Wniosek o wydanie mapy zasadniczej lublin

Osobiście - dokumenty kierowane do Starostwa Powiatowego należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) w godzinach pracy urzędu.. Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy 2.. Należy przede wszystkim uzupełnić rubryki dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itp.), a następnie zaznaczyć w polu „przedmiot wniosku" rubrykę „mapa zasadnicza".Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P); Wniosek o udost…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej białystok

Sekretariat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, pok.. Drugim sposobem jest złożenie wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem e-maila.W przypadku załączania kopii dokumentów, winny być one poświadczone o zgodności z oryginałem.. Do urzędu należy złożyć oprócz wniosku mapę do celów opiniodawczych.Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego - druk urzędowy FORMULARZ EGiB - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.. lub za pośrednictwem…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt