Paszport dla dziecka - jak go szybko wyrobić?

Paszport dla dziecka - jak go szybko wyrobić?
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk22.08.2023 | 7 min.

Posiadanie ważnego paszportu jest niezbędne nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Dokument ten pozwala małoletnim na swobodne podróżowanie po świecie i przekraczanie granic. Jak jednak zadbać o to, by nasza pociecha posiadała aktualny paszport możliwie jak najszybciej? Oto kompleksowy poradnik krok po kroku.

Kiedy można ubiegać się o paszport dla dziecka?

Aby móc wystąpić o paszport dla dziecka, musi być spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim maluch musi mieć ukończony miesiąc życia. Wcześniej urzędy paszportowe nie wyrabiają dokumentu. Należy również pamiętać, że zgodnie z prawem, o paszport dla osoby niepełnoletniej mogą wnioskować wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Oboje rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na wyrobienie paszportu. Jeśli któreś z rodziców nie może złożyć podpisu osobiście, konieczne będzie załączenie zgody potwierdzonej notarialnie.

Przed złożeniem wniosku paszportowego, warto sprawdzić, czy mamy wszystkie wymagane dokumenty. Niezbędne będą akty urodzenia dziecka oraz rodziców. Konieczne jest również posiadanie ważnych dowodów osobistych rodziców. W przypadku rozwodu lub separacji rodziców, dodatkowo potrzebne jest postanowienie sądu o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem i uprawnieniach w kwestii ubiegania się o paszport. Mając przygotowane odpowiednie dokumenty, możemy przystąpić do składania wniosku.

Wiek dziecka uprawniający do paszportu

Paszport może otrzymać dziecko, które ukończyło przynajmniej 1 miesiąc życia. Wcześniej urzędy paszportowe nie przyjmują wniosków i nie wyrabiają dokumentu dla noworodka. Nie ma górnej granicy wieku dziecka, do kiedy można ubiegać się o paszport - osoby poniżej 13. roku życia otrzymują paszport dziecięcy. Paszport ten jest ważny przez 5 lat od daty wydania.

Zgoda obojga rodziców lub opiekunów

Aby otrzymać paszport dla dziecka, konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców malucha. Oświadczenia o wyrażeniu zgody można złożyć osobiście w urzędzie albo potwierdzić podpisy notarialnie, jeśli któreś z rodziców nie może stawić się w urzędzie osobiście. W przypadku opiekunów prawnych również wymagana jest zgoda wszystkich opiekunów dziecka.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Wniosek o paszport dla dziecka wymaga załączenia dodatkowych dokumentów. Są to przede wszystkim: akty urodzenia dziecka oraz jego rodziców, ważne dowody osobiste rodziców lub opiekunów, pisemna zgoda obojga rodziców na paszport, zdjęcie dziecka. W przypadku rozwodu rodziców lub separacji - orzeczenie sądu o opiece nad dzieckiem. Posiadanie tych dokumentów pozwoli na sprawne złożenie wniosku.

Jak i gdzie złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Paszport dla dziecka - jak go szybko wyrobić?

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek o paszport dla dziecka na dwa sposoby - osobiście w urzędzie lub drogą pocztową przesyłając odpowiednią dokumentację. Coraz popularniejsza staje się również możliwość złożenia wniosku o paszport online poprzez platformę e-PUAP.

Wniosek online lub papierowy

Wybierając opcję online, wniosek wypełniamy i podpisujemy elektronicznie na platformie e-PUAP. Taka forma składania dokumentacji jest wygodna, szybka i pozwala uniknąć wizyty w urzędzie. Wciąż możliwe jest również złożenie tradycyjnego, papierowego wniosku - dokument można pobrać z internetu lub otrzymać w urzędzie paszportowym.

Złożenie wniosku w urzędzie lub pocztą

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami możemy złożyć bezpośrednio w urzędzie paszportowym. Pozwoli to na weryfikację danych i dokumentów w naszej obecności. Drugą opcją jest wysłanie wniosku o paszport dla dziecka drogą pocztową. W tym wypadku konieczne jest poświadczenie własnoręczności podpisów rodziców w urzędzie lub u notariusza.

Opłaty związane z wydaniem paszportu

Za wydanie paszportu dziecka pobierana jest opłata w wysokości 30 zł, jeśli dokument wydawany jest po raz pierwszy. Przedłużenie ważności paszportu kosztuje 50 zł. Opłaty dokonuje się po złożeniu wniosku, przelewem bankowym lub w kasie urzędu. Warto pamiętać, że opłata jest stała, niezależnie od tego, czy paszport będzie ważny 5 lat (dla dzieci poniżej 13 lat) czy 10 lat (dla dzieci powyżej 13 lat).

Jak przygotować dziecko do wizyty w urzędzie?

Aby wizyta w urzędzie paszportowym przebiegła sprawnie i szybko, warto odpowiednio przygotować do niej dziecko. Choć maluch nie musi uczestniczyć w składaniu wniosku, to przy odbiorze gotowego paszportu wymagana jest jego obecność.

Wymagane zdjęcie dziecka

Do wniosku paszportowego załączamy 1 aktualne zdjęcie dziecka. Fotografia musi spełniać określone wymagania - dziecko bez nakrycia głowy, tło jednolite, jasne, głowa zajmująca 70-80% fotografii. Dobrze jest zrobić zdjęcie u fotografa, który zna wymogi formalne. Pozwoli to uniknąć dodatkowej wizyty w urzędzie, gdyby zdjęcie nie spełniało wymogów.

Obecność dziecka przy składaniu odcisków palców

Przy odbiorze gotowego paszportu konieczna jest obecność dziecka w urzędzie, gdyż pobierane są wówczas odciski palców malucha. Warto wcześniej przygotować dziecko na tę sytuację, aby pobranie odcisków przebiegło sprawnie i nie stresowało malucha. Można w domu pokazać dziecku, na czym to polega.

Przebieg wizyty w urzędzie paszportowym

Podczas składania wniosku o paszport dla dziecka, obecność malucha nie jest konieczna. Jednak przy odbiorze gotowego dokumentu wymagany jest jego udział w czynności pobierania odcisków palców. Dlatego warto wcześniej wyjaśnić dziecku, w jakim celu udajemy się do urzędu i jak będzie przebiegała wizyta, by uniknąć niepotrzebnego stresu u malucha.

Ile trwa wyrobienie paszportu dla dziecka?

Paszport dla dziecka - jak go szybko wyrobić?

Czas oczekiwania na gotowy paszport dziecięcy wynosi zazwyczaj około 1 miesiąca od momentu złożenia kompletnego wniosku. Jest to orientacyjny termin, który może ulec zmianie w zależności od obłożenia urzędu.

Czas realizacji wniosku o paszport

Urzędy paszportowe deklarują, że kompletny i prawidłowo złożony wniosek o paszport dla dziecka jest realizowany w ciągu około 30 dni. Jest to jednak orientacyjny czas oczekiwania, który w rzeczywistości może być zarówno krótszy, jak i dłuższy, w zależności od urzędu oraz ilości składanych w danym okresie wniosków.

Monitoring statusu wniosku online

Na bieżąco śledzić status złożonego wniosku paszportowego można przez Internet, dzięki specjalnemu systemowi monitoringu dostępnemu na stronach urzędów paszportowych. Wystarczy wpisać numer wniosku, by sprawdzić na jakim etapie jest jego realizacja.

Odbiór gotowego paszportu

O możliwości odbioru paszportu dla dziecka zostajemy powiadomieni SMS-em lub telefonicznie. Po otrzymaniu takiej informacji, należy udać się do urzędu z dzieckiem w celu odebrania dokumentu i pobrania odcisków palców malucha.

Ważność i przedłużanie paszportu dziecka

Paszport dla dziecka - jak go szybko wyrobić?

Paszport dziecięcy wydawany jest na 5 lub 10 lat, w zależności od wieku dziecka. Dokument należy wymienić, zanim utraci ważność. Istnieje także możliwość przedłużenia okresu jego ważności o kolejne 10 lat.

Okres ważności paszportu w zależności od wieku

Paszport dla dziecka poniżej 13. roku życia jest ważny przez 5 lat od daty wydania. Po ukończeniu przez dziecko 13 lat należy wymienić ten dokument na nowy, którego okres ważności wynosi 10 lat.

Kiedy należy wymienić paszport dziecka?

Paszport dziecięcy należy bezwzględnie wymienić, jeśli minął okres jego ważności, czyli 5 lat od daty wydania w przypadku dzieci poniżej 13 lat. Również zmiana danych, np. nazwiska, adresu zamieszkania, wymaga wymiany dokumentu.

Przedłużenie ważności paszportu dziecka

Istnieje możliwość przedłużenia ważności paszportu dziecka o 10 lat. Można tego dokonać najwcześniej na 6 miesięcy przed upływem terminu jego ważności. Wniosek o przedłużenie złożyć można online lub osobiście w urzędzie paszportowym.

Paszport tymczasowy dla dziecka

W wyjątkowych, pilnych sytuacjach możliwe jest wyrobienie paszportu tymczasowego dla dziecka. Jest to przyspieszona procedura, dzięki której dokument otrzymamy nawet w kilka dni.

Kiedy można ubiegać się o paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy dla dziecka możemy otrzymać w nagłych przypadkach, np. gdy nastąpiła niespodziewana możliwość wyjazdu za granicę lub gdy terminowi ważności uległ paszport malucha, a czas na wyrobienie nowego jest zbyt krótki.

Podsumowanie

Uzyskanie paszportu dla dziecka to proces, który wymaga dopełnienia pewnych formalności, jednak przy odpowiednim przygotowaniu nie nastręcza większych trudności. Najważniejsze jest sprawdzenie czy dziecko spełnia wymagania wiekowe, zgromadzenie koniecznych dokumentów oraz złożenie kompletnego wniosku. Całość procedury zajmuje zwykle około 1 miesiąca, w nagłych wypadkach można ubiegać się o paszport tymczasowy. Posiadanie ważnego paszportu pozwala dziecku na swobodne podróżowanie i przekraczanie granic, dlatego warto pamiętać o wymianie tego dokumentu przed upływem terminu jego ważności.

Najczęstsze pytania

Paszport może otrzymać dziecko po ukończeniu 1 miesiąca życia.

Paszport dla dziecka poniżej 13 lat jest ważny przez 5 lat. Po ukończeniu 13 lat dziecko otrzymuje paszport ważny przez 10 lat.

Przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka jego obecność nie jest konieczna. Jednak przy odbiorze gotowego paszportu wymagany jest udział dziecka w celu pobrania odcisków palców.

Opłata za wydanie paszportu dziecka wynosi 30 zł w przypadku składania wniosku po raz pierwszy. Przedłużenie ważności paszportu to koszt 50 zł.

Paszport tymczasowy dla dziecka może być wydany nawet w ciągu kilku dni w nagłych, pilnych przypadkach.

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk

W dzisiejszym świecie, zrozumienie finansów i umiejętność analizy dokumentów to klucz do sukcesu. Na mojej stronie znajdziecie analizy finansowe, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki, jak zarządzać swoim budżetem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły