Wniosek o dodatek energetyczny - poradnik

Wniosek o dodatek energetyczny - poradnik
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska29.08.2023 | 7 min.

Rosnące ceny energii elektrycznej i gazu stanowią poważne obciążenie dla budżetów wielu polskich gospodarstw domowych. W obliczu galopującej inflacji rząd wprowadził dodatek energetyczny, który ma pomóc najuboższym w pokryciu wyższych rachunków za prąd i gaz. Poniższy poradnik szczegółowo wyjaśnia, kto może ubiegać się o dodatek energetyczny, jak składać wniosek, jakie dokumenty są potrzebne, jaka jest wysokość świadczenia oraz jak przebiega proces przyznawania i wypłaty dodatku.

Kto może otrzymać dodatek energetyczny?

Kryterium dochodowe

Aby otrzymać dodatek energetyczny, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Do dochodu wlicza się wszystkie źródła przychodu, między innymi z pracy, emerytury, renty, zasiłki, dochody z gospodarstwa rolnego. Dochód badany jest za poprzedni rok podatkowy lub za ostatnie 3 miesiące.

W przypadku utraty dochodu i pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych dochód liczy się z uwzględnieniem tych świadczeń. Osoby prowadzące działalność opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencyjnego muszą wykazać dochód z ostatnich 3 miesięcy.

Inne warunki przyznania dodatku

Oprócz kryterium dochodowego, aby otrzymać dodatek energetyczny, trzeba spełnić też inne warunki:

 • mieć zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
 • mieszkać w miejscu dostarczania energii elektrycznej
 • nie otrzymywać dodatku mieszkaniowego

Dodatek przysługuje na gospodarstwo domowe, więc może go otrzymać tylko jedna osoba. Nie ma znaczenia, na kogo zawarta jest umowa na prąd.

Wyjątki - kiedy dodatek przysługuje mimo przekroczenia kryterium

W szczególnych przypadkach dodatek energetyczny może być przyznany mimo przekroczenia kryterium dochodowego. Dotyczy to gdy w gospodarstwie jest:

 • osoba niepełnosprawna o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Wówczas limit dochodu jest podwyższony i wynosi 1700 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1250 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Jak ubiegać się o dodatek energetyczny?

Gdzie i kiedy składać wniosek?

Wnioski o dodatek energetyczny należy składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, a także przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną przez platformę ePUAP.

Termin składania wniosków jest określony w przepisach na dany rok. Zwykle trwa on od 1 stycznia do 31 października. Warto złożyć wniosek jak najszybciej, aby otrzymać świadczenie od początku roku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Do wniosku o dodatek energetyczny należy dołączyć:

 • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
 • oświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego
 • inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu

Konieczne jest też złożenie oświadczenia o niepobieraniu dodatku mieszkaniowego oraz oświadczenia o liczbie osób w gospodarstwie domowym. Osoby prowadzące działalność dodatkowo powinny wykazać dochód z 3 miesięcy.

Wypełnianie i składanie wniosku krok po kroku

Wypełniając wniosek, należy podać dokładne dane osobowe, adres zamieszkania, liczbę osób w gospodarstwie domowym, dochody wszystkich członków oraz dane dotyczące umowy na prąd. Do wniosku trzeba dołączyć wymagane dokumenty i podpisane oświadczenia.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, umówiwszy się wcześniej na wizytę. Można go też wysłać pocztą tradycyjną albo przez ePUAP. Wówczas podpisuje się wniosek podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?

Zasady ustalania wysokości dodatku

Kwota dodatku energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. W 2022 i 2023 roku wynosi od 400 do 1437,50 zł rocznie i jest wypłacana w ratach co 2 miesiące w wysokości od 100 do 358,75 zł.

Im więcej osób w gospodarstwie, tym wyższy dodatek. Do jego ustalenia przyjmuje się ceny referencyjne energii elektrycznej ogłaszane w obwieszczeniu prezesa URE.

Limity i widełki kwotowe

Ustawa określa minimalną i maksymalną wysokość dodatku energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie. W 2022 roku wynoszą one odpowiednio:

 • gospodarstwo 1-osobowe - 400-600 zł
 • gospodarstwo 2-osobowe - 600-750 zł
 • gospodarstwo 3-osobowe - 850-1062,50 zł
 • gospodarstwo 4-osobowe - 1150-1437,50 zł
 • gospodarstwo 5-osobowe i więcej - 1437,50 zł

Dodatek a inne świadczenia - zasady współdziałania

Dodatek energetyczny nie wpływa na prawo do otrzymywania innych świadczeń, jak np. 500+, czy wypłat z programu "Dobry Start". Nie jest też wliczany do dochodu, od którego uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

Jak przebiega weryfikacja wniosku i przyznanie dodatku?

Wniosek o dodatek energetyczny - poradnik

Sprawdzenie wniosku przez urząd

Urząd gminy sprawdza kompletność wniosku, dołączone dokumenty i zgodność danych. Może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w sprawie sytuacji dochodowej i majątkowej gospodarstwa domowego.

Wezwanie do uzupełnienia braków

Jeśli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, urząd wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie braków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Decyzja o przyznaniu dodatku i wypłata świadczenia

Jeśli wniosek spełnia warunki do przyznania dodatku energetycznego, urząd wydaje decyzję w tej sprawie w ciągu miesiąca. Od decyzji przysługuje odwołanie. Świadczenie wypłacane jest w terminach wskazanych w decyzji, co 2 miesiące.

Dodatek energetyczny w praktyce - najczęstsze problemy

Odmowa przyznania dodatku

Najczęstsze przyczyny odmowy przyznania dodatku energetycznego to przekroczenie kryterium dochodowego, brak umowy na energię elektryczną, pobieranie dodatku mieszkaniowego lub niespełnienie innych warunków określonych w przepisach.

Zaniżenie kwoty dodatku

Zdarza się, że urząd błędnie wylicza wysokość przysługującego dodatku i wypłaca go w zaniżonej kwocie. W takiej sytuacji można złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Opóźnienia w wypłacie dodatku

Czasem z powodu problemów organizacyjnych gminy występują opóźnienia w wypłacie rat dodatku energetycznego. Warto wówczas skontaktować się z urzędem, aby dowiedzieć się o przyczynach i spodziewanym terminie otrzymania świadczenia.

Podsumowanie

Dodatek energetyczny to ważne wsparcie dla najuboższych gospodarstw domowych w pokryciu rosnących rachunków za prąd. Aby otrzymać to świadczenie, trzeba spełnić kryterium dochodowe i złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Kwota dodatku zależy od liczby osób w gospodarstwie i jest wypłacana w ratach co 2 miesiące. Choć w procesie ubiegania się i wypłaty dodatku zdarzają się problemy, warto starać się o to wsparcie, jeśli trudno jest opłacić rachunki za energię elektryczną.

Najczęstsze pytania

Dodatek przysługuje osobom, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Trzeba też mieć umowę na energię, mieszkać w miejscu dostaw i nie pobierać dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. W 2022 r. wynosi od 400 do 1437,50 zł rocznie, wypłacane w ratach co 2 miesiące.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście, pocztą albo przez platformę ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć: kopię umowy na energię, oświadczenie o dochodach, dokumenty potwierdzające dochody oraz oświadczenie o niepobieraniu dodatku mieszkaniowego.

Dodatek energetyczny wypłacany jest w ratach co 2 miesiące zgodnie z terminami wskazanymi w decyzji przyznającej świadczenie.

5 Podobnych Artykułów

 1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
 2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
 3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
 4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
 5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska

Cześć, jestem Gabriela, a na blogu będziemy razem eksplorować fascynujący świat finansów, dokumentów i praktycznych przykładów. Wiem, że te tematy mogą wydawać się skomplikowane, ale moim celem jest sprawić, żeby stały się zrozumiałe i dostępne dla każdego. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

WnioskiJak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Poznaj krok po kroku, jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, kto może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy, jakie są warunki przyznania świadczenia, co zawiera wniosek, gdzie i jak go złożyć oraz jakie dokumenty dołączyć. Sprawdź też, jak długo trzeba czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego.