Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony

Co prawda tę umowę również może rozwiązać każda ze stron.. Powinna ona odpowiadać wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.Ponadto pracownik, który rozwiązuje umowę na podstawie art. 55 § 1 1 K.p., ma prawo do odszkodowania odpowiadającego wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia, jakie by mu przysługiwało, gdyby z niego skorzystał.Powinno znaleźć się na nim uzasadnienie wypowiedzenia o pracę.. Pracuję w firmie ponad 7 lat, wypowiedzenie z 3 miesięcznym terminem.. Gdy wypowiedzenie narusza pr…


Czytaj więcej

Wniosek dowód osobisty dla dziecka

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.. Po pierwsze dowody dla małoletnich wystawiane są na okres 5 lat w odróżnieniu od dowodów wystawianych .1) Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy, w którym złożyłeś wniosek.. Zaznacz, że jesteś rodzicem (wnioski o dowód osobisty dla dzieci mogą też składać opiekunowi prawni i kuratorzy).Wyrabiając dowód osobisty dla dziecka zmuszeni jesteśmy pamiętać, że obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat nie jest konieczna.. Jeżeli dowód osobis…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo procesowe podstawa prawna

Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pełnomocnictwa następuje w drodze jednostronnej czynności prawnej mocodawcy.Pełnomocnikiem jest osoba, która na podstawie oświadczenia woli innej osoby sporządza czynności prawne w jej imieniu i ze skutkiem bezpośrednim dla tej osoby.. Warto jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 91 pkt 3 KPC krąg podmiotów, którym może być udzielone dalsze pełnomocnictwo ograniczone jest do profesjonalnych zastępców: adwokata i radcy prawnego.Pełnomocnictwo dla osoby prawnej.…


Czytaj więcej

Jak rozwiązać umowę t mobile przed czasem

Owszem, ale od warunków umowy zależą konsekwencje takiego rozstania.. Musi ono zawierać oznaczenie numeru telefonu w sieci operatora, którego dotyczy umowa.. Wówczas wystarczy przekazać odpis aktu zgonu, a umowa zostanie zakończona.. Twoje kontoOczywiście T-Mobile twierdzi, że w czasie obowiązywania pierwszej umowy wartość abonamentu wynosi bazowo 40zł, tylko oni przyznają klientowi zniżkę w wysokości rat za sprzęt.Po tym, jak ostatnio T-Mobile podniósł wszystkim opłaty za abonament, chciałbym …


Czytaj więcej

Świadectwo pracy za umowy terminowe

Proszę o podpowiedź, jak to teraz rozwiązać, czyli jakie, za jaki okres muszę wydać pracownicy świadectwa?Świadectwo pracy Umowy terminowe W przypadku zatrudnienia na podstawie kolejnych terminowych umów o pracę: umowy na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, następujących po sobie w okresie co najmniej 24 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany wydać pra-cownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończoneObowiązujące do 31 grudnia 2016 r. przepisy pozwalały na niew…


Czytaj więcej

Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w umowie o dzieło

Czynnością, która zazwyczaj budzi poważne konflikty pomiędzy stronami, jest zmiana wynagrodzenia już po zawarciu kontraktu.. Dzieje się tak z reguły w każdym przypadku, w którym wartość dzieła można z góry ustalić (w tym wartość pracy, nakładów).. Możliwość podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego uzależniona jest od tego, kto sporządził zestawienie planowanych prac będących podstawą do jego obliczenia.Przepis art. 632 § 2 k.c.. Co prawda przepisy kodeksu cywilnego regulują tylko zasady ustale…


Czytaj więcej

Upoważnienie wzór do odebrania dokumentu

Upoważnienie najczęściej jest potrzebne do odbioru dokumentów w urzędach, sądach lub innych państwowych instytucjach.. Najczęściej pobierane dokumenty.. Pobierz darmowy wzór upoważnienia do odbioru .Do pobrania za darmo wzór: Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy.. (własnoręczny, czytelny podpis złożony w obecności kier.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać .. o opłacie skarbowej (Dz.U.225 poz.1635 z dnia 16.11.2006r.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyf…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie ubezpieczenia ac pzu

Wypowiedzenie umowy OC w PZU możesz: wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: PZU, ul.. W przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa zostanie automatycznie przedłużona - od firmy ubezpieczeniowej otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy i wezwanie do zapłaty składki.Wypowiedzieć ubezpieczenie OC można tylko w ściśle określonych sytuacjach regulowanych przez ustawę.. Zadzwoń - 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora).. Udaj się do osoby, która zajmuje się u…


Czytaj więcej

Wzór podania o usunięcie słupa energetycznego

Na samym środku działki stoi słup energetyczny dostarczający prąd do sąsiadki.. nie ulega przedawnieniu.Chodzi mi głównie o podanie, ponieważ raczej zlecę wymianę dla ZE, a pani w zakładzie nie była zbyt zorientowana co mam tam napisać.. Bardzo proszę o pomoc.. Wniosek zawiera przykładowe uzasadnienie stąd też przed wydrukowaniem dokumentu należy dokonać jego edycji w aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego skierowany jest dla osób, które z r…


Czytaj więcej

Wprowadzenie faktury zakupu

Wprowadzenie faktury zakupu od razu generuje automatycznie odpowiedni zapis w dzienniku (zapisy na kontach księgowych).. Program tworzy automatycznie dokument PZ do każdej faktury.Krótki film pomoże Ci w łatwy sposób wrpwadzić fakturę zakupu towarów do programu Wf-Mag.faktura w postaci, w jakiej została wprowadzona do programu; księgowanie tej faktury w dzienniku; Oba te dokumenty są w programie nierozłączne.. Sprawdź!. W module Administracja - Parametry odnaleźć parametr Faktura wewnętrzna pod…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt