Umowa na zastępstwo nauczyciela a urlop macierzyński
Ochrona matki zatrudnionej na umowę na zastępstwo jest w naszych przepisach bez porównania słabsza niż kobiety zatrudnionej na podstawie innej umowy terminowej.Jednakże należy poinformować pracownicę zastępującą, że z chwilą powrotu do pracy pracownicy zastępowanej, jej umowa o pracę ustanie z upływem czasu, na jaki została zawarta i z tym dniem zakończy ona korzystanie z urlopu dodatkowego macierzyńskiego lub rodzicielskiego (w zależności od tego kiedy wróci do pracy pracownica zastępowana).Jeśli nauczyciela zatrudnia się na czas określony na zastępstwo w trakcie roku szkolnego (nie od 1.09.. Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego należy się każdemu bez wyjątku pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.. .Umowa na zastępstwo przestała być odrębnym rodzajem umowy na czas określony w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy z 22 lutego 2016 r. Obecnie umowa zawierana w celu zastępstwa pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności mieści się w kategorii umowy na czas określony.Karta Nauczyciela, umowa na zastępstwo a ciąża.. Jej głównym celem jest zastąpienie przed dany okres pracownika który nie może wykonywać pracy z różnych przyczyn (np.: przebywanie na urlopie wychowawczym, macierzyńskim) innym pracownikiem.Umowa na zastępstwo a ciąża to zagadnienie, które budzi wiele pytań..

Przebywam na urlopie macierzyńskim.

Chciałabym się dowiedzieć czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć mi umowęUmowa na zastępstwo a urlop Umowa o pracę na zastępstwo przewiduje urlop dla osoby, która wypełnia zadania za nieobecnego pracownika.. Miesiąc temu urodziłam dziecko i aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim.. Dzieje się tak za sprawą art. 177 § 1 k.p., przewidującego szczególną ochronę pracownicy w ciąży przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego.. Jestem zatrudniona na czas określony z zaznaczeniem w umowie, że na zastępstwo.. Czy będzie mi przysługiwało przedłużenie umowy do dnia porodu, a później zasiłek macierzyński?W przypadku wskazanym w przykładzie pracodawca nie może jednak skorzystać z możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy na zastępstwo na podstawie art. 33 1 k.p.. Umowę podpisałam 1.10.2012 i jest ona zawarta do dnia 31.08.2013.. Dodatkowo w takiej sytuacji, skoro w dniu porodu nie będziesz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, niestety nie będzie przysługiwał Ci zasiłek macierzyński.Umowa na zastępstwo - ile trwa, ile umów, wypowiedzenie, urlop, wzór Umowa o pracę na zastępstwo to rodzaj umowy na czas określony..

Moja umowa o pracę na zastępstwo wygasa za 3 miesiące.

Jestem zatrudniona na umowie na zastępstwo i podczas tej umowy zaszłam w ciąże.. X (nie określiłam daty końca umowy.Jestem nauczycielem kontraktowym, mam umowę na zastępstwo za nauczycielkę X na czas jej nieobecności w pracy (czyli do końca sierpnia 2016).. Jeśli zastępujący podwładny nie przepracował jeszcze 10 lat, to może skorzystać z 20 dni urlopu wypoczynkowego.Z powyższego wynika, że pracownica zatrudniona na zastępstwo może skorzystać z urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego w praktyce tylko w sytuacji, gdy urodzi dziecko w czasie trwania.Urlop przy umowie na zastępstwo.. Na jej miejsce, do 31 sierpnia 2015 r., zatrudniliśmy nauczycielkę na zastępstwo.. Chciałabym zajść w ciążę.Ponieważ umowa na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu nie masz prawa do urlopu macierzyńskiego.. Mamy pracownice zatrudnioną na zastępstwo za nieobecnego pracownika (bynajmniej opis tej umowy w programie wskazuje na to, że jest to um.. Nowo zatrudniony pracownik występuje jako zastępstwo za innego pracownika, który jest nieobecny przez dłuższy czas z uzasadnionej przyczyny.Nauczyciel stażysta został zatrudniony po raz pierwszy w szkole na podstawie umowy o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela na okres od 1 września do 30 października 2016 r. Chociaż przepracował 2 miesiące, nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego.Odpowiadając na drugie pytanie należy wskazać, ze zarówno umowa na zastępstwo, jak i zwykła umowa na czas określony są umowami o pracę i dotyczą ich te same zasady, jeśli chodzi o urlop..

na zastępstwo ...

Jeśli w ramach pierwszej umowy pracownik nie wykorzystał urlopu, przysługuje mu ekwiwalent.Strona 1 z 2 - umowa na zastępstwo, ciąża, urlop macierzyńskie .. pomocy!. W Państwa przypadku pracownica ma prawo do skorzystania z co najmniej 2 tygodni urlopu macierzyńskiego przypadających przed planowaną datą porodu, tj. od 21 lipca 2012 r.Jedna z naszych nauczycielek jest nieobecna w pracy do 14 lutego 2016 r. (urlop macierzyński i rodzicielski).. Chcę jednak dobrowolnie rozwiązać stosunek pracy, bo nie jestem w obecnej sytuacji zainteresowana pracą.Tematy: umowa na zastępstwo, urlop macierzyński, nauczyciel, nauczyciel kontraktowy, ciąża, prawo do urlopu macierzyńskiego, przedłużenie umowy do dnia porodu, wygaśnięcie umowy o pracę, umowa na zastępstwo a ciążaZgodnie z art. 177 § 3 1 Kodeksu pracy umowa na czas zastępstwa nie przedłuża się do dnia porodu w wypadku, gdy pracownica jest w ciąży, tak jak jest to w wypadku umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, które ulegałyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Witam, proszę o pomoc w zaistniałej sytuacji: w dniu 01.09.2015 r. zatrudniłam nauczyciela na umowę na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim..

Jak wiadomo, umowa na zastępstwo jest taką umową.

Jestem nauczycielem stażystą.. Jestem zatrudniona w szkole na umowę na zastępstwo za pracownika na urlopie macierzyńskim.. Wiem, że taki rodzaj umowy nie chroni mnie przed zwolnieniem ani nie zapewnia mi urlopu i zasiłku macierzyńskiego, jeżeli w dniu porodu nie będę miała statusu pracownika.. Zastępujesz pracownika, który w konkretnym czasie nie może pełnić swoich obowiązków, bo np.: jest na długim zwolnieniu lekarskim jest na urlopie macierzyńskimWitam, jestem nauczycielem kontraktowym w Państwowym Przedszkolu zatrudnionym na umowę na zastępstwo.. Ona także jest w ciąży, a termin porodu wyznaczono na 29 września 2015 r. Czy po rozwiązaniu umowy przysługują jej jakieś świadczenia z ZUS?Umowa na zastępstwo a macierzyński - napisał w Uprawnienia rodzicielskie: Witam!. Jestem nauczycielem więc obejmuje mnie Karta Nauczyciela.. Rozwiązanie nastąpi w październiku.Umowa na zastępstwo a zasiłek macierzyński.. Często jednak pracownicy mają problem z określeniem, ile w zasadzie dni urlopu im przysługuje.Macierzyński na umowie o zastępstwo (karta nauczyciela) Witam, od 16 lutego pracuję w pełnym wymiarze godzin w przedszkolu.. Słabe.. Przyszłe mamy zatrudnione na czas określony, czyli w związku z zastępstwem nieobecnego pracownika etatowego, także .Zasiłek macierzyński a umowa o pracę na zastępstwo.. Przepisy przewidują 3 wyjątki od tej zasady.Umowa na zastępstwo nie jest przedłużana do dnia porodu, a po jej zakończeniu pracownicy nie przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia.. Urlop macierzyński przysługuje osobom zatrudnionym.. - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Witajcie,mam ogromny problem, bo nie zajmuje się na co dzień kadrami a dostałem niezłego klina do rozwiązania.. Nauczycielka, która ma umowę na zastępstwo za innego nauczyciela przebywajacego na urlopie macierzyńskim z zapisem, że umowa jest zawarta na zastępswto za XY nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 jest w ciąży.. W przypadku umowy na zastępstwo nie stosuje się art. 177 § 31 Kodeksu pracy, a co za tym idzie nie ulega ona przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Umowa na zastępstwo a zasiłek macierzyński.. Wymiar dni wolnych zależy od stażu pracy nowego zatrudnionego.. Moja umowa na zastępstwo już dawno dobiegła końca, była przedłużona ze względu na ciąże.Oczywiście że należy Ci się urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski, ale pod warunkiem że urodzisz dziecko zanim umowa ulegnie rozwiązaniu.. Witam.. Obecnie jestem w 5 miesiacu ciązy i termin porodu wypada mi na 20.11.2013.. Określając czas trwania umowy wpisałam tylko datę zawarcia i w nawiasie umieściłam sformułowanie na czas zastępstwa za p..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt