Oświadczenie o planie bioz

Kiedy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.Plan BIOZ Plan BIOZ Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy uwzględnić przy opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) oraz informacje, co powinien on zawierać.Należy zauważyć, że oświadczenie kierownika budowy (robót), m.in. stwierdzające sporządzenie planu BIOZ, musi być dołączone na piśmie przez inwestora, zawiadamiającego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest w…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt