Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne
Podczas leczenia ortodontycznego u pacjentów może dochodzić do skrócenia korzeni zębów o różnym nasileniu.. Zgoda pacjenta na leczenie Publikujemy poniżej formularze zgody pacjenta na leczenie, które zostały opracowane przez Zespół Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.3.. o tym, że zakres świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia ortodontycznego zaplanowanego w dniu podpisania niniejszej zgody może ulec zmianie, jeżeli w trakcie leczenia wynikną nieprzewidziane okoliczności, związane m.in. ze stanem mojego zdrowia, etc. Wyrażam zgodę na dokonanie w takiej sytuacji uaktualnienia szacunkowej wycenyWyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji radiologicznej oraz fotograficznej podczas zabiegów i po otrzymaniu uzupełnień protetycznych.. Zgodnie z art. 32 - 35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 136 poz. 857 z pó źniejszymi zmianami) oraz art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. o ryzyku i możliwości wystąpienia powikłań.. W naszej klinice leczenie ortodontyczne jest wykonywane w oparciu o zgodę, jaką Pacjent wyraża na leczenie ortodontyczne według standardów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, PTO.. Przebieg leczenia ortodontycznego trwa długo, przeciętny okres leczenia podstawowego zamyka się w dwóch latach..

związanych z zaakceptowanym przeze mnie sposobie leczenia,Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne.

Powinny być pomocne w codziennej pracy.. 2009 r.Wady zgryzu to przypadłość, która dotyczy znacznej części polskiego społeczeństwa.. Ustawienie Bristol Dental Hospital.Mając na uwadze stopień specjalizacji świadczonych przez dentystów usług, oraz jego różne warianty - leczenie implantologiczne, leczenie ortodontyczne - robi się naprawdę wąskospecjalistycznie.. Nieregularne wizyty mogą przyczynić się do wydłużenia czasu leczenia lub wpłynąć na jego niewłaściwy przebieg.. 2. o ryzyku i możliwości wystąpienia powikłań związanych z zaakceptowanym przeze mnie sposobie leczenia,ZGODA PACJENTA NA LECZENIE ORTODONTYCZNE Imię, nazwisko i nr PESEL pacjenta: Podczas leczenia ortodontycznego niezbędne są wizyty kontrolne co 4 do 8 tygodni.. Niestety nie można przewidzieć, których pacjentów może dotyczyć ten problem.Title: ZGODA PACJENTA NA LECZENIE ORTODONTYCZNE Author: darecki Created Date: 7/17/2013 10:37:52 AM4.. Zostałem(am) poinformowany(a): o rodzaju, istocie i technice zabiegów zmierzających do osiągnięcia celu poprzez leczenie ortodontyczne.. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji radiologicznej oraz fotografii..

Pobierz plik.Podpisanie zgody na leczenie, w tym leczenie ortodontyczne, jest jednym z nich.

Pisemna zgoda pacjenta potrzebna jest przy zastosowaniu metody diagnostycznej, bądź leczniczej gdzie wykonanie danej procedury niesie ze sobą podwyższone ryzyko dla pacjenta.Gdy pacjent uzyska pełną i odpowiednio przekazaną informację o leczeniu, nie może żądać odszkodowania Lekarz dentysta nie musi szczegółowo informować o terapii ortodontycznej.. Istnieje wiele aktów prawnych kładących obowiązek na nas, lekarzach, aby pacjent był doinformowany i w pełni świadomy, jakie leczenie go czeka.. Zresztą specjalizacja jest znakiem naszych czasów - nie ma już właściwie dobrych i skutecznych prawników znających się na całym .. Zgoda na leczenie endodontyczne Zgoda na leczenie ortodontyczne Zgoda na leczenie chirurgiczne Zgoda na wybielanieZgoda na leczenie ortodontyczne.. Powikłania w trakcie i po leczeniu ortodontycznym:INFORMACJE DLA PACJENTA: Istota leczenia: Leczenie protetyczne pozwala na odtworzenie utraconych zębów lub zniszczonych struktur zęba.. Każdy z pacjentów rozpoczynający w naszej klinice leczenie ortodontyczne zobowiązany jest do zapoznania się ze zgodą na leczenie ortodontyczne i jej podpisanie.. Wyrażenie na nie zgody, powinno stanowić zwieńczenie tego procesu.INFORMACJA DLA PACJENTA I ŚWIADOMA ZGODA NA LECZENIE ORTODONTYCZNE wg zalece ń Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego www..

2.Zgoda pacjenta stanowi jeden z głównych dokumentów dostępnych w programie Ortodoncja.

Projekt Pacjenci i / lub rodzice dzieci, którzy otrzymali zgodę na leczenie ortodontyczne, zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza za zgodą co najmniej sześć miesięcy po ich zakończeniu.. Zostałem(am) poinformowany(a): 1. o rodzaju, istocie i technice zabiegów zmierzających do osiągnięcia celu poprzez leczenie ortodontyczne.. Na podstawie zebranych informacji przedstawiam pacjentowi indywidualny plan leczenia w formie ustnej i pisemnej.. Wynikają one z różnych przyczyn zewnętrznych, ale często są uwarunkowane genetycznie.. Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne w OrtoVena - Klinika Ortodontyczna.ZGODA PACJENTA NA LECZENIE ORTODONTYCZNE Imię, nazwisko i nr PESEL pacjenta: Podczas leczenia ortodontycznego niezbędne są wizyty kontrolne.. Zostałem(am) poinformowany(a): o rodzaju zabiegu, o istocie i technice zabiegów zmierzających do wykonania uzupełnień protetycznych.Publikujemy przykładowe formularze zgody pacjenta na leczenie, które zostały opracowane przez zespół radców prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.. Nieregularne wizyty mogą przyczynić się do wydłużenia czasu leczenia lub wpłynąć na jego niewłaściwy przebieg.. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z pó źn .oświadczenia, które pacjent musi podpisać przed rozpoczęciem leczenia..

Po zaakceptowaniu przez pacjenta planu leczeniu i podpisaniu świadomej zgody rozpoczynam leczenie ortodontyczne.

Skrócenie korzeni zębów.. Należy pamiętać, że sukces leczenia ortodontvcznegoWyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji radiologicznej oraz fotografii.. A w szczególnych przypadkach, takich jak przetrwały ząb mleczny, po d.INFORMACJA DLA PACJENTA I ŚWIADOMA ZGODA NA LECZENIE ORTODONTYCZNE wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Zostałem(am) poinformowany(a): 1. o rodzaju, istocie i technice zabiegów zmierzających do osiągnięcia celu poprzez leczenie ortodontyczne.. wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.. pto.info.pl Imi ę, Nazwisko, PESEL:_____Data:_____ Powikłania w trakcie i po leczeniu ortodontycznym: Ortodoncja nie jest nauk ą ścisł ą.pacjenta, pacjent musi wypisać szereg zgód.. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji radiologicznej oraz fotografii.. Zgodnie z art. 32 - 35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 136 poz. 857 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 -18 ustawy z dnia 6Planowane leczenie ortodontyczne: .. Należy pamiętać, że sukces leczenianarażeni na choroby dziąseł i resorpcje korzeni i dlatego będą objęci szczególną opieką lekarza.. Zgoda pacjenta składa się z elementów: dane pacjenta; rozpoznania; plan leczenia; zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne; leczenie zachowawcze - kontrola stomatologiczna; powikłaniaZGODA PACJENTA NA LECZENIE ENDODONTYCZNE Imię i nazwisko pacjenta, nr PESEL ……………………………………………………….. Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne zawiera: dane gabinetu, w którym zostanie wykonany zabieg; dane personalne pacjenta; oświadczenie pacjenta o braku przeciwwskazań do podjęcia leczenia ortodontycznego; oświadczenie pacjenta o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymiZgoda pacjenta na leczenie stomatologiczne (foto: Fotolia/ PTWP) Zamieszczanie w formularzu zgody szeregu wyłączeń, zgód, oświadczeń i pouczeń dotyczących możliwych (choćby hipotetycznie) powikłań, czy skutków nieprawidłowego leczenia jest zbędne, gdyż nie zmienia w żaden istotny sposób pozycji prawnej lekarza posądzanego o .Na stronie Krakowskiej IL zamieszczono wzory oświadczeń pacjentów o wyrażeniu zgody na leczenie.. INFORMACJA DLA PACJENTA I ŚWIADOMA ZGODA NA LECZENIE ORTODONTYCZNE wg zaleceń Polskiego Towarzystwa OrtodontycznegoZGODA PACJENTA NA LECZENIE ENDODONTYCZNE Zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 136 poz. 857 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16-18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt