Zaświadczenie kraje ue eog polsko niemieckie
Problem w tym, że pracowałem też w Polsce i nie wiem teraz, które kwoty z PIT-u wpisać w zaświadczenie w części dotyczącej dochodów z Polski (PIT-36 i PIT/ZG złożyłem).DOKUMENT OD PRACODAWCY (kopia) - LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG czyli roczny dokument od niemieckiego pracodawcy lub wszystkie rozliczenia miesięczne ABRECHNUNG DER BRUTTO/NETTO-BEZÜGE.. Jeżeli ich nie posiadasz, podaj nam dane pracodawcy - pozyskamy je dla Ciebie za dodatkową opłatą.. podatku dochodowego", które jest dostępne na stronach niemieckich Urzędów Skarbowych lub w specjalnych sekcjach przeznaczonych dla emigrantów na stronach internetowych tych urzędów.Zaświadczenie jest dokumentem, który potwierdza dany stan prawny lub określony fakt.. Zaświadczenie wydawane jest wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa lub na żądanie osoby ubiegającej się o nie.Tłumaczenie słowa 'zaświadczenie' i wiele innych tłumaczeń na niemiecki - darmowy słownik polsko-niemiecki.. W dokumencie tym znajduje się zapis potwierdzający wszystkie osiągnięte przez Ciebie dochody w danym roku podatkowym.. 5KOPIA DOWODU OSOBISTEGO - (obie strony)4.. ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W POLSCE (EU/EWR) - należy wypełnić dane od pkt.. Zazwyczaj, aby zostało wydane, osoba ubiegajaca się o poświadczenie aktualnego stanu sprawy musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia..

Witam, mam do wypełnienia zaświadczenie UE/EOG dla niemieckiego Urzędu Skarbowego.

Oczywiście tylko w wypadku, jeżeli nie uzyskały żadnych dochodów w Polsce.. Wypełnij Formularz przeznaczony jest dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz dla osób zatrudnionych w niemieckiej służbie publicznej, pracujących na podstawie.Witam, mam do wypełnienia zaświadczenie UE/EOG dla niemieckiego Urzędu Skarbowego.. Zaświadczenie UE/EOG - niemiecko/polskie 1.. Jeżeli rozliczenie dochodów sporządzone jest wspólnie z żoną, druk UE/EOG jest konieczny.W prawie, szczególnie podatkowym, zmienia się każdego roku wiele.. FORMULARZ ZG OSZENIA - Czytelnie uzupe ni , podpisa i odes a do nas.. Zaświadczenie UE/EOG jest niezbędne, jeśli chcesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec.Co ważne osoby, które pracowały cały rok w Niemczech, nie będą musiały przedstawiać zaświadczenia UE/EOG.. 5.Zaświadczenie pracodawcy celem przedłożenia w kasie rodzinnej (Familienkasse) Zaświadczenie / kraje UE/EOG ( Bescheinigung EU/EWR) Zaświadczenie pracodawcy (Bescheinigung des Arbeitgebers) o składkach na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika na kontrakcie w Niemczech• zaświadczenie o dochodach w Polsce, czyli druk „Zaświadczenie / kraje EU/EOG" - wypełnia i poświadcza Urząd Skarbowy; • jeśli posiadasz, załącz kopię dokumentu z nadaniem numeru identyfikacyjnego „Identifikationsnummer" • jeśli byłeś zameldowany w Niemczech, załącz kopię dokumentu potwierdzającego ten faktDO ZWROTU PODATKU - NIEMCY 1/2 Drogi Kliencie, przesy amy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego..

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski ... 2009 na druku „zaświadczenie/kraje UE/EOG".

Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego rodzaj dochodów rodzaj dochodów Andere Einkünfte z.B.. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Pozostałe dochody np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy, emerytur i rentOpis: UE/EWR (DE) Zaświadczenie EU/EWR (wersja dla niemieckiego urzędu skarbowego) Formularz przeznaczony jest dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz dla osób zatrudnionych w niemieckiej służbie publicznej, pracujących na podstawie umowy zlecenia służbowego .Polskie zaświadczenie dla niemieckiego fiskusa.. FORMULARZ ZA WIADCZENIE O DOCHODACH (UE/EOG) - Druk UE/EOG uzyskuje si w polskim Urz dzie Skarbowym.Dochody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania Podpis Poświadczenie zagranicznego organu podatkowego dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dla osób zatrudnionych w niemieckiej służbie publicznej, pracujących na podstawie zlecenia służbowego pozaO otrzymanie zaświadczenia UE/EOG możesz ubiegać się we właściwym dla Ciebie polskim urzędzie skarbowym..

Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego rodzaj dochodów rodzaj dochodów Andere Einkünfte z.B.

Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnej prowizji w terminie do 7 dni odZaświadczenie UE/EOG - niemiecko/polskie 1.. 1 do 7 i potwierdzić w polskim Urzędzie Skarbowym (jeżeli rozliczacie się Państwo obydwoje prosimy wpisać również dane małżonka/i).. Niemniej jednak nadal istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodów na formularzu EU/EWR (i UE/EOG), ale trzeba pamiętać, iż nie jest to polski oficjalny druk.. Przepisy polskie o wydawaniu zaświadczeń nie uległy zmianie w ostatnim czasie.Otrzymałam zaświadczenie EOG, które należy wypełnić na podstawie dochodów.. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego Osoba podlegaj ca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: m ż Żona Zaświadczenie / kraje UE / EOG kwota / waluta Wynagro-dzenie brutto Osoba podlegaj ca opodatkowaniu / m ż Żona kwota / waluta kwota / waluta kwota / waluta Wynagro-dzenie brutto Koszty uzyskaniaZaświadczenie UE-EOG (w niemieczech określane jako Bescheinigung EU-EWR) to wielojęzyczny dokument niemieckiego fiskusa, załączany do niemieckiej deklaracji podatku dochodowego, którego zadaniem jest wykazanie dochodów osiągniętych za granicą (dochodów z Polski w przypadku osób mieszkających w Polsce).Zaświadczenie UE/EOG, to druk na którym polski Urząd Skarbowy wykazuje wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu na terenie Polski..

Egzemplarz dla niemieckiego urzŒdu skarbowego Za wiadczenie / kraje UE / EOG linijka Osoba podlegaj ca opodatkowaniu, w przypadku ma !"

Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe czy sklepy przy zakupach na raty.. Do takich dochodów możemy zaliczyć między innymi: dochody z tytułu umowy o pracę / zlecenia / o dzieło, emerytury / renty, z najmu, prowadzonej działalności gospodarczej, jak również dochody uzyskane na terenie innego kraju (przede wszystkim z Holandii czy z Belgii).3.. Proszę o informację, co dalej z zaświadczeniem, gdyż w US powiedziano mi, że powinnam zostawić go w tym miejscu, natomiast zauważyłam, że na wszystkich egzemplarzach dokumentu jest zapis, że przeznaczony jest dla urzędu niemieckiego.4ZAŚWIADCZENIE KRAJE UE/EOG - BESCHEINIGUNG UE/EWR - tj. zaświadczenia o dochodach w Polsce Należy wpisać swoje dochody i dane osobowe oraz część polskojęzyczną potwierdzić w swoim urzędzie skarbowym w Polsce.. Ponadto rozumiem, że deklarowane przeze mnie warto ści, w przypadku ich zakwestionowania przez niemiecki urz ąd skarbowy, powinny by ć udokumentowane obiektywnymi dowodami.Uzupełnienie zaświadczenia UE/EOG .. KOPIA DOWODU OSOBISTEGO - należy załączyć obie strony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt