Odpis skrócony aktu zgonu - krok po kroku

Odpis skrócony aktu zgonu - krok po kroku
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk19.08.2023 | 7 min.

Uzyskanie odpisu skróconego aktu zgonu jest konieczne w wielu sytuacjach życiowych. Pozwala on załatwić szereg formalności związanych ze śmiercią bliskiej osoby. W niniejszym poradniku wyjaśnimy krok po kroku, jak uzyskać ten dokument. Przedstawimy przyczyny, dla których warto go posiadać, komu przysługuje prawo do odpisu, gdzie i jak złożyć wniosek oraz jakie dokumenty będą potrzebne. Omówimy również sposoby odbioru gotowego dokumentu, jego ważność oraz typowe sposoby wykorzystania odpisu skróconego aktu zgonu. Zapraszamy do lektury tego obszernego i szczegółowego poradnika, który pomoże sprawnie przejść przez proces uzyskania tego istotnego dokumentu.

Jak uzyskać odpis skrócony aktu zgonu?

Przyczyny ubiegania się o odpis skrócony aktu zgonu

Istnieje wiele powodów, dla których warto ubiegać się o odpis skrócony aktu zgonu. Jest on niezbędny przede wszystkim do załatwienia formalności związanych z dziedziczeniem po zmarłym. Posiadanie odpisu ułatwia dochodzenie spadku, zabezpieczenie majątku spadkowego, a także dział spadku. Odpis może być również konieczny przy załatwianiu emerytury po zmarłym małżonku czy wypłacie polisy ubezpieczeniowej. Jest też wymagany przez wiele instytucji finansowych.

Kto może ubiegać się o odpis skrócony aktu zgonu?

O odpis skrócony aktu zgonu może ubiegać się każda osoba, która jest w stanie wykazać interes prawny w uzyskaniu tego dokumentu. Najczęściej są to członkowie najbliższej rodziny zmarłego, czyli małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo. O odpis mogą starać się również inne osoby, jeśli potrzebują go np. do spraw związanych z dziedziczeniem, ubezpieczeniem czy emeryturą po zmarłym.

Gdzie można ubiegać się o odpis skrócony aktu zgonu?

Odpis skrócony aktu zgonu wydaje urząd stanu cywilnego. Można o niego ubiegać się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. W niektórych urzędach możliwe jest również złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Kiedy można ubiegać się o odpis skrócony aktu zgonu?

Dokumenty potrzebne w przypadku osoby bliskiej zmarłemu

Osoba najbliższa zmarłemu, aby otrzymać odpis skrócony aktu zgonu, musi złożyć wniosek o wydanie odpisu oraz przedstawić swój dokument tożsamości do wglądu. Należy również uiścić opłatę skarbową za wydanie odpisu. Konieczne może być także złożenie oświadczenia o pokrewieństwie lub powinowactwie ze zmarłym.

Dokumenty potrzebne w przypadku innej osoby niż bliska zmarłemu

Jeśli o odpis ubiega się osoba spoza najbliższej rodziny zmarłego, oprócz wniosku i dowodu tożsamości musi ona przedstawić również dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu odpisu. Może to być np. dokumentacja dotycząca sprawy spadkowej, polisa ubezpieczeniowa, dokumentacja związana z wypłatą świadczeń po zmarłym.

Opłata za odpis skrócony aktu zgonu

Za wydanie odpisu skróconego aktu zgonu należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 21 zł. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez urząd. Dodatkowo za pełnomocnictwo pobierana jest opłata 17 zł.

Gdzie i jak złożyć wniosek o odpis skrócony aktu zgonu?

Złożenie wniosku w urzędzie stanu cywilnego

Aby złożyć wniosek o odpis bezpośrednio w urzędzie, należy udać się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. W urzędzie należy wypełnić odpowiedni formularz wniosku i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w punkcie obsługi klienta. Do wniosku dołącza się również dowód opłaty skarbowej.

Złożenie wniosku przez internet

Coraz więcej urzędów umożliwia złożenie wniosku o odpis przez internet za pośrednictwem platformy e-PUAP. Aby to zrobić, należy założyć konto na e-PUAP, wypełnić odpowiedni formularz i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Opłatę można wnieść przelewem.

Wypełnienie wniosku o odpis skrócony aktu zgonu

We wniosku należy podać swoje dane osobowe, dane osobowe zmarłego, rodzaj odpisu (skrócony czy zupełny) oraz sposób odbioru dokumentu (osobiście czy pocztą). Formularz zawiera również oświadczenie o pokrewieństwie lub powinowactwie ze zmarłym, jeśli dotyczy.

Kiedy i jak odebrać odpis skrócony aktu zgonu?

Odpis skrócony aktu zgonu - krok po kroku

Czas oczekiwania na wydanie odpisu skróconego

Urząd ma obowiązek wydać odpis skrócony aktu zgonu w terminie do 7 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku wraz z opłatą. W praktyce często dokument można jednak otrzymać już po 2-3 dniach od złożenia wniosku.

Sposoby odbioru odpisu skróconego aktu zgonu

Odpis skrócony aktu zgonu można odebrać osobiście w urzędzie lub poprosić o przesłanie pocztą na wskazany we wniosku adres. Wybór sposobu odbioru należy zaznaczyć we wniosku o wydanie odpisu. Przy odbiorze osobistym konieczny jest dowód osobisty.

Ważność odpisu skróconego aktu zgonu

Odpis skrócony aktu zgonu wydawany jest bezterminowo, nie ma więc daty ważności tego dokumentu. Nie ma również ograniczeń co do liczby wydawanych odpisów dla danej osoby.

Jak wykorzystać odpis skrócony aktu zgonu?

Wykorzystanie odpisu skróconego w sprawach urzędowych

Odpis skrócony aktu zgonu jest honorowany przez urzędy i instytucje jako potwierdzenie zgonu. Jest wymagany m.in. do załatwienia spraw z ZUS i KRUS po zmarłym, wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, rozwiązania umów cywilno-prawnych podpisanych przez zmarłego.

Odpis skrócony a dziedziczenie po zmarłym

Odpis jest niezbędny w sprawach spadkowych - przy zabezpieczeniu spadku, dziale spadku, zgłoszeniu do spadku. Stanowi dowód, że dana osoba faktycznie zmarła.

Inne przypadki wykorzystania odpisu skróconego aktu zgonu

Odpis może być też potrzebny przy załatwianiu wypłaty odszkodowań, ubezpieczeń, rent, emerytur po osobie zmarłej. Wymagają go również banki przy zamykaniu rachunków osoby zmarłej oraz operatorzy telekomunikacyjni przy wygaszaniu abonamentów.

Mamy nadzieję, że powyższy kompletny poradnik pozwoli Państwu sprawnie przejść przez proces uzyskania odpisu skróconego aktu zgonu. Jest to formalność niezbędna w wielu sytuacjach życiowych i warto wiedzieć, jak prawidłowo się o nią ubiegać.

Podsumowanie

Uzyskanie odpisu skróconego aktu zgonu jest ważną formalnością, która pozwala uporządkować sprawy po śmierci bliskiej osoby. Warto pamiętać, że o odpis może ubiegać się każdy, kto ma interes prawny w jego posiadaniu. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego, dołączając wymagane dokumenty. Cały proces jest prosty i szybki. Posiadanie odpisu skróconego aktu zgonu ułatwia załatwienie wielu formalności, m.in. z zakresu spraw spadkowych, zabezpieczenia socjalnego czy wygaszania umów po zmarłym. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w poradniku pomogą sprawnie przejść przez ten proces.

Najczęściej zadawane pytania

Wniosek należy złożyć w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Można to zrobić osobiście lub przez internet za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Urząd ma 7 dni roboczych na wydanie odpisu od momentu złożenia kompletnego wniosku. W praktyce zazwyczaj odpis można otrzymać już po 2-3 dniach.

Za odpis skrócony aktu zgonu należy zapłacić opłatę skarbową w wysokości 21 zł. Jeśli składa się wniosek przez pełnomocnika, pobierana jest dodatkowa opłata 17 zł za pełnomocnictwo.

Odpis skrócony aktu zgonu wydawany jest bezterminowo, nie ma więc daty ważności. Można go wykorzystywać wielokrotnie w różnych sprawach urzędowych.

Tak, nie ma limitu co do liczby wydawanych odpisów skróconych aktu zgonu danej osoby. Każdy ma prawo uzyskać tyle odpisów, ile potrzebuje.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Dowód osobisty - wszystko co musisz wiedzieć
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk

W dzisiejszym świecie, zrozumienie finansów i umiejętność analizy dokumentów to klucz do sukcesu. Na mojej stronie znajdziecie analizy finansowe, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki, jak zarządzać swoim budżetem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły