Wzór przykładowego pełnomocnictwa rejestracja pojazdu

Tablice rejestracyjne.. Pobierz, wydrukuj i wypełnij: wniosek , zgodę oraz oświadczenia ( oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu z zagranicy oraz oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych (formularze dostępne są również w urzędzie).. (Imię i nazwisko lub nazwa właściciela udzielającego pełnomocnictwa).. (miejscowość, kod, ulica) Rejestracja samochodu nie musi być osobista, może zostać powierzona osobie trzeciej.Nr 124, poz. 1152, ze zm.), posiadacz poja…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt