Duplikat świadectwa ukończenia szkoły - jak go zdobyć?

Duplikat świadectwa ukończenia szkoły - jak go zdobyć?
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk19.08.2023 | 6 min.

Zgubienie lub zniszczenie świadectwa szkolnego to problem, z którym wielu z nas się zetknęło. Dokument ten odgrywa istotną rolę w procesie rekrutacji na studia czy przy staraniu się o pracę. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania jego duplikatu. W niniejszym poradniku wyjaśnimy, jakie kroki należy podjąć, by otrzymać zastępczy dokument w miejsce utraconego oryginału.

Jak uzyskać duplikat świadectwa szkolnego?

Aby otrzymać duplikat świadectwa szkolnego, należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić na trzy sposoby:

 • Osobiście w sekretariacie szkoły, która wystawiła oryginalny dokument.
 • Online poprzez platformę ePUAP.
 • Bezpośrednio w kuratorium oświaty, jeśli szkoła została zlikwidowana.

Niezależnie od wybranej ścieżki, konieczne będzie wypełnienie formularza wniosku o wydanie duplikatu oraz dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość.

Dlaczego potrzebny jest duplikat świadectwa szkolnego?

Z wnioskiem o duplikat świadectwa szkolnego warto wystąpić w kilku sytuacjach:

 • W przypadku zagubienia oryginału – duplikat pozwoli kontynuować naukę lub starać się o pracę.
 • Gdy świadectwo uległo zniszczeniu i jest nieczytelne – zastępczy dokument przywróci jego ważność.
 • Aby uzyskać dodatkowy egzemplarz – przyda się np. przy składaniu aplikacji na różne uczelnie.
 • Jeśli potrzebne jest odtworzenie treści oryginału – duplikat zawiera te same informacje.

W większości sytuacji urzędowych wymagane jest przedstawienie oryginału lub duplikatu świadectwa. Dlatego warto zadbać o uzyskanie zastępczego dokumentu, gdy z jakichś przyczyn zaginie oryginał.

Gdzie i jak złożyć wniosek o wydanie duplikatu świadectwa?

Złożenie wniosku w sekretariacie szkoły

Najprostszym sposobem na uzyskanie duplikatu świadectwa jest złożenie wniosku bezpośrednio w szkole, która wydała oryginał. Wystarczy udać się do sekretariatu z wypełnionym formularzem i wymaganymi dokumentami. Szkoła wyda duplikat w przeciągu 7 dni.

Wniosek online przez ePUAP

Możliwe jest także złożenie wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Formularz należy wypełnić online, załączyć skany dokumentów i podpisać profilem zaufanym. Tak złożony wniosek szkoła rozpatrzy również w ciągu 7 dni.

Osobiście w kuratorium oświaty

Jeśli szkoła, która wystawiła oryginalne świadectwo, została zlikwidowana, wniosek należy złożyć bezpośrednio w kuratorium oświaty, na terenie którego działała placówka. Procedura przebiega podobnie jak w przypadku zwracania się do sekretariatu szkoły.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania duplikatu świadectwa?

Duplikat świadectwa ukończenia szkoły - jak go zdobyć?

Podanie z prośbą o wydanie duplikatu

Kluczowym dokumentem jest wypełniony wniosek, w którym prosimy o wydanie duplikatu świadectwa. Powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy, nazwę szkoły oraz rok ukończenia.

Dowód osobisty wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego. Jest to konieczne, aby zweryfikować tożsamość osoby składającej podanie. Kopia dowodu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zaświadczenie o zagubieniu oryginału świadectwa

Gdy wniosek składamy z powodu zagubienia świadectwa, dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie o jego utracie. Otrzymamy je na policji po zgłoszeniu zaginięcia dokumentu.

Ile kosztuje i jak długo trwa wydanie duplikatu świadectwa?

Opłata za duplikat świadectwa

Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego podlega opłacie w wysokości 26 zł. Opłatę wnosi się na konto bankowe szkoły lub kuratorium po złożeniu wniosku.

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu

Zarówno szkoła, jak i kuratorium wydają duplikat w terminie do 7 dni roboczych od złożenia wniosku. W tym czasie sprawdzają zgodność danych i drukują zastępczy dokument.

Sposób odbioru gotowego duplikatu

Odbiór duplikatu jest możliwy osobiście lub poprzez pełnomocnika. Szkoła lub kuratorium informują o możliwości odbioru pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Jak wygląda duplikat świadectwa szkolnego?

Dane zawarte na duplikacie świadectwa

Duplikat świadectwa szkolnego zawiera dokładnie te same informacje, co oryginał: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, lata nauki, oceny z poszczególnych przedmiotów. Wyglądem jest zgodny z pierwowzorem.

Odrębności duplikatu od oryginału świadectwa

Istnieją pewne cechy odróżniające duplikat od oryginału. Zazwyczaj zawiera on pieczęć "Duplikat" oraz aktualną datę wydania. Brak jest oryginalnych pieczęci i podpisów obecnych na pierwowzorze.

Ważność i zastosowanie duplikatu świadectwa

Duplikat świadectwa szkolnego ma taką samą moc prawną jak oryginał. Można się nim posługiwać przy składaniu dokumentów na studia, do pracy, a także w innych urzędowych sprawach. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości legalizacji duplikatu w celu wyjazdu za granicę.

Podsumowując, uzyskanie duplikatu zagubionego lub zniszczonego świadectwa szkolnego jest całkiem proste. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w szkole lub kuratorium oświaty. Sporządzony zastępczy dokument jest w pełni ważny i pozwala bez przeszkód realizować plany edukacyjne lub zawodowe.

Podsumowanie

Utracenie świadectwa szkolnego nie musi oznaczać poważnych konsekwencji. Choć dokument ten odgrywa istotną rolę przy staraniu się o pracę czy na etapie rekrutacji na studia, możliwe jest uzyskanie jego duplikatu. W tym celu trzeba złożyć stosowny wniosek w sekretariacie szkoły, przez ePUAP lub bezpośrednio w kuratorium oświaty. Do podania należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego oraz zaświadczenie o zagubieniu oryginału z policji. Z reguły duplikat wydawany jest w przeciągu 7 dni roboczych. Koszt to 26 zł opłaty manipulacyjnej. Otrzymany dokument ma taką samą moc prawną jak oryginał i pozwala kontynuować działania, do których świadectwo było niezbędne.

Najczęściej zadawane pytania

Duplikat zawiera te same informacje i dane co oryginał. Różni się od niego pieczęcią "Duplikat", aktualną datą wydania oraz brakiem oryginalnych pieczęci i podpisów.

Tak, za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobierana jest opłata w wysokości 26 zł. Należy ją wnieść na rachunek bankowy szkoły lub kuratorium oświaty.

Nie, duplikat nie może zostać zalegalizowany, więc nie jest honorowany przy wyjeździe za granicę. W tym celu należy starać się o nowy oryginał świadectwa.

Wniosek o duplikat można złożyć przez internet na platformie ePUAP. Należy go odpowiednio wypełnić, podpisać profilem zaufanym i załączyć skany wymaganych dokumentów.

Standardowy czas oczekiwania na wydanie duplikatu świadectwa to 7 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
 2. Dowód osobisty - wszystko co musisz wiedzieć
 3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
 4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
 5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk

W dzisiejszym świecie, zrozumienie finansów i umiejętność analizy dokumentów to klucz do sukcesu. Na mojej stronie znajdziecie analizy finansowe, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki, jak zarządzać swoim budżetem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły