Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla seniora

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla seniora
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek30.08.2023 | 6 min.

Zasiłek pielęgnacyjny to forma pomocy finansowej przeznaczona dla seniorów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki i pielęgnacji. Jest to świadczenie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymagają pomocy innych. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 roku wynosi 256,44 zł miesięcznie.

Kto może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny?

O zasiłek pielęgnacyjny mogą ubiegać się osoby, które ze względu na zły stan zdrowia wymagają stałej opieki i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Prawo do tego świadczenia przysługuje:

Kryterium wieku wnioskodawcy

- Osobom, które ukończyły 75 lat. Nie ma znaczenia stan zdrowia, ani sytuacja materialna seniora. Po osiągnięciu wymaganego wieku zasiłek przysługuje z urzędu.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

- Osobom, które nie ukończyły 75 lat, ale ze względu na zły stan zdrowia są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Chodzi o osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, które wymagają stałej opieki innych.

Pozostawanie pod opieką innej osoby

- Osobom, które nie ukończyły 75 lat i nie zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji, ale pozostają pod stałą opieką innej osoby. W ich przypadku również przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Jakie dokumenty należy złożyć z wnioskiem?

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do formularza wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczenia.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

- Osoby poniżej 75. roku życia muszą dostarczyć zaświadczenie od lekarza, które potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji. Ważne jest aby wskazało ono na konieczność stałej opieki.

Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności

- Jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek posiada orzeczenie o niepełnosprawności, należy dołączyć jego kopię. Pomaga to udowodnić niezdolność do samodzielnego funkcjonowania.

Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy

- Aby ustalić wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, konieczne jest wykazanie dochodów osoby ubiegającej się o pomoc. Dlatego trzeba dostarczyć zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 3 miesiące.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wnioski o zasiłek pielęgnacyjny przyjmują terenowe jednostki organizacyjne ZUS właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

Wypełnienie formularza wniosku

- Podstawową formą jest pobranie i wypełnienie papierowego formularza wniosku dostępnego w placówce ZUS. Wymagane dokumenty dołącza się w wersji papierowej.

Złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie

- Wydrukowany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć bezpośrednio we właściwej jednostce organizacyjnej ZUS.

Możliwość złożenia wniosku online

- Coraz popularniejszą formą jest złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Wymagane dokumenty dołącza się online.

Jaka jest wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 roku?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla seniora

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego uzależniona jest od dochodu osoby ubiegającej się o to świadczenie. Kwota zasiłku wynosi:

Aktualna kwota świadczenia

- 256,44 zł miesięcznie dla osób, których dochód nie przekracza kwoty 764,03 zł netto. Jest to podstawowa wysokość zasiłku w 2023 r.

Zależność od dochodu wnioskodawcy

- Jeśli dochód osoby ubiegającej się o zasiłek jest wyższy niż 764,03 zł netto, wówczas przysługuje zasiłek w wysokości różnicy między kwotą 764,03 zł, a łączną kwotą dochodu.

Dodatek dla osoby samotnie gospodarującej

- Seniorzy prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzymują dodatkowo 153,77 zł. Łączna kwota zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku nie może przekroczyć 418,99 zł.

Jak długo przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas określony, na jaki została wydana decyzja. Może być ona wydana na:

Okres, na jaki przyznaje się zasiłek

- Najczęściej zasiłek przyznawany jest na 12 miesięcy od dnia wydania decyzji. Obejmuje wszystkie miesiące kalendarzowe objęte decyzją.

Konieczność okresowej weryfikacji uprawnień

- Aby nadal otrzymywać zasiłek po upływie okresu wskazanego w decyzji, trzeba ponownie złożyć wniosek i zweryfikować uprawnienia do świadczenia.

Możliwość przedłużenia decyzji

- Jeśli stan zdrowia się nie poprawił, a pozostałe warunki się nie zmieniły, zasiłek pielęgnacyjny może być przedłużony na kolejny okres.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie zasiłku?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z ubieganiem się o zasiłek pielęgnacyjny, pomoc można uzyskać:

Informacje w urzędzie gminy/miasta

- Pierwszym źródłem informacji są pracownicy opieki społecznej w urzędzie gminy lub miasta. Udzielają niezbędnych informacji.

Poradnictwo organizacji seniorskich

- Pomocne mogą być także organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz seniorów, które zapewniają bezpłatne poradnictwo.

Pomoc rodziny i bliskich

- W kompletowaniu dokumentów i wypełnianiu wniosku pomóc mogą również członkowie rodziny i bliscy. Warto skorzystać z ich wsparcia.

Podsumowanie

Zasiłek pielęgnacyjny to forma wsparcia finansowego dla seniorów, którzy ze względu na podeszły wiek lub zły stan zdrowia wymagają stałej opieki innych osób. Jest on przyznawany przez ZUS osobom po 75. roku życia oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi zaświadczeniami. W 2023 roku zasiłek wynosi 256,44 zł miesięcznie, przy czym może być wyższy lub niższy w zależności od dochodu wnioskodawcy. Świadczenie przyznawane jest na określony czas, po którym konieczne jest ponowne udowodnienie uprawnień. Warto pamiętać, że w sprawach zasiłku można uzyskać pomoc m.in. w urzędzie gminy czy organizacjach seniorskich.

Najczęstsze pytania

Tak, osoby które ukończyły 75. rok życia otrzymują zasiłek pielęgnacyjny z urzędu bez konieczności dodatkowego udowadniania niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Nie, jeśli koszty pobytu pokrywane są przez opiekę społeczną. W pozostałych przypadkach osoby przebywające w DPS mogą otrzymać zasiłek pielęgnacyjny na zasadach ogólnych.

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji licząc od dnia dostarczenia kompletnego wniosku. W praktyce decyzja zapada zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni.

Tak, zasiłek można utracić w trakcie jego pobierania, jeśli na przykład ulegnie poprawie stan zdrowia i zniknie potrzeba opieki.

Od dochodu osoby ubiegającej się o zasiłek. Im niższy dochód, tym wyższa kwota przysługującego świadczenia. Maksymalna kwota zasiłku wynosi obecnie 418,99 zł.

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek

Finanse to temat, który wpływa na nasze życie codziennie, a ja chcę, abyście czuli się pewnie w tym obszarze. Razem będziemy analizować różne aspekty ekonomii i odkrywać, jak podejmować mądre decyzje finansowe. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

WnioskiJak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Poznaj krok po kroku, jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, kto może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy, jakie są warunki przyznania świadczenia, co zawiera wniosek, gdzie i jak go złożyć oraz jakie dokumenty dołączyć. Sprawdź też, jak długo trzeba czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego.