Rachunki w walucie a biała lista
W innym przypadku, grozić im mogą sankcje - zarówno w CIT/PIT, jak i VAT.Nie każda płatność musi być dokonywana na rachunek z wykazu podatników VAT (tzw. białej listy podatników VAT); rachunek ten ma zastosowanie, gdy płatność przekracza kwotę 15 tys. zł, a fakturę wystawia podatnik VAT czynny - tłumaczy wicedyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów Zbigniew Makowski.W białej liście podatników VAT wykazane zostały informacje o numerach rachunków rozliczeniowych oraz imiennych rachunkach w SKOK-u, które zostały otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. rachunki przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami.Zawiadomienie do organu podatkowego o rachunku, którego nie ma na Białej Liście.. Podatnicy gubią się w nowych przepisach dotyczących VAT i na początku roku kierują do fiskusa wiele pytań.Jednocześnie Minister Finansów potwierdził, że rachunki wirtualne nie będą uwidaczniane w „białej liście podatników VAT", gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy — Prawo bankowe, natomiast wpłaty na nie będą traktowane tak jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego i zamieszczeniu w wykazie.Przepisy o tzw. białej liście podatników zostały już opublikowane..

Czym jest Biała lista?

Rachunki prowadzone przez banki zagraniczne, które nie posiadają w Polsce w oddziału, nie są zamieszczane na białej liście podatników.. Z założenia obowiązek realizowania płatności na rachunek wpisany na białą listę podatników miał dotyczyć transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł.. Od 1 września przedsiębiorcy zobowiązani będą do dokonywania płatności na rachunki wskazane w wykazie.. art. 96b ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r.).Jakie są najczęstsze wątpliwości podatników dotyczące Białej Listy Odpowiedzi na najważniejsze pytania Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 września br. przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania płatności na rachunki bankowe wskazane na tzw. Białej liście podatników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.W jaki sposób dopisać rachunek bankowy do białej listy?. Na białej liście nie znajdziemy prywatnych rachunków bankowych, tzw. ROR-ów.Zapraszam do zapoznania się z istotnymi informacjami, o rachunkach bankowych, jakie zawierać ma biała lista.. Sposób zgłoszenia konta zależy od statusu ewidencyjnego przedsiębiorcy.. Aktualizacji rachunku bankowego widniejącego na białej liście, podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą dokonać za pomocą zmiany wpisu w CEiDG w urzędzie lub zdalnie za pomocą portalu CEiDG..

Czy „biała lista" obejmuje rachunki walutowe polskich podatników?

Przy tym, jeśli: transakcja wynosi powyżej 15 tys. złotych, udokumentowana została fakturą od czynnego podatnika VAT.Gdy płatność jest realizowana na rzecz podatnika zwolnionego z VAT, nie trzeba sprawdzać rachunku na tzw. białej liście.. Pozostałe podmioty powinny posłużyć się formularzem NIP-8 lub NIP-2 w zależności od formy prawnej.. Od 1 stycznia 2020 roku jeżeli przedsiębiorca dokona płatności swojemu dostawcy towarów lub usług na kwotę powyżej 15.000 zł na rachunek bankowy inny niż ten, który znajduje się na wspomnianym wykazie nie zaliczy takiej .Od 1 września podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.. Konta na liścieZdaniem Podatnika, ma on prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek spełniający definicję kosztu uzyskania przychodu, gdy płatność dotycząca tego wydatku nastąpiła na rachunek bankowy niezgłoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli rachunek ten należy do podmiotu, do którego nie ma zastosowania ww..

„Biała lista" to wykaz, który automatycznie zaciąga dane z baz urzędów skarbowych.

Aby numer firmowego konta znalazł się na białej liście należy go zgłosić poprzez CEIDG.Jakiś czas temu opublikowałem wpis pt. Biała lista - o co chodzi z tymi sankcjami?. Podziel się artykułem: Kopiuj link.. W sytuacji gdy kontrahent podał na fakturze rachunek bankowy inny niż ten, który zawarty jest na Białej Liście, nabywca aby uniknąć sankcji związanych z zapłatą na innych rachunek niż wskazany w Białej Liście powinien, zgodnie z art. 2 ust.. Formularze zgłoszeniowe to: CEIDG-1, NIP-2, NIP-7, NIP-8.. Teoretycznie biała lista podatników VAT umożliwia przedsiębiorcom sprawdzenie naprawdę wielu istotnych informacji.. Czy oznacza to, że w przypadku kontrahentów z zagranicy split payment nas nie obowiązuje?. W takich transakcjach stosowanie sankcji wynikających z białej listy byłoby nieuzasadnione.. Jeżeli w wykazie w dalszym ciągu będą znajdować się nieaktualne lub niepoprawne dane, wówczas .Według doniesień prasowych, Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że zagraniczne rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego zostaną ujawnione w „białej liście" podatników VAT.. Nowe rozwiązanie co do zasady ma ułatwić weryfikację kontrahentów i tym samy zwiększyć pewność obrotu gospodarczego..

Biała lista podatników VAT to nic innego jak nowy, rozszerzony wykaz podatników VAT.

Co więcej, prawo dotyczące split payment obowiązuje w Polsce, a poza granicami kraju nie ma mocy.. gdzie opisałem jakie kary grożą za brak płatności na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w wykazie VAT.. Nie zupełnie.Przelew na rachunek, którego nie ma na białej liście podatników VAT.. Nie należy zatem podchodzić do nowych regulacji w ten sposób, że każda płatność i na rzecz każdego kontrahenta musi być dokonywana na rachunek uwidoczniony na wykazie - dodał Makowski.Zgodnie z ogólnymi zasadami transakcja powinna być opodatkowana VAT przez polskiego podatnika, a zagraniczny podatnik nie ma obowiązku rejestracji rachunku w wykazie.. 2 lit. b ustawy nowelizującej, złożyć zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej.Od 1 stycznia 2020 r. płatności wynikające z transakcji powyżej 15 tys. zł, które trafią na rachunki bankowe nieznajdujące się na tzw. białej liście podatników VAT, nie będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu.. A miała to być .Sporo zamieszania wśród przedsiębiorców spowodowało wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT.. Podobnie, gdy płatność nie przekracza kwoty 15.000 zł.. Niestety przepisy, które weszły w życie zawierają wiele luk.. Gdyby jednak po uruchomieniu „białej listy" okazało się, że zagraniczne rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego nie są ujęte w „białej liście", wskazane .Biała lista kontra kontrahent z zagranicy Biała lista skupia numery rachunków bankowych i rachunków SKOK w polskiej walucie.. To efekt wejścia w życie ‒ z dniem 1 września 2019 r. ‒ zmienionych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w tym zmienionego art. 96b, umożliwiających utworzenie wykazu podatników VAT, w którym będą zamieszczane numery rachunków .. Urząd skarbowy informację o firmowym rachunku bankowym pobiera z CEIDG.. W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zdecydowało się wydać objaśnienia podatkowe.Kiedy przelew trzeba zrealizować na rachunek z białej listy?. Jeżeli rachunki walutowe są rachunkami rozliczeniowymi to będą one umieszczone w wykazie i to bez względu na walutę, w jakiej są prowadzone.W konsekwencji, takie rachunki nie są widoczne na Białej liście, jednakże możemy w niej sprawdzić czy dany podmiot posiada rachunek wirtualny, czy też nie.. Przed płatnością dla podatnika VAT czynnego będziemy musieli weryfikować z wykazem rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK.. Przelew na rachunek, który nie będzie w wykazie będzie wiązać się z przykrymi konsekwencjami.Powstanie białej listy podatników ma bezpośredni związek ze zmianą przepisów w podatkach dochodowych.. O wejściu w życie przepisów o białej liście podatników VAT pisaliśmy już tutaj .. Dzięki nowemu wykazowi będą w stanie dowiedzieć się, które podmioty są zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, a które zostały wykreślone lub nie były zarejestrowane.Katarzyna Pietruszewska.. Czy muszę na białej liście umieszczać swoje konto?. Od września 2019 utworzona zostanie jedna baza zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT tzw. "biała lista".. Aktualizacje rachunków bankowych składanych przez CEIDG, na formularzach NIP-8 i NIP-2 są odnotowane i aktualizowane na wykazie podatników.. To jednak jak należy rozumieć pojedynczą transakcję wcale nie jest takie .Na razie przedsiębiorcy sprawdzają, jak działa „biała lista".. I już alarmują, że nie znajdują w wykazie wszystkich znanych fiskusowi numerów rachunków bankowych.. SankcjeRachunki bankowe, które znajdują się na białej liście są pobierane automatycznie z bazy Krajowej Administracji Skarbowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt