Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne

1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie .Art.. Nr 98, poz. 1071 z późn.. Z wydanej decyzji nie byłem zadowolony wobec czego złożyłem w tej sprawie odwołanie.. Jedną z nowości jest wprowadzenie przez ustawodawcę definicji decyzji prawomocnej, której dotychczasowy brak stwarzał rozmaite problemy w praktyce.Decyzja jest podstawowym aktem wydawanym przez ws…


Czytaj więcej

Decyzja umarzająca postępowanie rozgraniczeniowe

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.Z ustaleń sądu rejonowego wynikało, że wójt prowadził postępowanie rozgraniczeniowe.. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy .W Internecie można znaleźć wiele artykułów na temat zasad podziału kosztów postępowania rozgraniczeniowego.. Rozgraniczanie nieruchomo…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt