Wniosek o powołanie świadka w sprawie cywilnej

Zwlekanie z odpowiedzią przewleka postępowanie sądowe.. Oświadczam, iż cofam wniosek dowodowy z dnia .. w zakresie dopuszczenia dowodu z przesłuchania świadka .. zam.. Ma to udowodnić fakt zasiedzenia.. Przed sądem mogą być przeprowadzone dowody w różnorakiej formie: z dokumentów, z zeznań świadków, z oględzin miejsca (np. nieruchomości), z opinii biegłych, z przesłuchania stron itp.Sąd, wzywając świadka, wymieni w wezwaniu imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, …


Czytaj więcej

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Forma prawna beneficjenta pomocy -należy zaznaczyć właściwy kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy.. Liczbę tą ustala się jako sumę DJP w ostatnim dniu każdego miesiąca roku .Miejsce składania wniosku: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247), zwana dalej „ustawą".. Jak informuje ARiMR - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa s…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia w przypadku stłuczki

Z oczywistych względów możliwość wykorzystania krótkiej ścieżki, bez wzywania Policji, dotyczy tylko drugiej sytuacji.. Wzór takiego druku jest standardowy i nie odbiega od formularzy dotyczących stłuczki w ruchu drogowym.. Na szkicach aut, należy zaznaczyć strzałkami, w których miejsce samochód został uszkodzony.W przypadku drobnych kolizji oświadczenie o szkodzie drogowej powinno w zupełności wystarczyć do wypłaty odszkodowania.. Dlatego uważam, że najlepiej jest posiadać wydrukowane oświadcz…


Czytaj więcej

Zgoda na kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym

Wtedy należy złożyć zażalenie.Kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym Poza widzeniem najdogodniejszym środkiem kontaktu z tymczasowo aresztowanym jest rozmowa telefoniczna.. Może się zdarzyć, że prokurator lub sąd odmówi udzielenia zgody.. Wspomniany organ dysponuje między innymi prawem do udzielania osobom tymczasowo aresztowanym zgody na widzenia z innymi osobami, którymi w zasadzie są osoby najbliższe aresztowanego.Zgodnie z przepisami (art. 217 k.k.w.). Pan X jest tymczasowo aresztow…


Czytaj więcej

Nowy wzór protokołu powypadkowego 2020 rozporządzenie

Podobnie jak poprzednio obowiązujący druk - nowy protokół zawiera dane dotyczące: · poszkodowanego · składu zespołu powypadkowego · osoby zgłaszającej wypadek · przyczyn wypadku i jego skutkówWzór protokołu powypadkowego określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowejObowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego wynika z rozp…


Czytaj więcej

Program do fakturowania opinie

Nie wiem jak to działa i czy działa.. Ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.Świetny program do faktur, ułatwiający codzienne funkcjonowanie przedsiębiorcy.. Błądzić jest rzeczą ludzką.. jest możliwe!. Dodatkowo, na chwilę obecną, moi magazynierzy też chwalą produkt i nie chodzi im bynajmniej o to, że mogą dowolnie zmieniać i tworzyć dokumenty magazynowe, bo to potrafi każdy program, chodzi tu raczej o to, iż ten nie jest skomplikowany, a wszelkie działania wykonuje .Temat: Jaki program do f…


Czytaj więcej

Wzór umowy wynajmu pokoju dla studenta

0 strona wyników dla zapytania umowa najmu pokoju dla studenta wzór umowyUmowa najmu co prawda do swojej ważności nie wymaga sporządzenia na piśmie, jednak najem jest złożonym stosunkiem prawnym wiążącym wynajmującego i najemcę, a dla zabezpieczenia wspólnych interesów warto taką formę zastosować.. Do tej pory w umowie figurowały wszystkie 3 osoby, ale nie było stwierdzone w żaden sposób jak wygląda podział płatności między nimi (umownie ustaliliśmy, że dzielimy się wszystkimi kosztami po równo…


Czytaj więcej

Zgoda zgromadzenia wspólników na zbycie nieruchomości

z o.o. O zbyciu udziałów pisałam już w jednym z ostatnich blogów, jednak wówczas skoncentrowałam się na możliwości ograniczenia zbyciu udziałów poprzez wprowadzenie do umowy spółki zapisu o konieczności wyrażenia zgody na zbycie udziału przez samą spółkę.Oznacza to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może dokonać zbycia nieruchomości jedynie w przypadku uzyskania zgody wspólników wyrażonej w formie uchwały zgromadzenia wspólników podjętej przed zawarciem umowy lub po upływie maksymalni…


Czytaj więcej

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu osobowego 2 kupujących

Od cen nowych po oferty używanych.. W § 2 ust.. Jednocześnie forma ta już nam tak spowszechniała, że nie przywiązujemy zbyt dużej uwagi do szczegółów.. Przez umowę sprzedaży samochodu sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się .. Znajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z przykładami, komentarz do umów - Umowy to profesjonalny serwis, w którym się dowiesz wszystko o umowach.. Witam Czy może ktos mi pomóc gdzie znajdę…


Czytaj więcej

Opis faktury za paliwo

Reklama Opis na fakturze nie może pozostawiać wątpliwości co do: klasyfikacji danego wydatku, źródeł jego finansowania oraz zgodności z celami statutowymi .Wyjątek stanowią faktury na paliwo.. Ostatni taki zakup miał miejsce 29 kwietnia 2019 r. Prezes kupił paliwo za 246 zł, w tym VAT 46 zł, oraz artykuły biurowe za 12,30 zł .Faktura za paliwo (benzynę, olej napędowy, gaz ziemny) oprócz standardowych danych powinna zawierać numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, do którego jest ona tankowan…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt