Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu pge

Energa nie wymaga przesłania potwierdzenia wpłaty.. z 2016 r., poz. 1823) PGE Obrót S.A. informuje, że w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Koordynator do spraw negocjacji .Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Energii i potwierdzeniu, że kwota spłaty zgadza się z kwotą zaległości Energii wznowi dostawy prądu.. We wniosku musisz określić: - moc przyłączeniową (ja zgodnie z podpowiedzią elektryka o…


Czytaj więcej