznie Karta dla osoby niewidomej/niedowidzącej.. Istnieje też możliwość zaznaczenia na wniosku wysłania karty na wskazany adres.Jak wyrobić kartę EKUZ Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej Internetowe Konto Pacjenta Jak ubezpieczyć się dobrowolnie Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?. EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA [PDF, 291 KB] Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ [PDF, 242 KB]wniosek do pobrania - PDF (291kb) wzór wypełnionego wniosku - PDF (441kb) Krok 2: Wypełnij i podpisz wniosek.. Zapraszamy do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie 69 lub jednej z placówek..

Przygotowane karty można odbierać osobiście w Oddziale i każdej delegaturze w godzinach pracy.

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem; Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażam zgodę na jego przesłanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej*.. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek - zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ - otwórz plik w nowym oknie.Dedykowany adres email do wysyłki wniosków o EKUZ: [email protected] ( w przypadku turystycznych wniosków o EKUZ); [email protected] ( w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ).Wniosek o kartę EKUZ można zeskanować i wysłać mailem na adres oddziału; Można go również wysłać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczej, tzw. ePUAP; Wniosek można wysłać również poprzez Internetowe Konto Pacjenta; Wszystkie informacje na temat składania wniosku o kartę EKUZ znajdziesz w tym wpisie.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej..

Sprawdź godziny otwarcia NFZ Tarnów Wniosek o kartę EKUZ w Tarnowie.Tym samym prosimy o niewysyłanie w takiej sytuacji wniosków o wydanie karty EKUZ do NFZ.

Druk wniosku można też odebrać w oddziale wojewódzkim NFZ oraz punktach obsługi ubezpieczonych i uważnie go wypełnić.. Status wnioskodawcy - zaznaczyć właściwy: Osoba ubezpieczonaKarta może posiadać datę ważności od 2 miesięcy do 5 lat.. Dane osoby, która otrzyma EKUZ PESEL Jeśli nie masz numeru PESEL, wpisz numer i serię dokumentu tożsamości wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczenia Data urodzeniaskorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o wydanie EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz, weź wniosek w oddziale NFZ, na miejscu go wypełnij i podpisz.. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 2 1.2 Data urodzenia : 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3: 2.. Można je odebrać także w imieniu innych osób.. Potrzebne jest do tego odpowiednie upoważnienie.. Upowaznienie ekuz.. Podaj adres, na jaki mamy wysłać EKUZ.. DANE OSOBY WYJEŻDŻAJĄCEJ: 1.1 PESEL: 1.2 Data urodzenia: 1.3 Obywatelstwo: 1.4 Imię (imiona): 1.5 Nazwisko: 1.6 Adres zamieszkania: 1.6.1 Ulica: 1.6.2 Nr domu: 1.6.3 Nr lokalu: 1.6.4 Gmina: 1.6.5 Kod pocztowy: 1.6.6 Miejscowość / Poczta: 1.6.7 Państwo:Upoważnienie do odebrania EKUZ (w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną; nie dotyczy EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków; wymagane od pracodawców, którzy składają wnioski o EKUZ dla pracowników) Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wnioskuWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem; Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejW zależności od celu pobytu w kraju Unii Europejskiej/EFTA należy pobrać druk wniosku o wydanie EKUZ: Wniosek o ekuz turystyczny..

Od 11 lipca posiadając konto w IKP będziesz mógł złożyć online wniosek o wydanie w związku z wyjazdem turystycznym Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Zobacz gdzie w Tarnowie wyrobisz Kartę EKUZ.. Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne Jak złożyć skargę Co zrobić, gdy eWUŚ wyświetli nas „na czerwono"EKUZ Tarnów.. Wniosek o ekuz do pracy zagranica.. Brak zgłoszenia skutkujeWniosek o kartę EKUZ można złożyć na pięć różnych sposobów: osobiście w jednym z oddziałów wojewódzkich NFZ (najlepiej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej o nową kartę)Wniosek o wydanie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Dane osobowe: Nazwisko i imiona: …………………………………………………………………………….………………………………………… Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….. Termin ważności karty ustalany jest z urzędu, a EKUZ wydawana jest na maksymalny możliwy okres dla danej kategorii osoby ustalony przez system informatyczny w oparciu o przekazane przez ZUS i KRUS dane dotyczące tytułu i statusu ubezpieczenia z uwzględnieniem załączników .Wyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli uniknąć wakacyjnych kolejek.. Sprawdź godziny otwarcia NFZ Rybnik Wniosek o kartę EKUZ w Rybniku.EKUZ Olsztyn Zobacz gdzie w Olsztynie można wyrobić kartę EKUZ W jakich godzinach jest otwarty NFZ Olsztyn Pobierz wniosek o kartę EKUZ w OlsztynieW przypadku, gdy wniosek został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, a brak jest podpisu na wniosku, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego EKUZ..

Wypełnij wniosek: Pobyt czasowy (także wyjazd turystyczny): wniosek do pobrania (PDF) wniosek do pobrania (DOC)Możliwość złożenia wniosków o EKUZ poprzez Indywidualne Konto Pacjenta.

……………………… czytelny podpisJeżeli osoba wnioskująca o wydanie EKUZ przedstawiła kompletną dokumentację i nie ma wątpliwości co do tego, że ma prawo do korzystania ze świadczeń, karta powinna zostać wystawiona w dniu.WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 1.. Krok 2: Złożenie wniosku w NFZ.. Jeśli potrzebujesz oznakowania EKUZ naklejką z tekstem w alfabecie Braille'a, zaznacz to we wniosku.. PESEL .imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt