Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego

Właściwość miejscową sądu restrukturyzacyjnego określa się według miejsca głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek dłużnika skierowany do właściwego miejscowo sądu rejonowego - gospodarczego.. Tu pojawia się również określenie: chyba, że ustawa stanowi inaczej.Restrukturyzacja będzie mogła zostać otwarta wskutek obwieszczenia - na zlecenie dłużnika - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania, a uprzednio zawarcia…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy z agencją pracy tymczasowej wzór

Treść umowydarmowe wzory wypowiedzenie umowy o pracY przez pracownika; wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór; wzory druków wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownikaUmowa o pracę tymczasową jest szczególnym rodzajem zatrudnienia.. Nie wynika to wprost z przepisów, ale poszczególne stanowiska .Nadto agent ma nawet prawo żądania od swojego kontrahenta po rozwiązaniu umowy agencyjnej świadczenia wyrównawczego, jeśli w czasie trwania umowy agent pozyskał nowych klientów lub doprowadzi…


Czytaj więcej

Wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego

1.Zgodnie z projektem ustawy to Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie odpowiedzialny z procedowanie postępowań dot.. Nową opłatą ma być opłata za rozpotrzenie wniosku o badanie niekomercyjne, która to .Spółka OncoArendi Therapeutics zwróciła się do niemieckiego Państwowego Instytutu ds.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Ryvu Therapeutics złożyło wniosek o rozpoczęcie nowego badania klinicznego fazy I/II dla RVU120 (SEL120) CTA…


Czytaj więcej

Umowa naprawy gwarancyjne

2) dostarczyć rzecz wolną od wad.. Gwarancja, do której udzielania dochodzi przy sprzedaży, uregulowana jest w art. 577-581 Kodeksu cywilnego.Inne nazwy tej instytucji to gwarancja dobrowolna, gwarancja komercyjna, gwarancja komercjalna.Dodatkowo otrzymujesz również bezpłatne uczestnictwo w programie Mazda European Assistance, obejmującym: 1) Pomoc w razie awarii mechanicznej, elektrycznej lub spowodowanej wypadkiem, przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, w miejscu zamieszkania lub poza nim.…


Czytaj więcej

Rezygnacja z umowy orange energia przed czasem

W większości przypadków okres umowy jaki będzie obowiązywała wynosi 12, 18 bądź też 24 miesiące.Jej zapis mówi, że „jeżeli abonent w terminie co najmniej 30 dni przed upływem pierwotnego okresu obwiązywania umowy nie zawiadomi Orange Polska, iż nie zamierza korzystać z usługi po .Według nas, możliwość rozwiązania umowy bez naliczania kary powinni otrzymać wszyscy klienci, którzy zawarli umowy przed 21 lipca 2016 roku.. (bez opłaty dodatkowej za rozwiązanie umowy przed czasem) B) Przed końcem ob…


Czytaj więcej

Podanie o rezygnacji z kierunku studiów

na Wydziale ……………………………………………w roku akademickim 20.…./…….semestr studiów/kierunek studiów ………………………………….. Powinno się je wysłać pocztą na uczelnię za potwierdzenie odbioru.OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI ZE STUDIÓW w Akademii Ignatianum w Krakowie Uprzejmie informuję, iż z dniem …………………………… rezygnuję z odbywania studiów na kierunku …………………………….. Z chwilą bowiem doręczenia adresatowi, w sposób skuteczny, oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy, ta przestaje obowiązywać.. Wniosek dot.. PODANIE O REZYGNAC…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo spółka cywilna wzór

Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.Pełnomocnictwo w spółce cywilnej.. Pełnomocnictwo, stanowiące jednostronne oświadczenie woli, wskazuje mocodawcą .Pełnomocnictwo - spółka cywilna Strona 1 z 2, dnia (miejscowość) (data) (imię, nazwisko, funkcja udzielającego pełnomocnictwa) (imię, nazwisko, funkcja udzielającego pełnomocnictwa) legitymującej(-emu) się dokumentem tożsamości nr ,Każda z z 346 tys. firm, które dostały wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju musi do 31 grudnia …


Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenia umowy pzu życie

Pracodawca w wypowiedzeniu takim ma obowiązek poinformowania pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w sądzie pracy, a w przypadku umowy na czas nieokreślony .Wysłałem do PZU wypowiedzenie umowy drogą e-mailową.. Pobierz darmowy wzór: Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego w dwóch formatach: PDF i DOCXGRAŻYNA GARBALIŃSKA- ubezpieczenia na życie umowy OFE.. Administratorem Twoich danych osobowych jest GoldenLine Sp.. Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowa…


Czytaj więcej

Wzór faktura sprzedawca zwolniony podmiotowo

1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną .Znaleziono 5 interesujących stron dla frazy faktura vat zwolniony - druk w serwisie Money.pl.. Na początku 2014 roku nowelizacja przepisów wprowadziła nowy dokument - fakturę podatnika zwolnionego.Od początku tego roku z faktury skorzystać może każdy polski przedsiębiorca, bez względu na status podatku VAT, natomiast rachunki powoli odchodzą do lamusa.. Faktura podatnika zwolnionego - podstawa prawnaZnaleziono 6 interesujących stron dl…


Czytaj więcej

Zus a1 wniosek us 4

Elektronicznie załatwimy także wnioski ogólne oraz pełnomocnictwo do załatwiania spraw.Jeśli okres oddelegowania skrócił się, należy poinformować o tym fakcie tę jednostkę ZUS, która poświadczyła formularz A1.. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady .. 2 Wniosek o zaświadczenie A1 z art. 13 ust.. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia 883/2004 poświadczenie podlegania przepisom o zabezpieczeniu społecznym jest wydawane: .. druki zus wnioski ZUS zaświadczenia.A1 dla pracowników, mam problem …


Czytaj więcej