Wniosek o Kartę Dużej Rodziny - jak wypełnić?

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny - jak wypełnić?
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska31.08.2023 | 7 min.

Posiadanie dużej rodziny wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale daje też prawo do specjalnych ulg i udogodnień. Jednym z najważniejszych jest możliwość ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia do zniżek m.in. na przejazdy komunikacją miejską czy bilety wstępu do obiektów kulturalnych. W niniejszym poradniku wyjaśnimy, kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny, jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek, a także jak korzystać z przysługujących ulg po otrzymaniu karty.

Kto może ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny?

Wymagana liczba dzieci

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, bez względu na dochody. Liczba dzieci w rodzinie oznacza liczbę dzieci we wspólnym gospodarstwie domowym. Mogą to być zarówno dzieci własne, jak i przysposobione czy przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Ważne, aby dzieci pozostawały na utrzymaniu rodziców i nie były pełnoletnie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wiek nie ma znaczenia.

Status rodzica lub opiekuna

O Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się rodzic oraz małżonek rodzica mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wniosek mogą złożyć także opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci, jeśli wystąpią z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Nie można natomiast starać się o kartę będąc rodzicem zastępczym.

Miejsce zamieszkania

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wnioskodawca wraz z dziećmi musi mieć miejsce zamieszkania na terenie Polski. Może to być zarówno pobyt stały, jak i czasowy. Cudzoziemcy mieszkający w Polsce również mogą starać się o przyznanie karty na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek papierowy lub elektroniczny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek papierowy należy pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w urzędzie gminy/miasta, wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie. Wersję elektroniczną wniosku wypełnia się online na stronie internetowej, podpisuje profilem zaufanym i wysyła drogą elektroniczną do urzędu.

Miejsca składania wniosku

Gotowy wniosek składa się w gminie lub mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Może to być urząd gminy lub miasta, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka wyznaczona do realizacji zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, czyli np. akty urodzenia dzieci, dokumenty potwierdzające ich niepełnosprawność, prawomocne orzeczenie sądu o przysposobieniu. W zależności od sytuacji mogą być potrzebne również inne zaświadczenia.

Jak wypełnić wniosek krok po kroku?

Dane wnioskodawcy

We wniosku należy wpisać dane osobowe wnioskodawcy: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL lub rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku cudzoziemców.

Dane członków rodziny

Kolejny krok, to wpisanie danych członków rodziny, na których utrzymaniu wnioskodawca się znajduje: imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, ale też np. małżonka.

Oświadczenia i podpisy

Na końcu wniosku znajdują się istotne oświadczenia, które wnioskodawca musi podpisać, np. o prawdziwości danych czy zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wniosek papierowy wymaga podpisu własnoręcznego, elektroniczny - podpisu profilem zaufanym.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku?

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny - jak wypełnić?

Termin rozpatrzenia

Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny wynosi miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W praktyce postępowanie trwa zazwyczaj 2-3 tygodnie.

Możliwość odwołania

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, przysługuje prawo złożenia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. W odwołaniu należy wskazać konkretne zarzuty do decyzji.

Wydanie karty

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie w urzędzie w ciągu 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Można ją też odebrać w innym terminie, po uzgodnieniu z urzędem.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Okres ważności karty

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na okres do 3 lat, jednak okres ważności może być krótszy, jeśli uprawnienie do karty wygasa wcześniej. Dzieje się tak np. gdy dziecko kończy 18 lat lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 25 lat.

Odnawianie i wymiana karty

Przed upływem terminu ważności karty, wnioskodawca musi pamiętać o złożeniu wniosku o jej wymianę lub przedłużenie ważności. Nowa karta wydawana jest na kolejny okres. Konieczna jest też wymiana karty w razie zmiany danych, np. nazwiska.

Ulgi i zniżki

Karta Dużej Rodziny uprawnia wszystkich członków rodziny do zniżek m.in. na przejazdy komunikacją miejską, koleją, autobusami dalekobieżnymi, bilety wstępu do parków narodowych czy muzeów, a także na zakup książek czy pobyt w ośrodkach wczasowych.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Strona internetowa

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny, w tym lista uprawnień i ulg, znajdują się na rządowej stronie www.rodzina.gov.pl. Można tam pobrać również wzory wniosków i zapoznać się z odpowiedziami na najczęstsze pytania.

Telefon informacyjny

Ogólne informacje udzielane są pod całodobową infolinią - tel. 22 635 09 54. Można tam np. uzyskać wskazówki dotyczące wypełniania wniosku, wymaganych dokumentów itp.

Punkty informacyjne

Bezpośrednie informacje i pomoc w załatwianiu spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny oferowane są również w większości urzędów gminnych i miejskich w całej Polsce. Należy szukać specjalnie wydzielonych punktów obsługi lub dopytać w dziale ewidencji ludności.

Podsumowanie

Karta Dużej Rodziny to cenne udogodnienie dla rodzin wielodzietnych, uprawniające do wielu zniżek i ulg. Aby z niego skorzystać, należy złożyć wniosek do właściwego urzędu, a następnie odebrać przyznaną kartę. Warto pamiętać o terminowym odnawianiu jej ważności. Posiadanie Karty Dużej Rodziny z pewnością pomoże zredukować codzienne wydatki i pozwoli zaoszczędzić rodzinny budżet.

Najczęstsze pytania

Nie, Karta Dużej Rodziny przysługuje wyłącznie rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Lista miejsc i instytucji oferujących zniżki posiadaczom Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. komunikację miejską, przejazdy kolejowe, muzea, kina, obiekty sportowe, sklepy oraz hotele i ośrodki wczasowe.

Niestety rodzice zastępczy nie mogą starać się o Kartę Dużej Rodziny dla powierzonych im dzieci. Kartę mogą natomiast otrzymać opiekunowie prawni lub faktyczni po uzyskaniu stosownego postanowienia sądu.

Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie, rodziny nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej przyznaniem i użytkowaniem.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na okres do 3 lat. Należy pamiętać o terminowym odnawianiu jej ważności poprzez złożenie wniosku o wymianę karty.

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Gabriela Jaworska
Gabriela Jaworska

Cześć, jestem Gabriela, a na blogu będziemy razem eksplorować fascynujący świat finansów, dokumentów i praktycznych przykładów. Wiem, że te tematy mogą wydawać się skomplikowane, ale moim celem jest sprawić, żeby stały się zrozumiałe i dostępne dla każdego. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

WnioskiJak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Poznaj krok po kroku, jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, kto może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy, jakie są warunki przyznania świadczenia, co zawiera wniosek, gdzie i jak go złożyć oraz jakie dokumenty dołączyć. Sprawdź też, jak długo trzeba czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego.