Wniosek o zwolnienie ze składek zus za grudzień 2020
Od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 r. można składać wnioski, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, o umorzenie składek ZUS za grudzień i styczeń oraz wypłatę świadczenia postojowego.Płatnicy będą mieć czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca.. Nie można jednak zapomnieć o ważnej kwestii.. Wnioski będzie można .Obecnie płatnicy mają prawo do zwolnienia ze składek ZUS za różne miesiące (lipiec - wrzesień 2020 r., grudzień 2020 r. albo styczeń 2021 r.) po spełnieniu różnych warunków oraz na .Wniosek o zwolnienie ze składek za listopad 2020 r. zgodnie z ustawą można składać do dnia 31 stycznia 2021 r. Jednocześnie ustawa przewiduje możliwość przedłużania mocą rozporządzenia Rady Ministrów zwolnienia na kolejne miesiące w razie takiej konieczności i możliwości budżetowych państwa.Wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z ZUS tylko przez PUE ZUS.. Kolejny to przychód z przeważającej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy .Dostali postojowe oraz zwolnienie ze składek za listopad, ale potem zapadła cisza - składki za grudzień zapłacili, jakby ich biznesy kręciły się w najlepsze.. ZUS w komunikacie przesłanym PAP przypomina, że przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD .Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki aby zwolnić Cię z ich płacenia, to gdy otrzymasz informację o zwolnieniu z opłacania składek, możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot..

Wynika to z regulacji UE.Zwolnienie ze składek ZUS oraz postojowe.

O zwolnienie ze składek ZUS za grudzień lub styczeń będzie można wnioskować do 31 marca 2021 r.ZUS przypomina, że zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. oraz za grudzień 2020 i styczeń 2021 r. stanowi pomoc publiczną, o którą mogą się ubiegać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie znajdowali się w trudnej sytuacji.. Inne kody PKD mogą wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. i inne za sam styczeń 2021 r. Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021.Możesz wystąpić o zwolnienie obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., jeśli na 30 listopada 2020 r. rodzaj Twojej przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem: 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. - w przypadku, wniosku obejmującego te miesiące - nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.. » Tarcza branżowa przedłużona na kolejne miesiące.Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów.Płatnicy będą mieć czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca..

Możesz złożyć wniosek (RDZ-B) od 30 grudnia 2020 r.Nowe zwolnienia ze składek i postojowe.

Wniosek - od kiedy?. Możesz wystąpić o zwolnienie obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., jeśli na 30 listopada 2020 r. rodzaj Twojej przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem: 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,Są to kody przeważającej działalności danego przedsiębiorcy na dzień 30 listopada 2020 r. To ważny warunek, którego niespełnienie dyskwalifikuje z przyznania zwolnienia.. Szczegółowe informacje na ten .Po wejściu w życie przepisów przewidujących zwolnienie z opłacania składek grudzień 2020 r. lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., przedsiębiorcy działający pod określonymi kodami PKD.Wniosek o udzielenie zwolnienia za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. należy przekazać na druku RDZ-B7.. Więcej o pomocy w ramach tarczy antykryzyswej 6.0 piszemy w artykułach: Przedsiębiorcy mogą już wnioskować o dotację.. Ostatnie wsparcie, to zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. lub .Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza jest określona wg PKD wymienionego w rządowych rozporządzeniach mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. oraz za luty 2021 r. Wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. - przypomina ZUS.złożyłeś wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) do ZUS do 30 listopada 2020 r. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną..

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy składać drogą elektroniczną za pomocą platformy PUE ZUS.

Rząd w końcu przyjął rozporządzenie, które przedłuża cztery narzędzia pomocy skierowane nie tylko do przedsiębiorców, którzy już skorzystali z tarczy 6.0, ale także kilku kolejnych branż.. na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za .. Pomoc tę może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji.. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia przedsiębiorcy mogą korzystać z kolejnych form pomocy - jest to tzw. tarcza 7.0, dlatego też przedsiębiorcy zastanawiają się, od kiedy można składać wnioski m.in. o zwolnienie z ZUS za grudzień i styczeń czy o wypłatę .Aby móc ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, należy złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja bieżącego roku (chyba że przepisy stanowią inaczej).Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można uzyskać ze zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r., jeżeli będą spełnione nowe określone warunki..

Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej...Zwolnienie ze składek ZUS za grudzień i styczeń.

Tarcza 7.0 - od kiedy można składać wnioski?. Wniosek: ⇒ o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD6) ⇒ o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. (RDZ-B6) ⇒ o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. (RDZ-B) Wnioski te można składać tylko przez PUE ZUS.złożysz deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jesteś zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów), złożysz wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) do 31 stycznia 2021 r.O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować od 30 grudnia, na inne formy wsparcia będzie trzeba jeszcze nieco poczekać.. Zwolnienia ze składek dla firm - Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad.Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy mają więcej czasu na składanie wniosków do ZUS o zwolnienie ze składek za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r. oraz luty 2021 r. Wnioski można wysyłać do dnia 30 kwietnia.. Tarcza branżowa 6.0 .ZUS przypomina o zwolnieniu ze składek i postojowym .. przychodu o 40 proc. do listopada 2020 roku lub grudnia 2019 roku" - wyjaśnia ZUS.. Zdjęcie ilustracyjne Foto: Bartosz Zakrzewski/Shutterstock.com ZUS przypomina, że przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad.Zwolnienie ze składek ZUS..Komentarze

Brak komentarzy.