Formularz wniosku moja woda
Sprawdź jak poprawnie wypełnić wniosek krok po kroku.. Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie, który prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe .INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA - tel.. Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera.. Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera.. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW 4.Moja Woda Strona główna programu Zamknięcie naboru Ogłoszenie o naborze Informacje ogólne Wymagana dokumentacja Formularze wnioskówNastępnie, po zalogowaniu do konta, należy pobrać elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie z programu „Moja Woda" w postaci „aktywnego" pliku .pdf.. WAŻNE - Wniosek do programu Moja Woda można złożyć w formie elektronicznej jedynie w przypadku posiadania podpisu elektronicznego.. Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader, aktualna wersja dostępna tutaj: wniosków przez WFOŚiGW.. Przeglądarki używają domyślnie wbudowanych rozszerzeń dla plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne, a co za .Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda (plik typu PDF) Protokół odbioru końcowego z wykonawcą.. Można go pobrać stąd ---> Oczko wodne plus.. W przeciwnym razie należy przesłać również oryginał do właściwego biura terenowego WFOŚiGW .Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF"- dostępnej na Portalu Beneficjenta, Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest do: a) wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenia go podpisem oraz dostarczenia w postaci papierowej wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul.Formularz wniosku "Moja woda" O Programie WNIOSKI I UMOWY Czyste Powietrze Strona główna programu Informacje o Programie Wymagana dokumentacja Kalkulator grubości izolacji Kalkulator dotacji Panel logowania Zaloguj Zapomniałem hasła Rejestracja dla .Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda" na lata 2020-2024..

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie 2.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie, określone są w treści .Woda dla mieszkańców I; Woda dla mieszkańców II; Ochrona Pszczół; Wymiana pieców II; Wapnowanie; Sprzęt dla OSP (dawniej Mały Strażak) Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych; Moja Woda 2020; Wymiana pieców III; Szpitale; Moja Woda 2021; Rozlicz wniosek .. Oświadczenie o zakończeniu robót wykonanych siłami własnymi.. Wniosek należy złożyć do odpowiedniego miejscowo Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.. w wersji podpisanej - podpisany wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Funduszu, wysłać za pomocą .Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu po lewej stronie: DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) odnośnik PROGRAM MOJA WODA.. osoby nieposiadające podpisu elektronicznego oprócz wniosku w wersji elektronicznej powinny wysłać wypełniony formularz na adres pocztowy odpowiedniego WFOŚiGW.. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki 3..

Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>>.MOJA WODA.

Pobierz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu "Moja Woda" Protokół samodzielnego montażu instalacji zbierania i zagospodarowania deszczówki w programie "Moja Woda""Pobierz wniosek o dofinansowanie z Programu Moja woda.. 4.FORMULARZ WNIOSKU Program Moja Woda Wniosek o dotację dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach - plik do pobrania (*.pdf)Wniosek należy potwierdzić przy użyciu podpisu elektronicznego.. ul.Wypełnij wniosek i upewnij się, czy wszystko zostało prawidłowo wypełnione klikając w prawym górnym rogu wniosku „Weryfikacja formularza" (żadne pole nie może wyświetlać się na czerwono, status wniosku musi być „poprawny") a następnie zapisz prawidłowo wypełniony wniosek na swoim dysku.. 41 333 59 16, email: [email protected] INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. 41 333 59 16, email: [email protected] Placówki terenowe WFOŚiGW w Kielcach będą czynne od 01.02.2021r.2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po zalogowaniu po lewej stronie w zakładce „Formularz wniosku „Moja Woda"..

Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,Krok 1 - pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami.

Formularz wniosku należy skrupulatnie wypełnić (i na koniec jeszcze raz sprawdzić poprawność wpisanych danych).Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY - WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta.. Uwaga!. i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader, aktualna wersja dostępna tutaj: Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader , aktualna wersja dostępna tutaj: Adobe Reader .1.. Uwaga!. Można go pobrać stąd —> Oczko wodne plus.. Dofinansowanie z programu Moja woda - wniosek.. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy „Moja Woda" edycja 2021, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>>.Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu po lewej stronie: DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) odnośnik PROGRAM MOJA WODA..

Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.Krok 1 - pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami.

41 333 59 16, email: [email protected] INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Wnioski w drugim naborze od dnia 22 marca 2021 r. do programu Moja Woda należy składać do WFOŚiGW w poszczególnych województwach w zależności od lokalizacji inwestycji.moja woda wzór wniosku pdf.pdf.. Przeglądarki używają domyślnie wbudowanych rozszerzeń dla plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne, a co za tym .PROGRAM MOJA WODA II - OD 22.03.2021 1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie (nie dotyczy osób posiadających.. 2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.0.0), dostępny po lewej stronie.. 3) Wysłać .Formularz wniosku Moja Woda.. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.Od 1 lipca 2020 roku Wójewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzą w trybie ciagłym nabór wniosków do programu "Moja Woda".. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego Moja WodaWysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF"- dostępnej na portalu beneficjenta.. Dofinansowanie z programu Moja woda - wniosek i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader, aktualna wersja dostępna tutaj:.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt