Wnioski do przedszkola 2020 szczecin
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO.. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie; Al.. DANE DZIECKA Imię Drugie imię Nazwisko PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia (rok) (miesiąc) (dzień)I.. Szkoła ponadpodstawowa.. do godz. 15:00 - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.Wnioski o przyjęcie będą mogli.. Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych.. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.. Wnioski przyjmowane będą do 27 marca 2020r.. Wniosek do przedszkola zawiera następujące dane: numer i adres placówki pierwszego wyboruInformacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa zachodniopomorskiego (stan na dzień 24.08.2020 r.) Załączniki Szkoły na terenie Szczecina Data: 2020-08-20, rozmiar: 16 KB Szkoły położone na terenie innych powiatów Data: 2020-08-24, rozmiar: 23 .Opublikowano: 23 kwiecień 2020 Informujemy, że obowiązek oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola składają wyłącznie rodzice dzieci zakwalifikowanych z nowych wniosków złożonych w naborze na rok szkolny 2020/2021.. Ten obowiązek nie dotyczy dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5, a rodzice złożyli przed rekrutacją ..

nabor.pcss.pl/szczecin.Urząd Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin tel.

.zanieś wniosek tylko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole odstawowej pierwszego wyboru; otrzymasz PIN, potem będziesz mógł sprawdzić w internecie czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu albo szkole.. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową.. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin.. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2019/2020.. Przedszkole Publiczne nr 72 Obiekt 1: Felczaka 14, 71-417 Szczecin; Obiekt 2: Monte Cassino 31, 70-466 Szczecin , 71-417 Szczecin Przedszkole Publiczne nr 73 CEGLANA 4, 71-636 SZCZECIN Przedszkole Publiczne nr 74 26 Kwietnia 3, 71-126 SzczecinoŚwiadczenie nr 2 - kontynuacja edukacji przedszkolnej lub szkolnej rodzeŃstwa: oŚwiadczenie nr 3 - wykonywanie pracy - uczenie siĘ w pobliŻu przedszkola: oŚwiadczenie nr 4 - zamieszkiwanie i rozliczanie podatkÓw w szczecinie: oŚwiadczenie nr 6 - zamieszkiwanie w gminie szczecin: oŚwiadczenie nr 5 - odbycie obowiĄzkowych szczepieŃSzczecin Wszystkie nabory w regionie Żłobek.. Imiona i nazwisko dziecka ………………………….W dniach 04 marca - 24 marca 2021r .- składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami/ dotyczy dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 nie uczęszczają do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach;Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022; Informator dla Rodziców; Zarządzenie nr 100/21 Prezydenta Miasta Szczecin Informacja uzupełniająca - liczba godzin pobytu w przedszkolu; Oświadczenie Nr 1 - rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennymDo zadań Wydziału Oświaty należy: Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego , placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze .Następnie, podobnie, jak w przypadku rekrutacji do przedszkola publicznego konieczne będzie pisemne potwierdzenie woli przyjęcia (będzie na to czas od 13-17 czerwca br.)..

Ponadto należy dołączyć wypełniony przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola.

Jednocześnie informuję, że przesunięciu ulegną również .Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, wniosek do pobrania i wypełnienia znajduje się na stronie szkoły Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia,.zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki; rodzic składa wniosek drogą mailową na adres [email protected] w terminie 3 - 9 czerwca.Rok szkolny 2020/2021.. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 22.01.2021 r. od 1 marca 2021r.. Szkoła podstawowa.. Poniżej wniosek o przyjęcie do szkoły:weź wniosek o przyjęcie do przedszkola, wypełnij wniosek, złóż gotowy wniosek w tym przedszkolu, jeśli przedszkole prowadzi rekrutację przez internet: wejdź na stronę internetową urzędu miasta lub gminy, zarejestruj się na platformie rekrutacyjnej, wypełnij formularz i wskaż przedszkola, do których chcesz zapisać twoje dziecko.Szanowni Rodzice, Od dnia 11 marca 2019r.. w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 do 19 marca 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego będzie trwać od 22 marca do 9 kwietnia.Uwaga Rodzice!.

Deklaracja dostępności ...Zmiana procedur składania wniosków do przedszkola/szkoły podstawowej.

Dyżury wakacyjne.. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:dyżur - dzieci uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego w SP, w roku szkolnym 2019/2020, po elektronicznym : zgłoszeniu przez rodziców, mogą korzystać z dyżuru wakacyjnego w placówkach, do których się zakwalifikowały.. Wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.. Obwody szkół podstawowych_ 01 09 2021r.. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.. dyżur 17-21.08.2020r.- w tym okresie każda placówka przyjmuje na dyżur wyłącznie swoje dzieci, któreJeśli chodzi o rok szkolny 2020/2021, złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie się odbywać od 9 marca do 27 marca.Do przyjęcia do przedszkola konieczne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.. Przedszkole.. Konieczne będzie również podanie w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytuRekrutacja do przedszkoli w Szczecinie..

Rodzice dzieci w wieku 3-4 lat mogą wybrać trzy przedszkola publiczne.Poradnik_Jak zapisać dziecko do klasy I.

DANE DZIECKA.. Zasady przyjmowania kandydatów do OSM I st.DO NIEPUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO „TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA MARII BIERNAT" W SZCZECINIE Proszę o przyjęcie dziecka do GRUPY „0" Niepublicznego Integracyjnego „Tęczowego Przedszkola Marii iernat w roku szkolnym 2020/ 2021 1. uprzejmie informuję, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty.. Ostateczna lista dzieci, które zostaną przyjęte na wakacyjne dyżury w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych zostanie opublikowana 18 czerwca br. (po godz. ).z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do poszczególnych placówek; zainteresowani rodzice składają wniosek w sprawie opieki wakacyjnej drogą mailową w swoim macierzystym przedszkolu.. Klasa 4 lub 7.. 91 4245000 e-mail: [email protected] 4 marca 2021 r. do 24 marca 2021 r. rodzice dzieci zamieszkałych w Szczecinie mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku.. DANE DZIECKA.. Prawa autorskie PCSS 2021 Wersja 7.1.21127.71..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt