Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy - poradnik

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy - poradnik
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk27.08.2023 | 7 min.

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach programu Rodzina 500+, które ma wesprzeć rodziców w opiece nad najmłodszym dzieckiem. Wielu rodziców zastanawia się, jakie są zasady przyznawania i wypłacania tych pieniędzy oraz na co można je wydać. W tym poradniku znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje, które pomogą Ci sprawnie przejść przez cały proces - od złożenia wniosku, poprzez otrzymanie decyzji, aż po wypłatę i wydatkowanie środków z programu Rodzina 500+ na drugie i kolejne dziecko.

Kwalifikacja do programu Rodzina 500+

Aby otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy, musisz spełnić określone warunki. Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Nie ma znaczenia, czy są to dzieci biologiczne, czy przysposobione. Liczy się kolejność urodzenia. Ważne, aby co najmniej jeden z rodziców mieszkał w Polsce i rozliczał podatki w naszym kraju. Świadczenie przysługuje obywatelom Polski, jak i cudzoziemcom m.in. z UE, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Nie ma kryterium dochodowego, więc rodziny o różnych dochodach mogą otrzymać środki z programu.

Dane wnioskodawcy i dziecka

We wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy musisz podać swoje dane jako wnioskodawcy - imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. Podajesz także dane drugiego rodzica - jeśli jest. Najważniejsze to dane dziecka, na które wnioskujesz o świadczenie - imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia. Rodzic składający wniosek musi mieć przyznane prawo do opieki nad dzieckiem.

Oświadczenia i podpis

Podczas wypełniania wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy złożysz też ważne oświadczenia. Dotyczą one przede wszystkim tego, że jesteś rodzicem/opiekunem dziecka, na które wnioskujesz o świadczenie lub, że drugi rodzic wyraził zgodę na złożenie wniosku. Oświadczasz, że dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Na końcu składasz czytelny podpis.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o 500+ na drugie i kolejne dziecko musisz dołączyć załączniki. Koniecznie kopię aktu urodzenia dziecka, na które wnioskujesz o świadczenie. Jeśli dziecko jest przysposobione - kopię dokumentu potwierdzającego przysposobienie. Gdy składasz wniosek jako opiekun prawny - załącz kopię dokumentu potwierdzającego przyznanie opieki. Kopie załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Złożenie wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Termin składania

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 roku. Najlepiej złożyć dokumenty w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Wtedy świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od dnia ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Wniosek złożony później oznacza, że 500+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Miejsce złożenia wniosku

Gdzie złożyć wniosek o 500+? Dokumenty możesz złożyć osobiście w gminnym ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy/miasta. Coraz więcej urzędów umożliwia też złożenie wniosku online przez platformę empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Wybierz najwygodniejszą dla Ciebie formę.

Status wniosku i decyzja

Po złożeniu wniosku o 500+ na drugie i kolejne dziecko, urząd go zweryfikuje. Może poprosić o uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów. Gdy wniosek będzie kompletny, urząd wyda decyzję w sprawie świadczenia. Decyzja pozytywna oznacza przyznanie 500+. Negatywna - odmowę wypłaty.

Wypłata świadczenia 500+

Sposób wypłaty

Świadczenie z programu Rodzina 500+ jest wypłacane wyłącznie bezgotówkowo - na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Może to być Twój rachunek, Twojego małżonka lub rachunek dziecka. Upewnij się, że dane do przelewu są poprawne.

Harmonogram wypłat

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest wypłacany w miesięcznych częściach. Pierwsza transza trafi na konto w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Kolejne do 10. dnia każdego miesiąca. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 35. miesiąca życia lub w przypadku utraty prawa do świadczenia.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Jeśli otrzymasz nienależne świadczenie z programu Rodzina 500+ (np. urząd przelał je po ukończeniu przez dziecko 35. miesiąca życia), musisz zwrócić te pieniądze. Zostaniesz wezwany do zwrotu nienależnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi.

Wydatkowanie środków z programu Rodzina 500+

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy - poradnik

Dofinansowanie opieki nad dzieckiem

Rodzinny kapitał opiekuńczy to przede wszystkim wsparcie rodziców w opiece nad małym dzieckiem. Możesz przeznaczyć te pieniądze na opłacenie niani, miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym. To ułatwi powrót do pracy zawodowej.

Wydatki na potrzeby dziecka

Świadczenie 500+ można wydać na bieżące potrzeby dziecka - ubrania, buty, pieluchy, książeczki, zabawki edukacyjne. Warto kupować wyposażenie mieszkania dostosowane do małego dziecka - bramki, chodziki, krzesełko do karmienia.

Oszczędzanie i inwestowanie środków

Rodzice mogą też zdecydować się na oszczędzanie lub inwestowanie części środków z programu Rodzina 500+. Świadczenie to stały zastrzyk gotówki, który można odkładać np. na przyszłe potrzeby dziecka - studia, samochód.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy a inne świadczenia

Świadczenie wychowawcze 500+

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje niezależnie od pobieranego świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+ na pierwsze dziecko. Te dwie formy pomocy się uzupełniają.

Zasiłek rodzinny i dodatki

500+ nie ma wpływu na prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków. Nadal możesz starać się o te świadczenia jeśli spełniasz kryteria dochodowe.

Ulgi podatkowe dla rodzin

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie wpływa na prawo do korzystania z ulg podatkowych przysługujących rodzinom - jak ulga na dzieci czy ulga prorodzinna. Możesz łączyć te rozwiązania.

Najczęstsze pytania o program Rodzina 500+

Kiedy złożyć wniosek o 500+?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko można składać od 1 stycznia 2022 roku, najlepiej w ciągu 3 miesięcy od 12 miesiąca życia dziecka, aby otrzymać wyrównanie.

Jak sprawdzić status wniosku?

Status wniosku o 500+ można sprawdzić w urzędzie osobiście, przez telefon lub online przez empatię na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gdzie uzyskać pomoc w sprawie 500+?

Informacje o programie Rodzina 500+ i pomoc w sprawie świadczeń uzyskasz w ośrodku pomocy społecznej, urzędzie gminy lub dzwoniąc na infolinię MRiPS.

Podsumowanie

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. Aby otrzymać 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, należy złożyć wniosek w urzędzie lub przez internet. Przysługuje ono do ukończenia przez dziecko 35. miesiąca życia. Pieniądze można wydać elastycznie - na opiekę, potrzeby dziecka lub oszczędności. Gorąco zachęcam do skorzystania z programu Rodzina 500+, który w realny sposób wspiera rodziców w wychowaniu najmłodszego potomstwa.

Najczęściej zadawane pytania

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Wniosek można złożyć osobiście lub online przez empatię w urzędzie gminy/miasta lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenie jest wypłacane najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku lub z wyrównaniem od 12 miesiąca życia dziecka.

Rodzice decydują jak wydatkować świadczenie - na opiekę, potrzeby dziecka lub oszczędności.

Tak, 500+ mogą otrzymać obywatele Polski i cudzoziemcy m.in. z UE, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk

W dzisiejszym świecie, zrozumienie finansów i umiejętność analizy dokumentów to klucz do sukcesu. Na mojej stronie znajdziecie analizy finansowe, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki, jak zarządzać swoim budżetem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

WnioskiJak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Poznaj krok po kroku, jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, kto może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy, jakie są warunki przyznania świadczenia, co zawiera wniosek, gdzie i jak go złożyć oraz jakie dokumenty dołączyć. Sprawdź też, jak długo trzeba czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego.

0