Deklaracja zgodności maszyna

Pytanie: Nie nadaje się znaku CE dla wyrobów jednostkowych, które nie będą przez producenta wprowadzone do obrotu lub użytkowania.Deklaracja zgodności WE jest prawnym oświadczeniem, że maszyna jest zgodna ze wszystkimi mającymi zastosowanie postanowieniami dyrektywy maszynowej i, tam, gdzie to właściwe, z postanowieniami innych mających zastosowanie przepisów Unii.. Samą kopię deklarację zgodności lub jej treść producenci maszyn wstawiają do Instrukcji Obsługi maszyny (która defacto również je…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt