Oświadczenie woli zakupu

Jeśli jednak wypowiadamy umowę np. najmu lokalu, warto zabezpieczyć się i sporządzić to oświadczenie na piśmie.Sprzedawca skierował do Ciebie ofertę, czyli oświadczenie woli zawarcia umowy (sprzedania Ci samochodu), Ty przyjąłeś ofertę, przez co również złożyłeś oświadczenie woli zawarcia umowy (kupna samochodu od sprzedawcy).. Dodatkowe warunki zakupu: .Tu właśnie wyraża się zasada dowolności formy złożenia oświadczenia woli.. Oświadczenie pisze się w różnych okolicznościach i z różnych powodó…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt