Adnotacja na fakturze zgłoszono do programu mój prąd
Wystarczy, że poprawnie wypełnisz wniosek o udzielenie dofinansowania, dołączysz kopię faktury za dostawę i montaż, którą opatrzymy adnotacją 'Zgłoszono do Programu Priorytetowego Mój Prąd', a także uzyskasz zaświadczenie o przyłączeniu przez Zakład Energetyczny.. Wysokość dofinansowania z programu będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, natomiast nie może wynieść jednak więcej niż 5 tys. złotych.Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej (z adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd").. Jeżeli mamy do czynienia z fakturą elektroniczną to uznajemy sytuacje w której Wnioskodawca na wydruku odręcznie dopiszę adnotację i prześle taki wydruk w oryginale.Zał.. - Dowód zapłaty faktury.. Program ten jest skierowany wyłącznie do gospodarstw domowych.• Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd", • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,Fakturę za realizację instalacji fotowoltaicznej wraz z opisem „Zgłoszona do programu Twój Prąd" - ten opis może być napisany odręcznie przez Kupującego ; Potwierdzenie zapłaty lub opis na fakturze „ZAPŁACONO".. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano, wzór będzie udostępniony na stronie NFOŚiGW..

...• W pierwszym naborze wymagana była adnotacja na fakturze sporządzona przez Wnioskodawcę „Zgłoszono do programu priorytetowego „Mój prąd"".

Instalacje powstałe pomiędzy 2 a 3 edycją Mój Prąd, będą kwalifikowały się do dofinansowania.Wniosek o dotację w ramach programu Mój Prąd 3.0, który ruszy w lipcu 2021 roku, będzie rozpatrzony jedynie wówczas, gdy zostaną spełnione podstawowe wymagania.Jeśli jeszcze nie wiesz, co to jest fotowoltaika, zapoznaj się z artykułami publikowanymi na naszej stronie - w prosty sposób wyjaśniamy, dlaczego warto inwestować w energię prosto ze słońca oraz pokazujemy, że własna instalacja nie musi być nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu.Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd"..

)Wnioskodawca umieszcza na fakturze adnotację "Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd", jej kopię załącza do Wniosku o dofinansowanie.

Ważna jest data płatności końcowej, która musi być po 23 lipca 2019.Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd".. W II naborze nie ma już takiego wymogu.. Ministerstwo zakłada, że dzięki wsparciu liczba instalacji na polskich domach zwiększy się o blisko 200 tysięcy, co da około 1000 MW mocy w instalacjach prosumenckich.Brak podpisu na dokumentach: na każdym dokumencie powinna znajdować się parafka wnioskodawcy; Brak dopisku na fakturze VAT „Zgłoszono do programu Mój prąd" Brak podpisu zakładu energetycznego na załączniku dotyczącym umowy na nowy licznik; Co ważne, po złożeniu wniosku nie można go już edytować, ani podmieniać załączników.1) kopię faktury poświadczającej dostawę i montaż instalacji, na której znalazła się adnotacja „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd".. 2) dowód opłacenia faktury bądź oświadczenie zrealizowania zapłatySzczegółowe informacje o programie Mój Prąd ..

Na oryginale faktury wpisujemy odręcznie adnotację „Zgłoszono do programu Mój Prąd", następnie robimy kopię i załączamy do wniosku o dofinansowanie.

nr 2 Dowód zapłaty faktury - potwierdzenie z konta bankowego lub oświadczenie o dokonanej zapłacie, potwierdzone przez firmę, która wykonała instalację.O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli: Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy); Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;Mój Prąd to rządowy program dotacji na eko energię, skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski.. Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.. Wzór dokumentu jest podany na stronach NFOŚiGW.. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą do 5 tys. zł.. Wnioskodawca musi umieścić na niej adnotację „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd".. Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.. Uwaga!. Jeżeli mamy do czynienia z fakturą elektroniczną to uznajemy sytuacje w której Wnioskodawca na wydruku odręcznie dopiszę adnotację i prześle taki wydruk w oryginale.Kopia faktury dołączona do wniosku musi być odpowiednio opisana..

Policzyliśmy także na ile rządowe dopłaty skrócą okres zwrotu z paneli słonecznych.Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku w ramach programu „Mój Prąd"?

- Dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z numerem i danymi konkretnej umowy.. Osoby zainteresowane dopłatą do instalacji fotowoltaicznej powinni do wniosku dołączyć następujące dokumenty: kopię faktury poświadczającej dostawę i montaż instalacji, na której znalazła się adnotacja „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd".. Z poważaniem, Zespół Doradców Energetycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa, PolskaFaktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej musi być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu Mój Prąd".. W niniejszym przewodniku publikujemy wniosek do NFOŚiGW o dotację, podpowiedzi co do sposobu jego wypełnienia oraz adres do wysyłki, a także wszystkie bieżące informacje nt. programu "Mój prąd".. Dowód zapłaty faktury.. Należy również dołączyć dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie.Wnioskodawca umieszcza na fakturze adnotację "Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd", jej kopię załącza do Wniosku o dofinansowanie.. Kto może starać się o dotacje w programie „Mój Prąd"?. dowód opłacenia faktury bądź oświadczenie zrealizowania zapłatyfaktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd", dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej zapłacie; zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano; klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd" Mój prąd - ważne informacjeKopia faktury powinna być opatrzona adnotacją Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd", Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie, Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne .Dotacja z programu "Mój Prąd" jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej wyłącznie dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii, w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne .Program priorytetowy Regulamin konkursu wniosków programu Mój Prąd Informacje RODO Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony na fotowoltaikę - Program Mój Prąd.. nr 1 Kopia faktury zakupu montażu instalacji PV opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt