Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa

595 pobrań.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Opłaty: Opłata skarbowa: a.. AKTU URODZENIA / AKTU MAŁŻEŃSTWA / AKTU ZGONU.. Opłaty: Opłata skarbowa: 22 zł - za odpis skrócony, 33 zł - za odpis zupełny,Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu > USC > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie odpisu skróconego .WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO / ZUPEŁNEGO / WIELOJĘZYCZNEG…


Czytaj więcej

Wzór wielojęzycznego aktu małżeństwa

Formularz nie ma żadnej wartości prawnej, jako samodzielny dokument, i może być przedstawiany tylko w załączeniu do oryginalnego dokumentu krajowego.Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego stwierdzające urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon sporządzane są na wniosek osoby zainteresowanej lub jeśli korzystanie z nich wymaga tłumaczenia.. Zobacz: Jakie dokumenty potrzebne do ślubu.. Krok 1: Logujemy się do serwisu ePUAP Profilem Zaufanym, wybierając opcję "Zaloguj zaW celu uzyskania…


Czytaj więcej

Podanie o skrócony akt małżeństwa

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu.. podanie o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego, ew. dokumenty wskazujące interes prawny do otrzymania odpisu; dowód osobisty lub inny dokument (ze zdjęciem) stwierdzający .Odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu można uzyskać w formie papierowej lub elektronicznej.. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.. 2. Osoba składająca wniosek winna wy…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt