Wniosek o 500+ - jak prawidłowo wypełnić?

thumbnail
author-image

Jan Mazurek

26.08.2023 | 7 min.

Program Rodzina 500+ to jedno z najbardziej rozpoznawalnych świadczeń społecznych w Polsce. Wprowadzony w 2016 roku, cieszy się niesłabnącą popularnością i co roku trafia do milionów polskich rodzin. Aby otrzymać 500 zł miesięcznie na dziecko, należy złożyć odpowiedni wniosek. W niniejszym poradniku szczegółowo wyjaśnimy, jak poprawnie wypełnić i złożyć wniosek o 500+.

Podstawowe informacje o programie Rodzina 500+

Na czym polega program 500+?

Program Rodzina 500+ to system wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi. Polega on na wypłacie comiesięcznego świadczenia wychowawczego w wysokości 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez względu na dochód. Rodziny z pierwszym lub jedynego dzieckiem mogą otrzymać 500 zł miesięcznie, jeśli ich dochód na osobę nie przekracza określonego progu (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub 2000 zł przy pozostałych dzieciach). Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, a także zachęcenie do posiadania potomstwa.

Kto może ubiegać się o świadczenie wychowawcze?

O 500+ mogą wnioskować rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. W przypadku rodzin zastępczych świadczenie przysługuje rodzicom zastępczym. O świadczenie wychowawcze może wystąpić każda osoba, pod której opieką prawną lub faktyczną znajduje się dziecko. W praktyce są to najczęściej matka lub ojciec. Osoby samotnie wychowujące dziecko również mogą ubiegać się o 500+ na swoje dzieci.

Jakie są warunki przyznania 500+?

Aby otrzymać świadczenie 500+, wnioskodawca musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, pod jego opieką musi znajdować się dziecko w wieku do 18 lat lub do ukończenia nauki w szkole, maksymalnie do 24 roku życia. Świadczenie przysługuje również na dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek. Kolejnym warunkiem jest zamieszkiwanie z dzieckiem na terenie Polski. W przypadku rodzin z pierwszym dzieckiem dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać ustalonego progu. Na drugie i kolejne dziecko przysługuje 500 zł bez względu na dochód.

Wniosek o 500+ - gdzie i kiedy złożyć?

Gdzie pobrać formularz wniosku o 500+?

Formularz wniosku o 500+ jest dostępny w wielu miejscach. Można go pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, urzędu gminy lub miasta, a także bezpośrednio z programów służących do składania wniosków przez internet. Gotowy formularz w wersji papierowej otrzymamy również w siedzibie urzędu obsługującego program 500+ lub innych wyznaczonych punktach. Pobrany formularz należy odpowiednio wypełnić i złożyć we wskazanym terminie.

Termin składania wniosku w 2023 roku

W 2023 roku wnioski o 500+ przyjmowane są od 1 lutego. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną termin upływa 30 kwietnia 2023 roku. Osoby składające wnioski w formie papierowej mają czas do 31 maja 2023 r. Jeśli złożymy wniosek w terminie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r. Po tych datach 500+ przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Droga online - wniosek przez internet

Najwygodniejszą metodą złożenia wniosku o 500+ jest droga online przez specjalne serwisy internetowe. Można to zrobić za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Składanie wniosku tą drogą jest proste, szybkie i nie wymaga wychodzenia z domu. Wszystko odbywa się w pełni elektronicznie. Warto skorzystać z tej opcji, jeśli mamy dostęp do internetu.

Jak wypełnić wniosek o 500+?

Informacje o wnioskodawcy i dziecku/dzieciach

Pierwszym krokiem przy wypełnianiu wniosku o 500+ jest podanie swoich danych osobowych jako wnioskodawcy – imienia, nazwiska, PESEL, adresu zamieszkania. Następnie należy wpisać wszystkie wymagane informacje o dziecku lub dzieciach, na które ubiegamy się o świadczenie. Są to: imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny oraz adres zamieszkania dziecka.

Sposób wypłaty świadczenia 500+

Kolejnym ważnym krokiem jest wybór sposobu wypłaty 500+. Do wyboru mamy: przelew na konto bankowe, przekaz pocztowy lub wypłatę gotówkową. Musimy zdecydować, która opcja nam najbardziej odpowiada i odpowiednio zaznaczyć w formularzu. Podajemy wtedy numer rachunku bankowego lub adres, pod który ma być dostarczany przekaz.

Załączniki i oświadczenia do wniosku

Do wniosku o 500+ musimy dołączyć załączniki potwierdzające spełnianie warunków świadczenia. Są to m.in.: zaświadczenia o dochodach członków rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka. Częścią wniosku są też obligatoryjne oświadczenia dotyczące sytuacji rodzinnej i zamieszkiwania z dzieckiem.

Co zrobić po wysłaniu wniosku o 500+?

Sprawdzenie statusu wniosku

Po wysłaniu wniosku o 500+ dobrze jest na bieżąco sprawdzać status jego rozpatrywania. W przypadku wniosku elektronicznego można to zrobić przez internet, logując się na swoje konto w systemie. Przy formie papierowej należy skontaktować się bezpośrednio z urzędem.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku

Jeśli w złożonym wniosku o 500+ zostaną wykryte błędy lub braki, urząd wezwie do ich poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. Należy wtedy postępować zgodnie z instrukcjami w wezwaniu - nanieść poprawki lub dostarczyć wymagane załączniki. Pozwoli to sprawnie rozpatrzyć wniosek.

Odwołanie od decyzji o przyznaniu 500+

Gdy nasz wniosek o 500+ zostanie odrzucony, przysługuje nam odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Musimy je złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej. W odwołaniu opisujemy powody, dla których nie zgadzamy się z podjętą decyzją.

Błędy przy składaniu wniosku o 500+

Najczęstsze błędy formalne we wniosku

Do najczęstszych błędów przy wypełnianiu wniosków o 500+ należą: brak podpisu, niewypełnione wszystkie wymagane pola, brak wymaganych załączników, błędy w numerach PESEL. Zdarza się też podawanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

Konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku

Błędy we wniosku o 500+ mogą skutkować jego odrzuceniem i koniecznością ponownego złożenia poprawionego formularza. Opóźnia to przyznanie świadczenia. Podawanie nieprawdziwych danych grozi odmową przyznania 500+ oraz odpowiedzialnością karną.

Kiedy można skorygować błędy we wniosku?

Wnioskodawca może nanieść poprawki do wniosku o 500+ dopóki nie zostanie wydana ostateczna decyzja w jego sprawie. W przypadku wezwania przez urząd do uzupełnienia braków, należy to zrobić możliwie jak najszybciej, w wyznaczonym terminie.

Wypłata świadczenia 500+

Sposoby wypłaty przyznanego świadczenia

Przyznane świadczenie 500+ może być wypłacone na wskazany we wniosku rachunek bankowy w postaci przelewu, przekazem pocztowym lub gotówką w kasie urzędu lub innej wyznaczonej instytucji.

Kiedy następuje wypłata 500+?

Wypłata 500+ następuje zawsze do ostatniego dnia danego miesiąca, na który przyznano to świadczenie. Pieniądze trafiają więc regularnie co miesiąc zgodnie z decyzją przyznającą świadczenie wychowawcze.

Zawiadomienie o przyznaniu 500+ - co powinno zawierać?

Każda osoba, której przyznano 500+, otrzymuje pisemne zawiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Jest w nim określona wysokość świadczenia na każde dziecko, okres jego pobierania oraz sposób wypłaty pieniędzy.

Podsumowanie

Ubieganie się o świadczenie wychowawcze 500+ wymaga wypełnienia kilku formalności, ale przestrzegając wskazówek zawartych w niniejszym poradniku, sprawnie przejdziemy cały proces. Najważniejsze jest prawidłowe wypełnienie wniosku ze wszystkimi danymi, wybór dogodnej formy złożenia dokumentów i ich terminowe dostarczenie. Jeśli otrzymamy pozytywną decyzję, pieniądze będą regularnie trafiać na konto, zapewniając wsparcie w ponoszeniu kosztów utrzymania potomstwa. Korzystajmy zatem z programu 500+ i zadbajmy o prawidłowe sformalizowanie wszystkich wymaganych procedur.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę pobrać formularz wniosku o 500+?

Formularz wniosku dostępny jest m.in. na stronie MRiPS, w urzędzie gminy, przez internet (np. Empatia) oraz w innych wyznaczonych punktach.

Czy pracując za granicą przysługuje mi 500+?

Tak, o ile wraz z dzieckiem mieszkasz w Polsce. Ważne jest, aby dziecko fizycznie przebywało i zamieszkiwało na terenie naszego kraju.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o 500+?

Najlepiej złożyć wniosek już na początku lutego, aby świadczenie było przyznane z wyrównaniem od 1 czerwca danego roku.

Co zrobić gdy zmieniły się dochody rodziny?

Należy jak najszybciej zgłosić zmianę dochodów do urzędu, aby uniknąć konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Jak sprawdzić status wniosku o 500+?

Status wniosku można sprawdzić logując się na swoje konto w systemie obsługującym 500+ lub dzwoniąc bezpośrednio do urzędu.

tagTagi
shareUdostępnij
author
Jan Mazurek

Finanse to temat, który wpływa na nasze życie codziennie, a ja chcę, abyście czuli się pewnie w tym obszarze. Razem będziemy analizować różne aspekty ekonomii i odkrywać, jak podejmować mądre decyzje finansowe. 

Oceń artykuł
star-outline
star-outline
star-outline
star-outline
star-outline
Ocena: 0 Liczba głosów: 0

Polecane artykuły

WnioskiJak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Poznaj krok po kroku, jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, kto może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy, jakie są warunki przyznania świadczenia, co zawiera wniosek, gdzie i jak go złożyć oraz jakie dokumenty dołączyć. Sprawdź też, jak długo trzeba czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego.

WnioskiWniosek o paszport - poradnik krok po kroku

Mamy wszystko czego potrzebujesz, aby bezproblemowo złożyć wniosek o nowy paszport lub wymianę dokumentu - kompleksowy poradnik krok po kroku. Dowiesz się jakie dokumenty są potrzebne, gdzie i jak złożyć wniosek, jak wygląda weryfikacja oraz kiedy i jak odbiera się gotowy paszport.