Nota korygująca do korekty faktury

Powyższe wskazuje, iż w większości przesłankami do wystawiania korekty faktury są zdarzenia które następują już po wystawieniu faktury pierwotnej.. Faktura korygująca jest dokumentem służącym do poprawiania każdej faktury, w tym również faktury korygującej.. Pomyłkę na fakturze może skorygować nie tylko sprzedawca wystawiając fakturę korygującą, ale również nabywca za pomocą noty korygującej.. Udzielenie rabatu powodującego obniżkę ceny z tytułu wcześniejszej zapłaty już po wystawieniu faktury…


Czytaj więcej

Co to jest faktura korygująca a nota korygująca

Podstawową różnicą pomiędzy fakturą korygującą a notą korygującą jest podmiot uprawniony do ich wystawienia.. Wystawiana jest w co najmniej 2 egzemplarzach, oryginał trafia w ręce nabywcy a kopia pozostaje u sprzedawcy.. O ile faktura dotyczy błędów liczbowych, o tyle nota korygująca do faktury jest sporządzana przez kupującego, aby poprawić drobne usterki formalne, np. nazwę firmy czy adres.Nota korygująca jest szczególnym rodzajem faktury pozwalającym na korygowanie niektórych pomyłek w faktu…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt