Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk24.08.2023 | 7 min.

Parkowanie jest codziennym problemem wielu osób niepełnosprawnych. Ograniczenia ruchowe często uniemożliwiają zaparkowanie w dłuższej odległości od celu podróży. Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych to rozwiązanie, które ma ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami. Pozwala na korzystanie z miejsc parkingowych wyznaczonych specjalnie dla nich, zazwyczaj usytuowanych bliżej wejść do budynków i innych miejsc użyteczności publicznej. Jednak nie każdy wie, kto może ubiegać się o kartę parkingową, jakie są zasady jej przyznawania i użytkowania. W tym artykule wyjaśnimy wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych - od tego, czym właściwie jest, przez sposób jej uzyskania, po zasady korzystania z niej w Polsce i za granicą.

Czym jest karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych?

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych to dokument, który uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca te zazwyczaj usytuowane są bliżej wejść do budynków, co ułatwia osobom o ograniczonej mobilności dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Karta parkingowa wydawana jest osobom, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się pieszo na dłuższych dystansach. Posiadacze karty mogą parkować nie tylko na wyznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych, ale również korzystać z innych udogodnień, takich jak dłuższy czas parkowania w strefie płatnego parkowania czy zwolnienie z opłat za parkowanie.

Kto może ubiegać się o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych?

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Karta parkingowa przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, czyli takim, który według orzeczenia powoduje naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym samodzielne funkcjonowanie. Dotyczy to osób niewidomych i niedowidzących, osób z dysfunkcją narządu ruchu, która powoduje problemy w poruszaniu się, oraz osób niesłyszących i słabosłyszących.

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą starać się o kartę parkingową. Ten stopień niepełnosprawności oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu, w tym w zakresie mobilności.

Placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi

Karta parkingowa może być przyznana placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością. Dotyczy to na przykład warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych czy domów pomocy społecznej prowadzących działalność w tym zakresie. Karta wydawana placówce uprawnia do korzystania z miejsc dla niepełnosprawnych w czasie transportu osób podopiecznych.

Jak ubiegać się o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych?

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego organu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Są to przede wszystkim:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • aktualne zdjęcie o wymiarach jak do dowodu osobistego.

Dodatkowo osoby niepełnosprawne mogą dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą ograniczenia w poruszaniu się.

Procedura składania wniosku

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika albo przesłać pocztą tradycyjną. We wniosku należy podać swoje dane osobowe oraz wskazać preferowany sposób odbioru karty. Rozpatrzenie wniosku trwa do 30 dni.

Opłaty związane z wydaniem karty

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych jest wydawana bezpłatnie, zarówno przy pierwszym wydaniu, jak i przy wznowieniu. Jedyną opłatą może być ewentualna opłata za zdjęcie, jeśli wnioskodawca nie dostarczy gotowego fotografii, a urząd wykona ją we własnym zakresie.

Jak korzystać z karty parkingowej osób niepełnosprawnych?

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Przysługujące uprawnienia parkingowe

Karta parkingowa uprawnia do bezpłatnego parkowania na oznakowanych miejscach dla osób z niepełnosprawnością, zarówno na drogach publicznych, jak i na prywatnych parkingach lub w strefach płatnego parkowania. Często na takich miejscach obowiązuje również brak limitu czasu postoju. Dodatkowo karta pozwala na korzystanie z miejsc zastrzeżonych dla osób lub instytucji ją wydającej.

Ograniczenia i nadużycia

Kartą parkingową może posługiwać się wyłącznie osoba, na której nazwisko została wydana. Używanie cudzej karty jest wykroczeniem. Parkowanie z jej wykorzystaniem dozwolone jest tylko w czasie, gdy w pojeździe przebywa osoba uprawniona. Pozostawienie samochodu z kartą parkingową bez opieki stanowi nadużycie.

Ważność i przedłużanie karty

Standardowo karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, maksymalnie na 5 lat. Po tym czasie wymaga ona wznowienia na kolejny okres. Aby to zrobić, należy złożyć nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem.

Karty parkingowe a strefy płatnego parkowania

Zasady parkowania w strefie płatnej

Osoby z kartą parkingową nie muszą ponosić opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Mogą pozostawić auto na dowolnym miejscu przeznaczonym do parkowania w takiej strefie, nie tylko na wyznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych.

Opłaty dodatkowe

Posiadacze kart parkingowych są zwolnieni z opłat dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnego czasu parkowania w strefie płatnego parkowania. Nie muszą wykupować kolejnych bilecików parkingowych.

Wyjątki od opłat dodatkowych

Ulga w opłatach nie dotyczy innych naruszeń przepisów ruchu drogowego w strefie płatnego parkowania, jak parkowanie w niedozwolonym miejscu czy brak wniesienia opłaty jednorazowej za postój. Wówczas kierowca będzie musiał uiścić karę według stawek obowiązujących w danej strefie.

Karty parkingowe w innych krajach UE

Wzory kart parkingowych w UE

W krajach Unii Europejskiej obowiązuje jednolity wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Jest on ustandaryzowany według wytycznych unijnych, dzięki czemu karty są rozpoznawalne w całej UE.

Zasady wzajemnego uznawania

Karty parkingowe wydane w jednym z państw członkowskich UE są honorowane w pozostałych krajach Wspólnoty. Oznacza to, że polska karta parkingowa będzie ważna na takich samych zasadach w innych państwach unijnych.

Parkowanie za granicą

Przy parkowaniu za granicą z kartą parkingową należy stosować się do lokalnych przepisów dotyczących uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą one być inne niż w Polsce, na przykład w zakresie dostępności miejsc parkingowych czy zwolnień z opłat.

Podsumowanie

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych to niezwykle przydatne narzędzie, które ułatwia parkowanie i poruszanie się po mieście osobom z problemami w mobilności. Jednak żeby w pełni korzystać z uprawnień, jakie daje, trzeba znać zasady jej przyznawania i użytkowania. Karta parkingowa przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Aby ją otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty w urzędzie gminy. Karta uprawnia do bezpłatnego parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych oraz korzystania ze zwolnień w strefach płatnego parkowania. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z karty parkingowej regulują konkretne zasady, a ich nieprzestrzeganie grozi mandatami. Mamy nadzieję, że informacje zebrane w tym artykule pozwolą w pełni bezpiecznie i legalnie korzystać z karty parkingowej.

Najczęściej zadawane pytania

Nie, karta parkingowa przysługuje tylko osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Tak, kartę parkingową wydaje się na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Nie, karta parkingowa jest ściśle przypisana do konkretnej osoby i tylko ona może się nią posługiwać.

Karta parkingowa uprawnia do bezpłatnego parkowania na wyznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych oraz w strefach płatnego parkowania.

Tak, jeśli parkujemy niezgodnie z przepisami - na przykład w niedozwolonym miejscu - nadal grozi mandat, mimo posiadania karty.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk

W dzisiejszym świecie, zrozumienie finansów i umiejętność analizy dokumentów to klucz do sukcesu. Na mojej stronie znajdziecie analizy finansowe, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki, jak zarządzać swoim budżetem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły