Protokol przekazania gotówki wzór doc

Zamawiaj ący: Powiatowe Centrum Medyczne Sp.. Odpłatność:Czynność przekazania środka trwałego na potrzeby własne jest podatkowo obojętna, czyli nie powoduje powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.Jeżeli jednak przekazany na cele prywatne majątek zostanie sprzedany przed upływem 6 lat od momentu wycofania, konieczne jest opodatkowania uzyskanego przychodu.Start Wzory dokumentów Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji Protokół odbioru końcowego i pr…


Czytaj więcej